Przetarg: Remont schodów zewnętrznych, remont balkonów oraz montaż instalacji fotowoltaicznej

Przedmiot:

Remont schodów zewnętrznych, remont balkonów oraz montaż instalacji fotowoltaicznej

Data zamieszczenia: 2021-06-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Pawła Ślęczka 1a
41-800 Zabrze
powiat: Zabrze
tel. 32 277-72-41,37,21; fax 32/271-55-31, 32/277-72-40/41/21
techniczny@zabrzezsm.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Zabrze
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: tel. 32 277-72-41,37
Termin składania ofert: 2021-06-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. Przetarg ograniczony z negocjacjami na realizację zadań pn.:
I. ,,Remont schodów zewnętrznych na zasobach Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej - część I."
II. ,,Remont schodów zewnętrznych na zasobach Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej - część II."
III. ,,Remont schodów zewnętrznych na zasobach Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej - część III."
3. Przetarg nieograniczony na realizację zadań pn.:
IV. ,,Remont balkonów na zasobach Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej - część III."
V. ,,Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku przy Ul. Marii Curie-Skłodowskiej 12-12d w Zabrzu."

Otwarcie ofert: 3. Otwarcie ofert nastąpi w :
Klubie ,,Kwadrat" Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 41-800 Zabrze, Ul. Pawła Ślęczka 8 w dniu
30.06.2021r. o godz. 10 00 dla zadania nr I, o godz. 10 30 dla zadania nr II, o godz. 11 00 dla zadania nr III,
o godz. 11 30 dla zadania IV i o godz.12 00 dla zadania V.

Specyfikacja:
4. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymogi określone w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
5. Formularze zawierające SIWZ dla wyżej wymienionych zadań można odebrać w Dziale Techniczno-Eksploatacyjnym
Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zabrzu przy Ul. Pawła Ślęczka 8 w pokoju nr 6, po uprzednim dokonaniu
wpłaty w kasie Spółdzielni bądź przelewem na konto ZSM nr 75-1020-2401-0000-0802-0039-7489, cena formularza
za zadanie wynosi : 400,00,-zł (brutto).

Składanie ofert:
6. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę na zadanie należy złożyć w Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
41-800 Zabrze, Ul. Pawła Ślęczka 1a, pokój nr 12, I piętro (Sekretariat).
Kopertę należy oznaczyć :
Oferta dotyczy zadania pn.: jak w punkcie 2. lub 3. niniejszego ogłoszenia
Nie otwierać przed dniem 30.06.2021r przed godziną 10 00 .
7. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia: 29.06.2021r o godz. 12 00 .

Wymagania:
8. Warunkiem udziału w postępowaniu o zamówienie jest wniesienie wadium w wysokości:
?
5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) dla zadania nr I,
?
3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) dla zadania nr II,
?
5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) dla zadania nr III.
?
10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) dla zadania nr IV.
?
10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) dla zadania nr V.

Kontakt:
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 32/277-72-40/41/21

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii