Przetarg: Wykonanie projektów budowlano wykonawczych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wykonanie projektów budowlano wykonawczych

Data zamieszczenia: 2021-06-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk
powiat: Gdańsk
58 527-93-08
Monika.Mikolajewska@energa.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: ---
Nr telefonu: 58 527-93-08
Termin składania ofert: 2021-07-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1 Leśniewo Puck gmina wiejska Ul. Piaskowa nr dzial.: Leśniewo-747/4,3
828#wplecenie w ist. kabel, monaż KRSN i dalej budowa przyłącza do P3 wg WPP/
21/023798,026482,026497;
sprawa ZN/4693/3636MZI/2021/2102596
2 Gościcino Wejherowo gmina wiejska Ul. Astronomiczna - nr dzial.: Gościcino-
1326/10
828#wplecenie w ist. kabel wg WP-P/19/027043;
sprawa ZN/4691/3636MZI/2021/2102599
3 Łęczyce Łęczyce gmina wiejska Ul. Kręta - nr dzial.: Łęczyce-416/13
828#budowa SP przy ZK wg WP-P/21/020107;
sprawa ZN/4689/3636MZI/2021/2102598
4 Chwaszczyno Żukowo obszar wiejski Ul. Derdowskiego - nr dzial.: Chwaszczyno-
274/9
828#wplecenie w ist. kabel wg WP-P/21/017276;
sprawa ZN/4686/3636MZI/2021/2102597
5 Bolszewo Wejherowo gmina wiejska nr dzial.: 531/32
828#wplecenie w ist. kabel wg WP-P/21/020969;
sprawa ZN/4685/3636MZI/2021/2102594
6 Żelistrzewo Puck gmina wiejska Ul. Piaskowa nr dzial.: 171/7
828#budowa przyłacza kablowego wg WP-P/21/022686;
sprawa ZN/4684/3636MZI/2021/2102593
7 Rybno Gniewino gmina wiejska Ul. Leśna nr dzial.: 205/4
828#budowa przyłacza kablowego z ist. stacji trafo wg WP-P/21/019270;
sprawa ZN/4683/3636MZI/2021/2102573
8 Strzebielino Łęczyce gmina wiejska - nr dzial.: Strzebielino-454/17
828#wymiana ist. linii napowietrznej i budowa SP na słupie wg WP-P/20/040219;
sprawa ZN/4682/3636MZI/2021/2102571
9 Kolonia Kartuzy obszar wiejski nr dzial.: 196/17
828#budowa przyłącza kablowego z ist. już ZK wg WP-P/21/001199;
sprawa ZN/4681/3636MZI/2021/2102560
10 Rozewie Władysławowo obszar wiejski Ul. Garnizonowa - nr dzial.: Rozewie-202/10
828#wplecenie w ist. kabel wg WP-P/21/014515;
sprawa ZN/4679/3636MZI/2021/2102551

Dokument nr: 885/P/21/Wejherowo

Specyfikacja:
Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego
pod adresem: https://bip.energa-operator.pl/przetargi-zamowienia-ogloszenia
Ogólne Warunki Umów dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://bip.energaoperator.
pl/s/20394/procedury-regulaminy-wytyczne

Składanie ofert:
Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, za pośred. poczty/kuriera do 02-07-2021 godz. 08:00

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany:
Przetarg nr 1 - 31-12-2021
Przetarg nr 2 - 31-12-2021
Przetarg nr 3 - 31-12-2021
Przetarg nr 4 - 31-12-2021
Przetarg nr 5 - 31-12-2021
Przetarg nr 6 - 31-12-2021
Przetarg nr 7 - 31-12-2021
Przetarg nr 8 - 31-12-2021
Przetarg nr 9 - 31-12-2021
Przetarg nr 10 - 15-12-2021

Wymagania:
Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy zakwalifikowani do prac na rzecz ENERGA-OPERATOR SA i znajdujący się w Rejestrze
Kwalifikowanych Wykonawców oraz spełniają pozostałe wymagania określone w WZ. Wniosek o umieszczenie w RKW wraz z
Procedurą można pobrać ze strony: https://bip.energa-operator.pl/s/20394/procedury-regulaminy-wytyczne

Uwagi:
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):
Przetarg nr 1 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 2 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 3 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 4 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 5 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 6 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 7 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 8 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 9 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 10 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Termin związania z ofertą: 45 dni od daty upływu terminu składania ofert

Kontakt:
2) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
Monika Mikołajewska, w godz. 8:00-14:00, tel. 58 527-93-08
adres email: Monika.Mikolajewska@energa.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii