Przetarg: Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego wraz z przebudową

Przedmiot:

Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego wraz z przebudową

Data zamieszczenia: 2021-06-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,BUDOWLANI" w Bartoszycach
ul. Bema 3 2
11-200 Bartoszyce
powiat: bartoszycki
896271341, 896271361 fax 896271312
sm-budowlani@budowlani.nazwa.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Bartoszyce
Wadium: 37 500,00 zł
Nr telefonu: 896271341, 896271361
Termin składania ofert: 2021-06-24 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego przy Ul. Poniatowskiego 13A na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z przebudową na działce 40/36, obręb 3 miasta Bartoszyce.

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert 24.06.2021 r o godz 1030.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia 24.06.2021 r. o godz. 10:00

Wymagania:
Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia winien wnieść wadium na zadanie przed upływem terminu do dnia 24.06.2021 r. do godz. 10:00 w wysokości: 37 500,00 zł w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy
w Bartoszycach nr rachunku 29 8855 0004 2001 0002 8424 0001
wadium wnosimy z dopiskiem: ,,wadium na remont budynku przy ul. Poniatowskiego 13A*
Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Protesty i odwołanie nie będą rozpatrywane.

Kontakt:
Wszystkich informacji odnośnie przetargu udziela od godz. 9.00 do 14.00: Pani Sylwia Rożko - tal. (89) 627-13- 60;
Pan Wojciech Sienkiewicz - tel. 661976000.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii