Przetarg: WYKONANIE ROBÓT INSTALACYJNYCH

Przedmiot:

WYKONANIE ROBÓT INSTALACYJNYCH

Data zamieszczenia: 2021-06-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Inowrocławiu
Al. Kopernika 7
88-100 Inowrocław
powiat: inowrocławski
tel 52 35 69 300, fax 52 35 69 375, 52 35 69 385
sekretariat@ksmino.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Inowrocław
Wadium: ---
Nr telefonu: tel 52 35 69 300, fa
Termin składania ofert: 2021-07-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Inowrocławiu, 88-100 Inowrocław, Al. Kopernika 7 ogłasza III przetarg nieograniczony w przedmiocie zamówienia pn:
WYKONANIE ROBÓT INSTALACYJNYCH W BUDYNKACH SPÓŁDZIELCZYCH ZLOKALIZOWANYCH W INOWROCŁAWIU I REJONIE

Otwarcie ofert: II. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
Otwarcie OFERT Z DOKUMENTAMI nastąpi w dniu 05.07.2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu, Al. Kopernika 7 - sala konferencyjna na parterze, bez udziału Wykonawców.
Otwarcie OFERT CENOWYCH nastąpi w dniu 07.07.2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu, Al. Kopernika 7 - sala konferencyjna na parterze, bez udziału Wykonawców.

Specyfikacja:
III. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Ofertę należy przygotować zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia zamieszczoną na stronie internetowej Spółdzielni www.ksmino.pl
Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych, tj. na poszczególne zadania, jednak wyłącznie zgodnie z podziałem opisanym w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Składanie ofert:
I. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać w dwóch zamkniętych kopertach w siedzibie Spółdzielni (parter - BIURO PODAWCZE),

w terminie do 05.07.2021 r. do godz. 10.00
Pierwsza koperta powinna zawierać wszystkie dokumenty wymagane w postępowaniu przetargowym i zostać oznaczona tytułem:

Wymagania:
OFERTA Z DOKUMENTAMI
III PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH SPÓŁDZIELCZYCH ZLOKALIZOWANYCH W INOWROCŁAWIU I REJONIE
Druga koperta powinna zawierać ofertę cenową i zostać oznaczona tytułem:
OFERTA CENOWA
III PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH SPÓŁDZIELCZYCH ZLOKALIZOWANYCH W INOWROCŁAWIU I REJONIE

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii