Przetarg: Remont pokrycia dachu budynku mieszkalnego czterokondygnacyjnego

Przedmiot:

Remont pokrycia dachu budynku mieszkalnego czterokondygnacyjnego

Data zamieszczenia: 2021-06-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Nieruchomości Partner Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
ul. Cieplaka 19
41-300 Dąbrowa Górnicza
powiat: Dąbrowa Górnicza
tel. 662-007-946
k.kutek@nieruchomoscipartner.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Dąbrowa Górnicza
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 662-007-946
Termin składania ofert: 2021-06-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Nieruchomości Partner Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy Ul. Cieplaka 19 - jako zarządca
Wspólnoty Mieszkaniowej przy Ul. 11 Listopada 20 w Dąbrowie Górniczej, zaprasza do składania ofert na

wykonanie remontu pokrycia dachu budynku mieszkalnego.
3. PLANOWANE ROBOTY:
Remont pokrycia dachu budynku mieszkalnego czterokondygnacyjnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy
Ul. 11 Listopada 20 w Dąbrowie Górniczej - zgodnie z załączonym przedmiarem robót (załącznik nr 2).

Składanie ofert:
4. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
41-300 Dąbrowa Górnicza, Ul. Cieplaka 19 - pokój nr 11.
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach w formie papierowej, do dnia 30.06.2021r. do godz. 14:30.

Miejsce i termin realizacji:
5. TERMIN WYKONANIA:
Termin realizacji: sierpień 2021

Wymagania:
6. ZAWARTOŚĆ OFERTY:
Wypełniony czytelnie, podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy na druku lub według druku
stanowiącym załącznik nr 1 dc zapytania ofertowego wraz z:
a. kosztorysem ofertowym (zupełnym),
b. kserokopią aktualnej polisy OC
c. referencjami (co najmniej 2)
d. zaświadczeniem o niezaleganiu opłat z tytułu składek ZUS.

Kontakt:
2. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU:
Katarzyna Kutek
tel. 662-007-946
k.kutek@nieruchomoscipartner.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii