Przetarg: Wykonanie instalacji fotowoltaicznej

Przedmiot:

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej

Data zamieszczenia: 2021-06-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdnicy
ul. M. Skłodowskiej-Curie 8
58-105 Świdnica
powiat: świdnicki
tel. 74 852 40 48
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Świdnica
Wadium: 3 000,00 zł.
Nr telefonu: tel. 74 852 40 48
Termin składania ofert: 2021-06-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku administracyjno-biurowym przy Ul. M. Skłodowskiej-Curie 8 w Świdnicy.

Otwarcie ofert: , publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.06.2021 r. o godz. 9.30 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy, parter.

Specyfikacja:
Warunkiem udziału w przetargu jest spełnienie warunków określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy przy Ul. M. Skłodowskiej-Curie 8, pokój nr 14, lub otrzymać e-mailem.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30.06.2021 r., do godz. 9.00 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy, pok. nr 6

Wymagania:
Ustala się wadium w kwocie 3 000,00 zł.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Kontakt:
Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Kierownik działu Eksploatacji Nieruchomości - telefon 74 852 40 48.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii