Przetarg: Wykonanie segmentacji sieci telewizji kablowej

Przedmiot:

Wykonanie segmentacji sieci telewizji kablowej

Data zamieszczenia: 2021-06-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Lokator" w Zduńskiej Woli
Łaska 46
98-220 Zduńska Wola
powiat: zduńskowolski
Województwo: łódzkie
Miasto: Zduńska Wola
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-06-24 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
wykonanie segmentacji sieci telewizji kablowej na Osiedlu Zachód A.

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.06.2021 r. o godz, 11.00 w Sali Domu Kuttury ,,Lokator1 przy Ul. Łaskiej 46.

Specyfikacja:
Specyfikacje można pobrać nieodpłatnie w Biurze Telewizji Kablowej .ZW Media", Ul. Osmolińska 6, w godz.ch od 8.00 do 14.00, tel. 043 823-34-44.

Składanie ofert:
Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Lokator* w Zduńskiej Woli, Ul. Łaska 46, pokój nr 11 w terminie do dnia 24.06.2021 1 do godz, 10,00.

Wymagania:
Oferty należy składać w jednym egzemplarzu, w zamkniętej kopercie z podaniem nazwy przedmiotu przetargu - ,,Oferta w sprawie przetargu nieograniczonego na wykonanie segmentacji sieci telewizji kablowej na Osiedlu Zachód A".

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii