Przetarg: Wymiana uszkodzonego hydrantu nadziemnego na drodze pożarowej obiektu

Przedmiot:

Wymiana uszkodzonego hydrantu nadziemnego na drodze pożarowej obiektu

Data zamieszczenia: 2021-06-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: PL.2012+ Sp. z o.o
al. Księcia J. Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa
powiat: Warszawa
tel.: +48 22 295 90 00 fax: +48 22 295 90 10, tel. 48 781 699 945
joanna.olkowska@2012plus.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: +48 22 295 90
Termin składania ofert: 2021-06-24 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wymiana uszkodzonego hydrantu nadziemnego HP-12 na drodze pożarowej obiektu PGE Narodowy, zgodnie z zakresem:
Zakup i dostawa hydrantu nadziemnego Domex DN80 PN16 (N=4-9; Typ C; Wlot DN80; Wylot 2xDN75; Zakres 2 MOT=125; mST=250) z zabezpieczeniem przed złamaniem, wraz z zestawami uszczelniającymi i montażowymi;
1. demontaż fragmentu nawierzchni asfaltowej wokół hydrantu;
2. usunięcie warstw gruntu stanowiących zabudowę hydrantu;
3. wymiana hydrantu, uszczelnień oraz śrub montażowych;
4. kontrola szczelności układu;
5. odtworzenie warstw zabudowy hydrantu do stanu pierwotnego;
6. odtworzenie nawierzchni asfaltowej metodą "na gorąco";
7. wykonanie badania wydajności hydrantu potwierdzone protokołem;
8. utylizacja zdemontowanych elementów uszkodzonego hydrantu oraz nawierzchni asfaltowej.
Proszę o przedstawienie oferty na formularzu ofertowym oraz przestawienie specyfikacji technicznej elementów podlegających wymianie.

Składanie ofert:
Wymagana forma złożenia oferty:
Wg wyboru Wykonawcy składającego ofertę:
pisemnie - na adres Zamawiającego,
faxem - na nr 22 295 90 10,
pocztą elektroniczną na adres: joanna.olkowska@2012plus.pl,
Prosimy o przesłanie oferty w formie wskazanej w pkt. 4 w terminie do dnia 24.06.2021 r. do godz. 10.00

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia 4 tygodnie od dnia zlecenia/zawarcia umowy.

Wymagania:
3. KRYTERIA WYBORU
Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która będzie spełniać wymogi niniejszego zaproszenia a cena realizacji zamówienia będzie najniższa spośród złożonych ofert.
Zaleca się złożenie oferty z wykorzystaniem wzoru formularza stanowiącego Załącznik do niniejszego Zaproszenia. Zamawiający dopuszcza sporządzenie oferty w innej formie niż proponowany wzór formularza oraz przekazanie szczegółowych informacji nt. przedmiotu oferty (w tym w postaci np. folderów, katalogów, itp.).

Uwagi:
RODO
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ,,RODO"), informacja o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.pgenarodowy.pl

Kontakt:
Osoby udzielające informacji:
Joanna Olkowska, tel. 48 781 699 945
e-mail: joanna.olkowska@2012plus.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii