Przetarg: Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych

Data zamieszczenia: 2021-06-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk
powiat: Gdańsk
58 527 92 73
Aneta.Ponska@energa.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: ---
Nr telefonu: 58 527 92 73
Termin składania ofert: 2021-06-24 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1 Osiek Osiek gmina wiejska os. os. Dobry Brat nr dzial.: 648/2
826# Budowa przyłącza kablowego nN-0,4kV
sprawa ZN/4488/3434MZI/2021/2102541
2 Demlin Skarszewy obszar wiejski nr dzial.: 218/76
826# Budowa przyłącza kablowego nN-0,4kV
sprawa ZN/4484/3434MZI/2021/2102540
3 Żabno Starogard Gdański gmina wiejska nr dzial.: 51/26, 51/29, 51/31, 51/32,
51/34, 51/35
826# Budowa linii kablowej nN-0,4kV
sprawa ZN/4483/3434MZI/2021/2102510
4 Wielki Bukowiec Skórcz gmina wiejska nr dzial.: 271/3
826# Budowa przyłącza kablowego nN-0,4kV
sprawa ZN/4482/3434MZI/2021/2102509
5 Jabłówko Bobowo gmina wiejska nr dzial.: 89/13, 89/14, 89/15, 89/16, oraz
okoliczne działki
826# Budowa linii kablowej nN-0,4kV
sprawa ZN/4480/3434MZI/2021/2102508
6 Kamierowo Skarszewy obszar wiejski nr dzial.: 140/2
826# Budowa przyłącza kablowego nN-0,4kV
sprawa ZN/4477/3434MZI/2021/2102506

Dokument nr: 850/P/21/Starogard Gdański

Otwarcie ofert: 9) Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 409 data 24-06-2021 godz. 09:10

Specyfikacja:
Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego
pod adresem: https://bip.energa-operator.pl/przetargi-zamowienia-ogloszenia
Ogólne Warunki Umów dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://bip.energaoperator.
pl/s/20394/procedury-regulaminy-wytyczne

Składanie ofert:
Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, za pośred. poczty/kuriera do 24-06-2021 godz. 08:00

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany:
Przetarg nr 1 - 21-01-2022
Przetarg nr 2 - 21-01-2022
Przetarg nr 3 - 14-02-2022
Przetarg nr 4 - 21-01-2022
Przetarg nr 5 - 18-02-2022
Przetarg nr 6 - 19-01-2022

Wymagania:
Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy zakwalifikowani do prac na rzecz ENERGA-OPERATOR SA i znajdujący się w Rejestrze
Kwalifikowanych Wykonawców oraz spełniają pozostałe wymagania określone w WZ. Wniosek o umieszczenie w RKW wraz z
Procedurą można pobrać ze strony: https://bip.energa-operator.pl/s/20394/procedury-regulaminy-wytyczne

Uwagi:
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):
Przetarg nr 1 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 2 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 3 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 4 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 5 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 6 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Termin związania z ofertą: 45 dni od daty upływu terminu składania ofert

Kontakt:
2) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
Aneta Pońska, w godz. 8:00-14:00, tel. 58 527 92 73
adres email: Aneta.Ponska@energa.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii