Przetarg: Wykonanie projektu i realizacja modernizacji obór dla bydła mlecznego

Przedmiot:

Wykonanie projektu i realizacja modernizacji obór dla bydła mlecznego

Data zamieszczenia: 2021-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Stadnina Koni Liski Spółka z o.o
Liski 19/1
11-210 Sępopol
powiat: bartoszycki
tel. 601 186 434.
liskisk@interia.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Sępopol
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 601 186 434.
Termin składania ofert: 2021-07-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Oferta na wykonanie projektu i realizację modernizacji dwóch obór dla bydła mlecznego.
Zarząd Stadniny Koni Liski Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie projektu i realizację modernizacji dwóch obór.
OGŁOSZENIE
Zarząd Stadniny Koni Liski zaprasza do składania ofert na wykonanie projektu i
realizację modernizacji dwóch obór dla bydła mlecznego w Liskach wraz z infrastrukturą
towarzyszącą.
W wyniku modernizacji powstać miałyby: jedna obora mieszcząca ok. 200 sztuk krów.
druga obora mieszczącą ok 150 szt. jałowizny, budki dla cieląt, utwardzenie terenu wokół
budynków oraz zbiornik na gnojowicę o pojemności 1 200 m3.

Otwarcie ofert: Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do dnia 16.07.2020 r.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 02.07.2021 r. do godz. 15;00, pocztą
elektroniczną na e-mail liskisk@interia.pl lub pocztą tradycyjną na adres Liski 19/1, 11-210
Sępopol. Oferty, które wypłyną po w/w terminie lub niespełniające warunków określonych w
zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone.

Wymagania:
Warunki zapytania ofertowego:
Firmy składające ofertę przedstawią Spółce:
- projekt modernizacji,
- rodzaje i typy urządzeń oraz wszystkie posiadane parametry techniczne,
- cenę netto, warunki płatności,
- termin realizacji, harmonogram prac,
- warunki gwarancji, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz koszty z tym związane,
- projekt umowy.
Płatność nastąpi zgodnie z ustaleniami między stronami.
Składający ofertę pozostaje
nią związany do czasu rozstrzygnięcia postępowania.
Spółka zastrzega sobie prawo:
- zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert i bez podania przyczyny
na każdym jego etapie.
- do przyjmowania ofert po wyznaczonym terminie, prowadzenia dalszych negocjacji z
wybranymi oferentami,
- dowolnego wyboru oferenta.
Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
/Prawo Zamówień Publicznych/.

Kontakt:
Dodatkowych informacji udziela: Pan Andrzej Baranow ski tel. 601 186 434.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii