Przetarg: Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych

Data zamieszczenia: 2021-06-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk
powiat: Gdańsk
585279291
Radoslaw.Dyl@energa.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: ---
Nr telefonu: 585279291
Termin składania ofert: 2021-06-25 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1 Pogórze Kosakowo gmina wiejska Ul. Kołłątaja - nr dzial.: 0007-1/50
824# Opracowanie dokumentacji projektowej: Budowa przyłącza kablowego 0,4 kV
dla zasilania dz. nr 0007-1/50 w m. Pogórze Ul. Kołłątaja na podstawie WPP/
21/009808 oraz WP-P/21/009811
sprawa ZN/4493/3232MZI/2021/2102481
2 Gdynia Gdynia gmina miejska Ul. Wolności - nr dzial.: 0013-103
824# Opracowanie dokumentacji projektowej: Budowa przyłącza kablowego 0,4 kV
dla zasilania dz. nr 0013-103 w m. Gdynia Ul. Wolności na podstawie WPP/
20/047100
sprawa ZN/4492/3232MZI/2021/2102492
3 Pierwoszyno Kosakowo gmina wiejska Ul. Ogrodników - nr dzial.: 191/12
824# Opracowanie dokumentacji projektowej: Budowa przyłącza kablowego 0,4 kV
dla zasilania dz. nr 191/12 w m. Pierwoszyno Ul. Ogrodników na podstawie WPP/
21/008994
sprawa ZN/4491/3232MZI/2021/2102493
4 Rewa Kosakowo gmina wiejska Ul. Wielkopolska - nr dzial.: 413/7
824# Opracowanie dokumentacji projektowej: Budowa przyłącza kablowego 0,4 kV
dla zasilania dz. nr 413/7 w m. Rewa ul.
Wielkopolska na podstawie WP-P/21/014086
sprawa ZN/4490/3232MZI/2021/2102494
5 Rumia Rumia gmina miejska Ul. Grunwaldzka 4/A nr dzial.: 0010-159/12
824# Opracowanie dokumentacji projektowej: Budowa linii kablowej 0,4 kV dla
zasilania dz. nr 0010-159/12 w m. Rumia Ul. Grunwaldzka 4/A na podstawie WPP/
21/001723
sprawa ZN/4489/3232MZI/2021/2102495
6 Gdynia Gdynia gmina miejska Ul. Łęczycka 4/B nr dzial.: 136
824# Opracowanie dokumentacji projektowej: Budowa przyłącza kablowego 0,4 kV
dla zasilania dz. nr 136 w m. Gdynia ul.
Łęczycka 4/B na podstawie WP-P/21/013522
sprawa ZN/4487/3232MZI/2021/2102489
7 Chwaszczyno Żukowo obszar wiejski Ul. Dąbrówki - nr dzial.: 102/24
824# Opracowanie dokumentacji projektowej: Budowa przyłącza kablowego 0,4 kV
dla zasilania dz. nr 102/24 w m. Chwaszczyno Ul. Dąbrówki na podstawie WPP/
20/082295
sprawa ZN/4486/3232MZI/2021/2102491
8 Gdynia Gdynia gmina miejska Ul. Chwarznieńska 186/L nr dzial.: 0011-240
824# Opracowanie dokumentacji projektowej: Budowa przyłącza kablowego 0,4 kV
dla zasilania dz. nr 0011-240 w m. Gdynia Ul. Chwarznieńska 186/L na podstawie
WP-P/20/062975
sprawa ZN/4478/3232MZI/2021/2004948
9 Gdynia Gdynia gmina miejska Ul. Leśna Polana 12 nr dzial.: Dąbrowa-969
824# Opracowanie dokumentacji projektowej: Budowa przyłącza kablowego 0,4 kV
dla zasilania dz. nr Dąbrowa-969 w m. Gdynia Ul. Leśna Polana 12 na podstawie
WP-P/20/070675
sprawa ZN/4476/3232MZI/2021/2101947

Dokument nr: 851/P/21/Gdynia

Otwarcie ofert: 9) Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 409 data 25-06-2021 godz. 09:00

Specyfikacja:
Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego
pod adresem: https://bip.energa-operator.pl/przetargi-zamowienia-ogloszenia
Ogólne Warunki Umów dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://bip.energaoperator.
pl/s/20394/procedury-regulaminy-wytyczne

Składanie ofert:
Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, za pośred. poczty/kuriera do 25-06-2021 godz. 08:00

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany:
Przetarg nr 1 - 19-11-2021
Przetarg nr 2 - 19-11-2021
Przetarg nr 3 - 19-11-2021
Przetarg nr 4 - 19-11-2021
Przetarg nr 5 - 19-11-2021
Przetarg nr 6 - 19-11-2021
Przetarg nr 7 - 19-11-2021
Przetarg nr 8 - 15-10-2021
Przetarg nr 9 - 15-10-2021

Wymagania:
Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy zakwalifikowani do prac na rzecz ENERGA-OPERATOR SA i znajdujący się w Rejestrze
Kwalifikowanych Wykonawców oraz spełniają pozostałe wymagania określone w WZ. Wniosek o umieszczenie w RKW wraz z
Procedurą można pobrać ze strony: https://bip.energa-operator.pl/s/20394/procedury-regulaminy-wytyczne

Uwagi:
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):
Przetarg nr 1 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 2 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 3 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 4 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 5 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 6 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 7 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 8 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 9 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Termin związania z ofertą: 45 dni od daty upływu terminu składania ofert

Kontakt:
2) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
Radosław Dyl, w godz. 8:00-14:00, tel. 585279291
adres email: Radoslaw.Dyl@energa.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii