Przetarg: Wykonanie modernizacji, wymiany domofonów

Przedmiot:

Wykonanie modernizacji, wymiany domofonów

Data zamieszczenia: 2021-06-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Targu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Powstańców Śląskich 2
34-400 Nowy Targ
powiat: nowotarski
Telefon: 18 264 02 70
Województwo: małopolskie
Miasto: Nowy Targ
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: 18 264 02 7
Termin składania ofert: 2021-06-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Targu Spółka z o.o. działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Ul. Szaflarska 140 w Nowym Targu zaprasza do składania ofert na wykonanie : Modernizacji, wymiany domofonów w 5 klatkach schodowych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Ul. Szaflarska 140 w Nowym Targu
ZAKRES ROBÓT OBEJMUJE

Wymiana starego panelu analogowego w tym wymianie unifonów na panel cyfrowy z funkcją zamka szyfrowego oraz z czytnikiem RFiD co umożliwi otwarcie drzwi wejściowych za pomocą indywidualnego kodu, otwarcie drzwi za pomocą zbliżenia breloka lub karty.
Wymagania Techniczne Proponowanych Technologii

Wszystkie zastosowane materiały winny posiadać atest i certyfikat bezpieczeństwa dopuszczający je do stosowania w budownictwie mieszkaniowym
Zgodność z wymogami technicznymi i obowiązującymi normami PN

Specyfikacja:
Zaleca się aby oferent dokonał wizji lokalnej obiektu, w którym będą prowadzone prace, zdobył wszelkie informacje, które będą konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

Składanie ofert:
Oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach , zaopatrzonych pieczęcią oferenta z napisem "Domofony - Ul. Szaflarska 140 " w terminie do dnia 30.06.2021r do godz. 14:00 w siedzibie biura Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Targu Sp. z o.o. , Ul. Powstańców Śląskich 2.

Miejsce i termin realizacji:
termin wykonania prac ( nie później niż do 30 września 2021 r.)

Wymagania:
OFERTA WINNA ZAWIERAĆ

Oferta winna być sporządzona w całości w języku polskim, czytelnie i podpisana przez upoważnionego oferenta.
nazwę i adres siedziby oferenta NIP i Regon
cenę oferty za całości robót (ceny jednostkowe wyrażone w netto i brutto winny zawierać organizacje robót oraz zabezpieczenie terenu robót.)
wypełniony załącznik Nr 1
Podpisane oświadczenie załącznik Nr 2
termin wykonania prac ( nie później niż do 30 września 2021 r.)
O rozstrzygnięciu zamówienia w terminie do 15 dni zostaną powiadomieni wszyscy oferenci którzy złożyli oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia zamówienia bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii