Przetarg: Budowa oświetlenia drogowego

Przedmiot:

Budowa oświetlenia drogowego

Data zamieszczenia: 2021-06-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Kołaczyce
Rynek 1
38-213 Kołaczyce
powiat: jasielski
tel. 13 4460570
gkenergetyka@kolaczyce.itl.pl
https://kolaczyce-itl.logintrade.net/zapytania_email,48418,d4b62888a07afd018631bf399719c1ed.html
Województwo: podkarpackie
Miasto: Kołaczyce
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 13 4460570
Termin składania ofert: 2021-06-23 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa oświetlenia drogowego przy drodze wewnętrznej nr ewid. dz. 889, 891/6, 949/2 w miejscowości Bieździadka (Stara droga)
Przedmiot zamówienia:
Zaproszenie do złożenia oferty
Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:
,,Budowę oświetlenia drogowego przy drodze wewnętrznej nr ewid. dz. 889, 891/6, 949/2 w miejscowości Bieździadka (Stara droga)"
- Opis przedmiotu zamówienia:
Planuje się budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Bieździadka obejmującą:
- budowę linii kablowej YAKXs 4x35mm2 - 674 m
- montaż opraw na wysięgniku typu LED 70 W - 8 szt.
- montaż słupów stalowych ocynkowanych 7m z wysięgnikiem - 8 szt.
UWAGA: Dla 5 słupów z wysięgnikami graniczących z Parkiem podworskim proszę uwzględnić malowanie proszkowe na ciemny kolor (czarny) zgodnie z pozwoleniem konserwatorskim.
- wykonanie pomiarów oraz inwentaryzacji powykonawczej
UWAGA!
W cenie proszę uwzględnić opłaty za nadzór robót przy zbliżeniach do gazociągu oraz sieci elektroenergetycznej - zgodnie z wydanymi warunkami lub Odpisem z protokołu narady koordynacyjnej z dnia 19.11.2020 r.

Dokument nr: Z6/40889

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://kolaczyce-itl.logintrade.net/zapytania_email,48418,d4b62888a07afd018631bf399719c1ed.html
TERMIN SKŁADANIA:
23- 06- 2021 12: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
21- 06- 2021 12: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://kolaczyce-itl.logintrade.net/zapytania_email,48418,d4b62888a07afd018631bf399719c1ed.html

Wymagania:
Kryteria formalne:
Termin płatności: 30 dni
Miejsce dostawy: siedziba
Koszt transportu: po stronie wykonawcy

Uwagi:
Kryteria oceny oferty:
Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium
1. Cena 100%
Uwaga:
1. Wykorzystujemy platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z wykonawcami.
2. Rejestracja w bazie wykonawców, przeglądanie ogłoszeń oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
3. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade Zarejestruj się w bazie wykonawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto wykonawcy umożliwia otrzymywanie ogłoszeń od wielu Zamawiających.
4. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Osoba kontaktowa:
Marcin Grela
tel:
e-mail: gkenergetyka@kolaczyce.itl.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii