Przetarg: Wykonanie projektów budowlano wykonawczych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wykonanie projektów budowlano wykonawczych

Data zamieszczenia: 2021-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk
powiat: Gdańsk
48 58 527 927
Klaudia.Wolowska@energa.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: ---
Nr telefonu: 48 58 527 927
Termin składania ofert: 2021-06-23 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zamawiający ogłasza przetargi nieograniczone na wykonanie projektów budowlano wykonawczych:
1 Kościerska Huta Kościerzyna gmina wiejska nr dzial.: 235
827#wybudowanie linii kablowej zasilonej z istniejącego złącza kablowego wg
warunków budowy sieci nr B/20/000199 do szafki pomiarowej P1-Rs/LZV/LZR/F
umiejscowionej w linii płotu dla zasilania dz. 61/26, 235 w m. Kościerska Huta gm.
Kościerzyna.
sprawa ZN/4445/3535MZI/2021/2101863
2 Brodnica Dolna Kartuzy obszar wiejski Ul. Rybacka nr dzial.: 440/2, 440/3
827#Budowa linii kablowej nN dla zasilania dwóch budynków mieszkalnych na dz.
440/2 i 44/3 w miejscowości Brodnica Górna
sprawa ZN/4436/3535MZI/2021/2101753
3 Tuchom Żukowo obszar wiejski Ul. Miszewska nr dzial.: 75/43
827#Budowa przyłącza kablowego nN dla zasilania budynku gospodarczego na dz.
75/43 w miejscowości Tuchom.
sprawa ZN/4437/3535MZI/2021/2101584
4 Czeczewo Przodkowo gmina wiejska Ul. Pogodna nr dzial.: 138/7
827#Budowa przyłącza kablowego nN dla zasilania budynku mieszkalnego na dz.
138/7 w miejscowości Czeczewo.
sprawa ZN/4438/3535MZI/2021/2101555
5 Pępowo Żukowo obszar wiejski Ul. Graniczna nr dzial.: 52/10
827#Budowa przyłącza kablowego nN dla zasilania budynku mieszkalnego na dz.
52/10 w miejscowości Pępowo.
sprawa ZN/4439/3535MZI/2021/2101583
6 Leźno Żukowo obszar wiejski nr dzial.: 162/61
827#Budowa przyłącza kablowego nN dla zasilania budynku mieszkalnego na dz.
162/61 w miejscowości Leźno.
sprawa ZN/4440/3535MZI/2021/2101450
7 Wąglikowice Kościerzyna gmina wiejska nr dzial.: 680
827#Budowa przyłącza kablowego nN dla zasilania budynku letniskowego na dz.
680 w m. Wąglikowice gm. Kościerzyna.
sprawa ZN/4441/3535MZI/2021/2101481
8 Tokary Przodkowo gmina wiejska nr dzial.: 43/13
827#Budowa przyłącza kablowego nN dla zasilania budynku mieszkalnego na dz.
43/13 w miejscowości Tokary.
sprawa ZN/4442/3535MZI/2021/2101486
9 Miszewko Żukowo obszar wiejski Ul. Gdyńska 31 A nr dzial.: 38/4
827#Budowa przyłącza kablowego nN dla zasilania budynku gospodarczego na dz.
38/4 w miejscowości Banino.
sprawa ZN/4443/3535MZI/2021/2101866
10 Rębiechowo Żukowo obszar wiejski nr dzial.: 281/47
827#Budowa przyłącza kablowego nN dla zasilania budynku mieszkalnego na dz.
281/47 w miejscowości Rębiechowo.
sprawa ZN/4444/3535MZI/2021/2101540

Dokument nr: 840/P/21/Kartuzy

Otwarcie ofert: Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 409 data 23-06-2021 godz. 09:30

Specyfikacja:
Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego
pod adresem: https://bip.energa-operator.pl/przetargi-zamowienia-ogloszenia
Ogólne Warunki Umów dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://bip.energaoperator.
pl/s/20394/procedury-regulaminy-wytyczne

Składanie ofert:
Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, za pośred. poczty/kuriera do 23-06-2021 godz. 08:00

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany:
Przetarg nr 1 - 08-02-2022
Przetarg nr 2 - 08-02-2022
Przetarg nr 3 - 08-02-2022
Przetarg nr 4 - 08-02-2022
Przetarg nr 5 - 08-02-2022
Przetarg nr 6 - 08-02-2022
Przetarg nr 7 - 08-02-2022
Przetarg nr 8 - 08-02-2022
Przetarg nr 9 - 08-02-2022
Przetarg nr 10 - 08-02-2022

Wymagania:
Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy zakwalifikowani do prac na rzecz ENERGA-OPERATOR SA i znajdujący się w Rejestrze
Kwalifikowanych Wykonawców oraz spełniają pozostałe wymagania określone w WZ. Wniosek o umieszczenie w RKW wraz z
Procedurą można pobrać ze strony: https://bip.energa-operator.pl/s/20394/procedury-regulaminy-wytyczne

Uwagi:
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):
Przetarg nr 1 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 2 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 3 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 4 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 5 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 6 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 7 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 8 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 9 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 10 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Termin związania z ofertą: 45 dni od daty upływu terminu składania ofert

Kontakt:
2) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
Klaudia Wołowska, w godz. 8:00-14:00, tel. +48 58 527 9270
adres email: Klaudia.Wolowska@energa.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii