Przetarg: Wykonanie montażu, demontażu oraz bieżącej obsługi mobilnych ekranów akustycznych

Przedmiot:

Wykonanie montażu, demontażu oraz bieżącej obsługi mobilnych ekranów akustycznych

Data zamieszczenia: 2021-06-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie
ul. Marcina Kasprzaka 25
01-224 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. +48 22 106 45 55 faks +48 22 106 82 73
marzena.grzywacz@pgnig.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ee nie wymaga
Nr telefonu: tel. +48 22 106 45 5
Termin składania ofert: 2021-07-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nazwa postępowania
Wykonanie montażu, demontażu oraz bieżącej obsługi mobilnych ekranów akustycznych
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia są usługi montażu, demontażu oraz bieżącej obsługi mobilnych ekranów akustycznych stanowiących własność Zamawiającego zainstalowanych obecnie na lokalizacjach przy otworze wiertniczym Tarnów - 82K oraz Lisiniec - 1.
Opis przedmiotu zamówienia jest szczegółowo określony w Załączniku nr 3 do SWZ -Wymagania Techniczne.

Dokument nr: NP/PGNG/21/5647/GE/DWR

Otwarcie ofert: Termin i miejsce otwarcia ofert
06.07.2021 12:00
PGNiG SA, M. Kasprzaka 25, Departament Zakupów, bud. C7.
Termin i miejsce otwarcia ofert
06.07.2021 12:00

Składanie ofert:
Termin i miejsce składania ofert
06.07.2021 11:00
PGNiG SA, M. Kasprzaka 25, Kancelaria Ogólna
Termin i miejsce składania ofert
06.07.2021 11:00
PGNiG SA, M. Kasprzaka 25, Kancelaria Ogólna

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia
wymagany
Zamówienie będzie zrealizowane w terminach wskazanych w § 6 Projekt Umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.
Miejsce realizacji zamówienia
Prace prowadzone będą na terytorium Polski w szczególności w południowej jej części (Podkarpacie, Małopolska, Śląsk).

Wymagania:
Termin wykonania zamówienia
wymagany
Zamówienie będzie zrealizowane w terminach wskazanych w § 6 Projekt Umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.
Informacje na temat wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.

Kryteria oceny ofert - informacje dodatkowe
Warunki udziału w postępowaniu
Warunki szczególne uczestnictwa w postępowaniu zostały określone w punkt 10.2. SWZ.
Wymagania dotyczące ofert
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych
Zastrzeżenie dotyczące SWZ
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania warunków zawartych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Zastrzeżenie dotyczące postępowania
Zamawiający zastrzega, że postępowanie przetargowe może zostać unieważnione (na każdym etapie) w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowanie lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie PGNiG S.A.
Inne uwagi
Sposób uzyskania Specyfikacji Warunków Zamówienia
przetargi.pgnig.pl
PGNiG SA, M. Kasprzaka 25, Departament Zakupów, bud. C7.
Termin związania ofertą
Informacje dodatkowe

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
Cena brutto, Waga(%): 100
Kryteria oceny ofert - informacje dodatkowe
Warunki udziału w postępowaniu
Warunki szczególne uczestnictwa w postępowaniu zostały określone w punkt 10.2. SWZ.
Wymagania dotyczące ofert
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych
Zastrzeżenie dotyczące SWZ
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania warunków zawartych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Zastrzeżenie dotyczące postępowania
Zamawiający zastrzega, że postępowanie przetargowe może zostać unieważnione (na każdym etapie) w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowanie lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie PGNiG S.A.
Inne uwagi
Sposób uzyskania Specyfikacji Warunków Zamówienia
przetargi.pgnig.pl
Miejsce realizacji zamówienia
Prace prowadzone będą na terytorium Polski w szczególności w południowej jej części (Podkarpacie, Małopolska, Śląsk).
Termin związania ofertą
Informacje dodatkowe
Kryteria oceny ofert
Cena brutto, Waga(%): 100

Kontakt:
marzena.grzywacz@pgnig.pl
Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami
Marzena Grzywacz

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii