Przetarg: Opracowanie dokumentacji wykonawczej

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji wykonawczej

Data zamieszczenia: 2021-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zakład Zasobów Lokalowych
ul. Partyzantów 10a
41-200 Sosnowiec
powiat: Sosnowiec
32 290 18 52
oferty@mzzl.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Sosnowiec
Wadium: ---
Nr telefonu: 32 290 18 52
Termin składania ofert: 2021-06-25 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Miejski Zakład Zasobów Lokalowych
zaprasza zainteresowanych Wykonawców do złożenia ofert w sprawie wykonania zamówienia:
Nazwa zamówienia:

Opracowanie dokumentacji wykonawczej wraz z wykonaniem instalacji domofonowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy Ul. Wrzosowej 13 w Sosnowcu

Składanie ofert:
Oferty cenowe należy składać (na załączonym formularzu) za pośrednictwem:

- poczty elektronicznej na adres: oferty@mzzl.pl
- w zamkniętych kopertach w siedzibie MZZL przy ulicy Partyzantów 10A w Sosnowcu, kancelaria - okienko podawcze

TAK

3

Oferty należy złożyć w terminie :

25.06.2021 r.

Godzina:

13:00

Wymagania:
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejsze warunki realizacji zadania w zakresie:

- najniższa cena brutto

TAK

- gwarancja jakości

NIE

- inne: ......................................

NIE

6

Termin wykonania zamówienia

1 miesiąc od daty podpisania umowy

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego rozpoznania cenowego na każdym etapie jego przeprowadzania, bez podania przyczyny.

Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
Załączniki:

Formularz ofertowy.

Zakres przedmiotu zamówienia + wymagania dot. oferty

Kontakt:
Osobą do bezpośredniego kontaktu

z Wykonawcami jest:
Kazimierz Łączkowski,Jan Wojdyła 32 290 18 52

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii