Przetarg: Świadczenie usług oświetlenia drogowego

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Świadczenie usług oświetlenia drogowego

Data zamieszczenia: 2021-06-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miejska Głogów
Rynek 10
67-200 Głogów
powiat: głogowski
Tel.: +48 767265437, Faks: +48 767265437
h.rozewicz@glogow.um.gov.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Głogów
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.: +48 767265437,
Termin składania ofert: 2021-07-21 12:00:03 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Świadczenie usług oświetlenia drogowego

Konserwacja 3835 punktów świetlnych o różnej mocy, tj. 70W, 100W, 125W, 150W, 250W oraz oprawami LED na terenie miasta Głogowa.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 3 482 793.60 PLN
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL516 Legnicko-głogowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Głogów

II.2.4)Opis zamówienia:

Konserwacja 3835 punktów świetlnych o różnej mocy, tj. 70W, 100W, 125W, 150W, 250W oraz oprawami LED na terenie miasta Głogowa w zakresie m.in:

1. wymiana źródeł światła oraz utrzymanie opraw w czystości;

2. wymiana układów zapłonowych;

3. utrzymanie sprawności opraw - wymiana elementów opraw;

4. wymiana przekaźników zmierzchowych;

5. oględziny nocne;

6. oględziny roczne oświetlenia;

7. sprawdzenie (badanie) rozdzielni - szafki oświetleniowej / pomiar uziemienia szafki oświetleniowej;

8. wymiana szafki oświetleniowej;

9. ustawianie czasów świecenia;

10. okrzesanie drzew wokół opraw;

11. naprawa kabli;

12. naprawa/wymiana przewodów;

13. lokalizacja uszkodzonego kabla;

14. wymiana słupów uszkodzonych w wyniku szkód losowych i aktów wandalizmu;

15. czynności przeglądowe - opisy urządzeń;

16. pionowanie słupa;

17. przegląd stanowiska słupowego;

18. przegląd tabliczki zaciskowej;

19. poprawa rezystancji uziemienia;

20. malowanie i konserwacja metalowych konstrukcji;

21. utrzymanie tabliczek słupowych w sprawności;

22. wymiana zabezpieczeń / dostosowanie zabezpieczeń prądowych;

23. prowadzenie dokumentacji.

CPV: 50232000

Dokument nr: 311138-2021, RZP 271.25.2021

Uwagi:
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Tauron Nowe Technologie S.A.
Adres pocztowy: pl. Powstańców Śląskich 20
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 53-314
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 3 482 793.60 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Kontakt:
Gmina Miejska Głogów
Rynek 10
Głogów
Kod NUTS: PL516 Legnicko-głogowski
67-200
Polska
E-mail: h.rozewicz@glogow.um.gov.pl
Tel.: +48 767265437
Faks: +48 767265437

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii