Przetarg: Renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni ekranów dźwiękochłonnych

Przedmiot:

Renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni ekranów dźwiękochłonnych

Data zamieszczenia: 2021-06-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, Rejon w Puławach
ul. Składowa 1A
24-100 Puławy
powiat: puławski
tel. 81 886 29 99
rdk_pulawy@gddkia.gov.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Puławy
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 81 886 29 99
Termin składania ofert: 2021-06-24 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni ekranów dźwiękochłonnych
zlokalizowanych w ciągu drogi S12s - obwodnica m. Puławy.

Dokument nr: O/LU.Z-15.2415.6.2021.4.MF

Składanie ofert:
Formularz ofertowy należy przesyłać na adres:
Wraz z wypełnionym formularzem cenowym należy dostarczyć do siedziby Rejonu w Puławach,
ul. Składowa 1a, 24-100 Puławy lub przesłać na adres e-mail: rdk_pulawy@gddkia.gov.pl
do dnia 24.06.2021 r.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: 90 dni od daty zawarcia umowy.

Wymagania:
Warunki płatności:
Podstawą do realizacji płatności za wykonany przedmiot umowy będzie prawidłowo
wystawiona faktura VAT. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół zdawczoodbiorczy.
Płatność wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w umowie
nastąpi w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury VAT. Za datę realizacji płatności uważa się datę, obciążenia rachunku
bankowego Zamawiającego.
Inne dane:
Kryterium oceny ofert - najniższa cena.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego zamówienia przed
podpisaniem umowy bez podania przyczyny.
Oferty należy przesłać na załączonym formularzu ofertowym.

Kontakt:
Osoba prowadząca sprawę: Przemysław Płaczkowski, e-mail: pplaczkowski@gddkia.gov.pl;
Magdalena Filipek, e-mail: mfilipek@gddkia.gov.pl tel. 81 886 29 99

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii