Przetarg: Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych

Data zamieszczenia: 2021-06-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk
powiat: Gdańsk
58 527-93-08
Monika.Mikolajewska@energa.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: ---
Nr telefonu: 58 527-93-08
Termin składania ofert: 2021-06-24 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1 Żukczyn Pruszcz Gdański gmina wiejska Ul. Gdańska nr dzial.: 29/3, 29/4, 29/6,
29/7
825# Dostosowanie stacji transformatorowej , budowa linii kablowej nn ., 825#
Dostosowanie stacji transformatorowej, linia kablowa nN,, 825# Modernizacja linii
napowietrznej T-5446 KOŹLINY OBW 200
sprawa
ZN/4467/3333MZI/2021/21053/2101980/21025
63
2 Bystra Pruszcz Gdański gmina wiejska nr dzial.: 7/11 , 7/12
825# Dostosowanie stacji transformatorowej , budowa przyłącza kablowego nn .
sprawa ZN/4466/3333MZI/2021/2102207
3 Pszczółki Pszczółki gmina wiejska Ul. Adama Mickiewicza 3D nr dzial.: 894
825# Dostosowanie stacji transformatorowej, linia kablowa nN, demontaż
sprawa ZN/4465/3333MZI/2021/2005156

Dokument nr: 846/P/21/Tczew

Otwarcie ofert: 9) Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 409 data 24-06-2021 godz. 09:30

Specyfikacja:
Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego
pod adresem: https://bip.energa-operator.pl/przetargi-zamowienia-ogloszenia
Ogólne Warunki Umów dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://bip.energaoperator.
pl/s/20394/procedury-regulaminy-wytyczne

Składanie ofert:
Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, za pośred. poczty/kuriera do 24-06-2021 godz. 08:00

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany:
Przetarg nr 1 Zadanie nr 1 - 15-02-2022
Przetarg nr 1 Zadanie nr 2 - 16-02-2022
Przetarg nr 1 Zadanie nr 3 - 15-02-2022
Przetarg nr 2 - 10-02-2022
Przetarg nr 3 - 24-01-2022

Wymagania:
Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy zakwalifikowani do prac na rzecz ENERGA-OPERATOR SA i znajdujący się w Rejestrze
Kwalifikowanych Wykonawców oraz spełniają pozostałe wymagania określone w WZ. Wniosek o umieszczenie w RKW wraz z
Procedurą można pobrać ze strony: https://bip.energa-operator.pl/s/20394/procedury-regulaminy-wytyczne

Uwagi:
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):
Przetarg nr 1 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 1 Zadanie: 2 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 2 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 3 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Termin związania z ofertą: 45 dni od daty upływu terminu składania ofert

Kontakt:
2) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
Monika Mikołajewska, w godz. 8:00-14:00, tel. 58 527-93-08
adres email: Monika.Mikolajewska@energa.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii