Przetarg: Budowa linii napowietrzno/kablowych oświetlenia ulicznego

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Budowa linii napowietrzno/kablowych oświetlenia ulicznego

Data zamieszczenia: 2021-06-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Busko-Zdrój
Mickiewicza 10
28-100 Busko-Zdrój
powiat: buski
(+48) 41 370-52-00, faks (+48) 41 370-52-01
zp@umig.busko.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Busko-Zdrój
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: (+48) 41 370-52-00,
Termin składania ofert: 2021-07-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Budowa linii napowietrzno/kablowych oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Busko-Zdrój"
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy linii napowietrzno/kablowej oświetlenia ulicznego w gm. Busko-Zdrój.

1.1. Część I, w tym:
Zadanie 1: ,,Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr dz. 28/2, 244, Ul. Wesoła w m. Busko-Zdrój":
- wzdłuż drogi gminnej Ul. Wesołej należy zabudować latarnie oświetlenia ulicznego stalowe o wysokości H=9m malowane proszkowo w kolorze czarnym na fundamencie F-150 - 4 szt.;
- ułożyć kabel oświetleniowy YAKY 4x35mm2 długości 127m;
- zamontować oprawy LED 32W o parametrach nie gorszych niż określonych w niniejszej specyfikacji - 4 szt.;

Zadanie 2: ,,Podwieszenie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej
dz. nr 907 w m. Mikułowice Gmina Busko-Zdrój":
- wzdłuż drogi gminnej nr dz. 907dr. należy podwiesić linię napowietrzną oświetlenia drogowego przewodem AsXSn 2x25mm2 długości 154m;
- zabudować słupy oświetlenia ulicznego typu: K1-10,5/4,3 - 1szt, K2-10,5/6,0 - 1 szt.;
- zamontować oprawy LED 42W o parametrach nie gorszych niż określonych w niniejszej specyfikacji - 4 szt.;

Zadanie 3: ,,Budowa elektroenergetycznej linii napowietrzno/kablowej oświetlenia drogowego, wzdłuż drogi powiatowej oraz wojewódzkiej w miejscowości Wełecz, gm. Busko-Zdrój":
- wzdłuż drogi powiatowej oraz wojewódzkiej w m. Wełecz - dz. nr 249, 250, 251, 252, 254/1, 254/2, 256, 257 obręb Wełecz należy zabudować 8 szt. słupów oświetleniowych betonowych typu: K1-12/6 - 5szt, K2-12/2,5 - 3 szt.;
- należy podwiesić linię napowietrzną oświetlenia drogowego przewodem AsXSn 2x25mm2 długości 296m(313m);
- należy zabudować linię kablową kablem typu nN - YAKXS 4x35mm2 dł. 50m(78m);
- zamontować oprawy typu LED 40W o parametrach nie gorszych niż określonych w niniejszej specyfikacji - 6 szt.;

Zadanie 4: ,,Budowa elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego, wzdłuż drogi gminnej Ul. Godłowskiego Busko-Zdrój, gm. Busko-Zdrój":
- wzdłuż drogi gminnej Ul. Godłowskiego w Busku - Zdroju należy zabudować latarnie oświetlenia ulicznego stalowe o wysokości H=9m malowane proszkowo w kolorze czarnym na fundamencie F-150 - 8 szt.;
- ułożyć kabel oświetleniowy YAKY 4x35mm2 długości L=280/300m;
- zamontować oprawy typu LED 32W o parametrach nie gorszych niż określonych w niniejszej specyfikacji - 8 szt.;
2. Dane techniczne i wymogi dotyczące opraw drogowych LED:
1) oprawa musi posiadać deklaracje zgodności CE (WE) oraz certyfikaty ENEC,
2)oprawa przy ustawieniu 0° nie może emitować światła w górną półprzestrzeń zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009r. (Dz. Urzędowy UE z dnia 24.03.2009r.),
4) oprawa ma być wykonana w II klasie ochrony przeciwporażeniowej,
5) wszystkie oferowane oprawy muszą być oznakowane w sposób zapewniający jednoznaczną identyfikację wyrobu, umieszczoną zarówno na jego opakowaniu zewnętrznym jak i wewnątrz oprawy.
6) temperatura barwowa emitowanego światła powinna by zawarta w przedziale 3800-4300K.
7) wskaźnik oddawania barw Ra > 70,
8) panel LED musi być wyposażony w zintegrowaną grupę soczewek kształtujących rozsył światła o charakterze oraz powinien być wyposażony w kostkę przyłączeniową, która w razie awarii umożliwia jego wymianę. Dopuszcza się zastosowanie dwóch i więcej paneli LED w oprawie, przy czym każdy musi być wymienny i zabezpieczony termicznie.
9) trwałość oprawy L95 (aproksymowana dla Ta = 25oC) nie powinna być mniejsza niż 100.000h. L95 oznacza, że diody LED na panelu po czasie 100.000h utrzymają strumień świetlny na poziomie 95% strumienia początkowego,
10) oprawa musi posiadać skuteczność świetlną (po uwzględnieniu wszelkich strat strumienia świetlnego) co najmniej 130 lm/W (liczony jako strumień świetlny oprawy do całkowitej mocy końcowej oprawy),
11) oprawa musi legitymować się stopniem ochrony przed wnikaniem pyłu i wody nie mniejszym niż IP66 oraz stopniem ochrony przed uderzeniami mechanicznymi IK08,
12) oprawa musi być wyposażona w układ zasilający o następujących cechach:
a. układ zasilający musi być zamontowany w sposób, który umożliwia jego bez narzędziową wymianę
b. układ zasilający ma zabezpieczać panel LED przed przepięciami o napięciu co najmniej 10kV,
c. zasilacz musi posiadać z integrowany układ redukcji mocy z możliwością wprowadzania zmian, ustawiony fabrycznie wg poniższego harmonogramu: a. 100% strumienia świetlnego do godz. 23.00
d. 70% strumienia świetlnego w godz.ch od 23.00 do 24.00
ce 50% strumienia świetlnego w godz.ch od 24.00 do 5.00
d. 70% strumienia świetlnego w godz.ch od 5.00 do 6.00
f. 100% strumienia świetlnego od godz. 6.00
g. współczynnik mocy (PF-power factor) dla mocy nominalnej oprawy powinien być >=0.95, jednocześnie przy redukcji strumienia świetlnego do 50% powinien utrzymywać wartość >=0,90
h. zakłócenia sieci elektrycznej THD < 20%
13) korpus oprawy musi być wykonany z niekorodującego, ciśnieniowego odlewu aluminiowego, malowanego proszkowo na kolor szary.
14) klosz oprawy musi być wykonany z płaskiego, hartowanego szkła o odporności udarowej nie mniejszej niż IK08;
15) uchwyt mocujący oprawę musi być zintegrowany z korpusem i umożliwiający zabudowę oprawy na słupie / wysięgniku o średnicy od 48mm do 60mm oraz regulację nachylenia oprawy: przy montażu bezpośrednio na słupie: 0°, +5°, +10°, przy montażu na wysięgniku: od -10°, -5°, 0°,
16) wszystkie oferowane oprawy uliczne LED muszą pochodzić z jednej rodziny, aby pod względem estetycznym dawały ujednolicony efekt wizualny w świetle dziennym,
18) zakres temperatur pracy: -35°C < To < 45°C
19) oprawy muszą posiadać dostępne bazy danych dla powszechnie stosowanych programów obliczeniowych (np.Dialux)
20) gwarancja producenta/dostawcy na oprawy powinna wynosić minimum 5 lat.

3. Przedmiot zamówienia opisano szczegółowo w:
a) dokumentacji, która stanowi załącznik do SWZ zawierającej:
o projekt budowlany,
o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych;
b) przedmiar robót, który stanowi załącznik do SWZ.

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy linii napowietrzno/kablowej oświetlenia ulicznego w gm. Busko-Zdrój.

1.2. Część II, w tym:
Zadanie 1: ,,Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 973 dz. nr 423/3 obr. 32 w m. Siesławice Gmina Busko-Zdrój polegająca na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego":
- wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 973 dz. nr 423/3 obr. 32 w m. Siesławice należy zabudować 2 szt. latarń oświetleniowych stalowych o wysokości H=9m z wysięgnikami 1,0mx1,5m malowane proszkowo w kolorze czarnym na fundamencie F-150;
- zamontować 2 szt. opraw typu LED 30W o parametrach nie gorszych niż określonych w niniejszej specyfikacji;
- ułożyć kabel oświetleniowy niskiego napięcia nN-04kV typu YAKY 4x35mm2 - 170m;

Zadanie 2: ,,Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego drogi gminnej nr dz. 389 obr. 32
w m. Siesławice Gmina Busko-Zdrój":
- wzdłuż drogi gminnej nr dz. 389 obr. 32 w m. Siesławice zabudować 1 szt. latarni oświetleniowej stalowej o wysokości H=9m z wysięgnikami 1,0mx1,5m malowane proszkowo w kolorze czarnym na fundamencie F-150;
- zamontować 1 szt. oprawy typu LED 30W o parametrach nie gorszych niż określonych w niniejszej specyfikacji;
- ułożyć kabel oświetleniowy niskiego napięcia nN-04kV typu YAKY 4x35mm2 - długość projektowanego odcinka około 150m;

2. Dane techniczne i wymogi dotyczące opraw drogowych LED:
1) oprawa musi posiadać deklaracje zgodności CE (WE) oraz certyfikaty ENEC,
2)oprawa przy ustawieniu 0° nie może emitować światła w górną półprzestrzeń zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009r. (Dz. Urzędowy UE z dnia 24.03.2009r.),
4) oprawa ma być wykonana w II klasie ochrony przeciwporażeniowej,
5) wszystkie oferowane oprawy muszą być oznakowane w sposób zapewniający jednoznaczną identyfikację wyrobu, umieszczoną zarówno na jego opakowaniu zewnętrznym jak i wewnątrz oprawy.
6) temperatura barwowa emitowanego światła powinna by zawarta w przedziale 3800-4300K.
7) wskaźnik oddawania barw Ra > 70,
8) panel LED musi być wyposażony w zintegrowaną grupę soczewek kształtujących rozsył światła o charakterze oraz powinien być wyposażony w kostkę przyłączeniową, która w razie awarii umożliwia jego wymianę. Dopuszcza się zastosowanie dwóch i więcej paneli LED w oprawie, przy czym każdy musi być wymienny i zabezpieczony termicznie.
9) trwałość oprawy L95 (aproksymowana dla Ta = 25oC) nie powinna być mniejsza niż 100.000h. L95 oznacza, że diody LED na panelu po czasie 100.000h utrzymają strumień świetlny na poziomie 95% strumienia początkowego,
10) oprawa musi posiadać skuteczność świetlną (po uwzględnieniu wszelkich strat strumienia świetlnego) co najmniej 130 lm/W (liczony jako strumień świetlny oprawy do całkowitej mocy końcowej oprawy),
11) oprawa musi legitymować się stopniem ochrony przed wnikaniem pyłu i wody nie mniejszym niż IP66 oraz stopniem ochrony przed uderzeniami mechanicznymi IK08,
12) oprawa musi być wyposażona w układ zasilający o następujących cechach:
a. układ zasilający musi być zamontowany w sposób, który umożliwia jego bez narzędziową wymianę
b. układ zasilający ma zabezpieczać panel LED przed przepięciami o napięciu co najmniej 10kV,
c. zasilacz musi posiadać z integrowany układ redukcji mocy z możliwością wprowadzania zmian, ustawiony fabrycznie wg poniższego harmonogramu: a. 100% strumienia świetlnego do godz. 23.00
d. 70% strumienia świetlnego w godz.ch od 23.00 do 24.00
ce 50% strumienia świetlnego w godz.ch od 24.00 do 5.00
d. 70% strumienia świetlnego w godz.ch od 5.00 do 6.00
f. 100% strumienia świetlnego od godz. 6.00
g. współczynnik mocy (PF-power factor) dla mocy nominalnej oprawy powinien być >=0.95, jednocześnie przy redukcji strumienia świetlnego do 50% powinien utrzymywać wartość >=0,90
h. zakłócenia sieci elektrycznej THD < 20%
13) korpus oprawy musi być wykonany z niekorodującego, ciśnieniowego odlewu aluminiowego, malowanego proszkowo na kolor szary.
14) klosz oprawy musi być wykonany z płaskiego, hartowanego szkła o odporności udarowej nie mniejszej niż IK08;
15) uchwyt mocujący oprawę musi być zintegrowany z korpusem i umożliwiający zabudowę oprawy na słupie / wysięgniku o średnicy od 48mm do 60mm oraz regulację nachylenia oprawy: przy montażu bezpośrednio na słupie: 0°, +5°, +10°, przy montażu na wysięgniku: od -10°, -5°, 0°,
16) wszystkie oferowane oprawy uliczne LED muszą pochodzić z jednej rodziny, aby pod względem estetycznym dawały ujednolicony efekt wizualny w świetle dziennym,
18) zakres temperatur pracy: -35°C < To < 45°C
19) oprawy muszą posiadać dostępne bazy danych dla powszechnie stosowanych programów obliczeniowych (np.Dialux)
20) gwarancja producenta/dostawcy na oprawy powinna wynosić minimum 5 lat.

3. Przedmiot zamówienia opisano szczegółowo w:
a) dokumentacji, która stanowi załącznik do SWZ zawierającej:
o projekt budowlany,
o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych;
b) przedmiar robót, który stanowi załącznik do SWZ.

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy linii napowietrzno/kablowej oświetlenia ulicznego w gm. Busko-Zdrój.

1.3. Część III, w tym:
Zadanie 1: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 314028T dz. nr 391/2 obr. 32 w m. Siesławice Gmina Busko-Zdrój polegająca na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego":
- wzdłuż drogi gminnej nr dz. 391/2 obr. 32 w m. Siesławice zabudować 4 szt. latarń oświetleniowych stalowych o wysokości H=9m z wysięgnikami 1,0mx1,5m malowane proszkowo w kolorze czarnym na fundamencie F-150;
- zamontować 4 szt. opraw typu LED 30W o parametrach nie gorszych niż określonych w niniejszej specyfikacji;
- ułożyć kabel oświetleniowy niskiego napięcia nN-04kV typu YAKY 4x35mm2 - długość projektowanego odcinka około 170m;

Zadanie 2: ,,Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego drogi gminnej nr dz. 424 obr. 32
w m. Siesławice Gmina Busko-Zdrój ":
- wzdłuż drogi gminnej nr dz. 424 obr. 32 w m. Siesławice zabudować 2 szt. latarń oświetleniowych stalowych o wysokości H=9m z wysięgnikami 1,0mx1,5m malowane proszkowo w kolorze czarnym na fundamencie F-150;
- zamontować 2 szt. opraw typu LED 30W o parametrach nie gorszych niż określonych w niniejszej specyfikacji;
- ułożyć kabel oświetleniowy niskiego napięcia nN-04kV typu YAKY 4x35mm2 - długość projektowanego odcinka około 85m.

2. Dane techniczne i wymogi dotyczące opraw drogowych LED:
1) oprawa musi posiadać deklaracje zgodności CE (WE) oraz certyfikaty ENEC,
2)oprawa przy ustawieniu 0° nie może emitować światła w górną półprzestrzeń zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009r. (Dz. Urzędowy UE z dnia 24.03.2009r.),
4) oprawa ma być wykonana w II klasie ochrony przeciwporażeniowej,
5) wszystkie oferowane oprawy muszą być oznakowane w sposób zapewniający jednoznaczną identyfikację wyrobu, umieszczoną zarówno na jego opakowaniu zewnętrznym jak i wewnątrz oprawy.
6) temperatura barwowa emitowanego światła powinna by zawarta w przedziale 3800-4300K.
7) wskaźnik oddawania barw Ra > 70,
8) panel LED musi być wyposażony w zintegrowaną grupę soczewek kształtujących rozsył światła o charakterze oraz powinien być wyposażony w kostkę przyłączeniową, która w razie awarii umożliwia jego wymianę. Dopuszcza się zastosowanie dwóch i więcej paneli LED w oprawie, przy czym każdy musi być wymienny i zabezpieczony termicznie.
9) trwałość oprawy L95 (aproksymowana dla Ta = 25oC) nie powinna być mniejsza niż 100.000h. L95 oznacza, że diody LED na panelu po czasie 100.000h utrzymają strumień świetlny na poziomie 95% strumienia początkowego,
10) oprawa musi posiadać skuteczność świetlną (po uwzględnieniu wszelkich strat strumienia świetlnego) co najmniej 130 lm/W (liczony jako strumień świetlny oprawy do całkowitej mocy końcowej oprawy),
11) oprawa musi legitymować się stopniem ochrony przed wnikaniem pyłu i wody nie mniejszym niż IP66 oraz stopniem ochrony przed uderzeniami mechanicznymi IK08,
12) oprawa musi być wyposażona w układ zasilający o następujących cechach:
a. układ zasilający musi być zamontowany w sposób, który umożliwia jego bez narzędziową wymianę
b. układ zasilający ma zabezpieczać panel LED przed przepięciami o napięciu co najmniej 10kV,
c. zasilacz musi posiadać z integrowany układ redukcji mocy z możliwością wprowadzania zmian, ustawiony fabrycznie wg poniższego harmonogramu: a. 100% strumienia świetlnego do godz. 23.00
d. 70% strumienia świetlnego w godz.ch od 23.00 do 24.00
ce 50% strumienia świetlnego w godz.ch od 24.00 do 5.00
d. 70% strumienia świetlnego w godz.ch od 5.00 do 6.00
f. 100% strumienia świetlnego od godz. 6.00
g. współczynnik mocy (PF-power factor) dla mocy nominalnej oprawy powinien być >=0.95, jednocześnie przy redukcji strumienia świetlnego do 50% powinien utrzymywać wartość >=0,90
h. zakłócenia sieci elektrycznej THD < 20%
13) korpus oprawy musi być wykonany z niekorodującego, ciśnieniowego odlewu aluminiowego, malowanego proszkowo na kolor szary.
14) klosz oprawy musi być wykonany z płaskiego, hartowanego szkła o odporności udarowej nie mniejszej niż IK08;
15) uchwyt mocujący oprawę musi być zintegrowany z korpusem i umożliwiający zabudowę oprawy na słupie / wysięgniku o średnicy od 48mm do 60mm oraz regulację nachylenia oprawy: przy montażu bezpośrednio na słupie: 0°, +5°, +10°, przy montażu na wysięgniku: od -10°, -5°, 0°,
16) wszystkie oferowane oprawy uliczne LED muszą pochodzić z jednej rodziny, aby pod względem estetycznym dawały ujednolicony efekt wizualny w świetle dziennym,
18) zakres temperatur pracy: -35°C < To < 45°C
19) oprawy muszą posiadać dostępne bazy danych dla powszechnie stosowanych programów obliczeniowych (np.Dialux)
20) gwarancja producenta/dostawcy na oprawy powinna wynosić minimum 5 lat.

3. Przedmiot zamówienia opisano szczegółowo w:
a) dokumentacji, która stanowi załącznik do SWZ zawierającej:
o projekt budowlany,
o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych;
b) przedmiar robót, który stanowi załącznik do SWZ.

CPV: 45231400-9, 45232210-7, 45311100-1, 45316110-9

Dokument nr: 2021/BZP 00087614, RSID.271.11.2021.ZP

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-05 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://www.umig.busko.pl/urzad-miasta-i-gminy.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: I. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje
o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania
i odbierania korespondencji elektronicznej.
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Regulaminie ePUAP.
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP).
8. Przekazanie korespondencji w sposób opisany w ust. 7 wymaga obowiązkowego poinformowania Zamawiającego o przekazaniu wiadomości na adres e-mail wskazany w rozdziale I ,,Zamawiający" (niedopełnienie tego obowiązku uznane będzie jako nieskuteczne przekazanie dokumentów). Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej"
9. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
10. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
II. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa na Platformie Windows, Mac i Linux.
3. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu (odbywa się automatycznie).
4. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.
Szczegółowe informacje zawarto w Rozdziale IX i XIV SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna dotycząca RODO.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju jest Pani Katarzyna Irla-Sztefko, kontakt: iod@umig.busko.pl, tel. 41 370 52 60*
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.);
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub na okres przechowywania tych danych zgodnie z wytycznymi o dofinansowania z środków UE;
? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
? nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie
co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-05 09:00
Miejsce składania ofert: Drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii