Przetarg: Przedmiotem zamówienia są prace remontowo - budowlane specjalistyczne

Przedmiot:

Przedmiotem zamówienia są prace remontowo - budowlane specjalistyczne

Data zamieszczenia: 2021-06-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku
Pułtuska 35
05-140 Serock
powiat: legionowski
tel. 227828070
biuro@kultura.serock.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Serock
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 227828070
Termin składania ofert: 2021-06-24 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiotem zamówienia są prace remontowo - budowlane specjalistyczne z branży akustyki budowli, obejmujące kompleksowy remont i wyposażenie sali dydaktycznej o powierzchni użytkowej 35m2,
w celu izolacji i adaptacji akustycznej pomieszczenia na potrzeby prowadzenia zajęć muzycznych,
w oparciu o projekt akustyczny stanowiący zał. Nr 4 oraz przedmiar robót stanowiący zał. Nr 5 do niniejszego zapytania.
Plan adaptacji obejmuje:
- wymianę drzwi wewnętrznych na model o wyższej izolacyjności akustycznej (min. 42dB)
- izolację i adaptację akustyczną sufitów i ścian skośnych o łącznej powierzchni 48m2 za pomocą mat akustycznych AKU PR 140 grubości 3cm. i wykończeniem w postaci płyt gipsowo - kartonowych;
- izolację i adaptację akustyczna ściany nr 1 o powierzchni 20m2 za pomocą mat akustycznych AKU-PR grubości 8cm, warstwy wełny mineralnej grubości 20mm i gramaturze 80kg/m3 w podkonstrukcji drewnopodobnej (stelaż) zabezpieczonej warstwą płyt gipsowo-kartonowych i OSB, wykończoną ułożonymi naprzemiennie płytami perforowanymi NIDA Sonic R15 z podkładem z wełny mineralnej grubości 20mm i gramaturze 80kg/m3 (13,5m2) i paneli Akusto Wall Panel (6,5m2)
- izolację i adaptację akustyczna ściany bocznej nr 2 o powierzchni 12m2 za pomocą mat akustycznych AKU-PR grubości 10cm, warstwy wełny mineralnej grubości 20mm i gramaturze 80kg/m3 w podkonstrukcji drewnopodobnej (stelaż) zabezpieczonej warstwą płyt gipsowo-kartonowych i OSB, wykończonych kolejną warstwą płyt gipsowo - kartonowych wraz z kotarą przesuwaną z materiału dźwiękochłonnego
o gramaturze min. 360g./m2
- adaptację akustyczną ściany bocznej nr 3 o powierzchni 12m2 w postaci naprzemiennie układanych ustrojów akustycznych - dyfuzorów Shroedera 1D o łącznej powierzchni 4m2, wykonanych ze sklejki gr. 10mm oraz płyt akustycznych NIDA Sonic R15 z podkładem z wełny mineralnej grubości 20mm i gramaturze 80kg/m3
w podkonstrukcji drewnopodobnej (stelaż)zabezpieczonej płytami GK i OSB o powierzchni 8m2.
- wymianę podkładu pod panelami z PCV o powierzchni 35m2 na podkład wibroizolujący o lepszych właściwościach akustycznych (produkcji APAMA lub SEMPATAP);
- wykonanie pozostałych niezbędnych prac instalacyjno - montażowych w związku w montażem materiałów izolacyjno - akustycznych na ścianach i sufitach tj: demontaż grzejnika stalowego - 1 szt., wymiana/przesunięcie grzejnika stalowego - 1szt., wymiana/przesunięcie opraw oświetleniowych - 8szt., wymiana/przesunięcie gniazd wtyczkowych - 10szt., wymiana przełączników oświetlenia - 2szt.
Szczegółowy opis planowanej adaptacji wraz z wytycznymi w zakresie wybranych materiałów
i sposobu ich montażu przedstawiony jest w zał. Nr 4 - Projekt akustyczny - zalecenia w zakresie akustyki wnętrz (autor op. Mgr inż. Robert Kramarz - Protone - adaptacje akustyczne).
Przedmiar robót, stanowiący zał. Nr 5 do niniejszego zapytania należy traktować jako materiał pomocniczy do określenia przedmiotu zamówienia. Przedmiar ten nie może stanowić podstawy do wyceny, bowiem każdy z oferentów jest zobowiązany na podstawie swojej wiedzy i doświadczenia oraz ewentualnej wizji lokalnej oszacować we własnym zakresie całkowite koszty planowanych do zrealizowania prac. W cenie ofertowej należy uwzględnić wszelkie roboty i czynności nie objęte zakresem przedmiotowym zamówienia i nie ujęte w przedmiarze robót, a bez których pełne zrealizowanie zakresu przedmiotowego zamówienia stałoby się niemożliwe lub znacznie utrudnione.
Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
Pełen opis zadania znajduje się w zapytaniu ofertowym załączonym do ogłoszenia.

Dokument nr: 10/09/06/2021

Składanie ofert:
Koniec terminu składania ofert
2021-06-24

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia
2021-09-03

Uwagi:
Kryteria
Kryterium Waga
Cena 85
Termin realizacji 15
Opis sposobu przyznania punktacji
Szczegóły zawarte zostały w zapytaniu ofertowym załączonym do ogłoszenia.
Szczegóły zawarte zostały w zapytaniu ofertowym załączonym do ogłoszenia.
Szczegóły zawarte zostały w zapytaniu ofertowym załączonym do ogłoszenia.
Szczegóły zawarte zostały w zapytaniu ofertowym załączonym do ogłoszenia.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii