Przetarg: Wykonanie dokumentacji projektowej

Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektowej

Data zamieszczenia: 2021-06-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Łebie
ul. Kościuszki 90
84-360 Łeba
powiat: lęborski
Telefon: 59 8661 510 Fax: 59 8661 337
iwona.mielewczyk@leba.eu
Województwo: pomorskie
Miasto: Łeba
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: 59 8661 510
Termin składania ofert: 2021-07-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę (lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do złożonego zgłoszenia) na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Ul. Jagiellońskiej
Burmistrz Miasta Łeby zaprasza do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji
projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę (lub zaświadczenia o braku
sprzeciwu do złożonego zgłoszenia) na budowę boiska wielofunkcyjnego
przy Ul. Jagiellońskiej
Adres obiektu:
dz. nr.: 710/2 obręb 0001 Łeba
Lokalizacja:
Zgodnie z Uchwałą NR XIX/171/2012 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 22 maja 2012r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta ,,Łeba -
ul. Kościuszki" - obszar 95ZP/US:
https://administracja.gison.pl/mpzp-public/leba/uchwaly/U_2012_171_XIX.pdf
Opis przedmiotu zamówienia:
Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz jeśli to konieczne, uzyskanie
niezbędnych uzgodnień lub opinii czy innych dokumentów wymaganych przepisami, w tym
postanowienia o odstępstwie od przepisów, złożenie wniosku oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na
budowę lub zgłoszenia i uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu. Zamawiający dostarczy
niezbędne dokumenty, tj. pełnomocnictwo i oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele
budowlane po podpisaniu umowy. Zadanie obejmuje konsultacje z Zamawiającym na temat zakresu
i zawartości dokumentacji projektowej w trakcie trwania prac projektowych. Wykonawca dostarczy
Zamawiającemu w ramach zadania kompletną dokumentację projektową w 5 egzemplarzach
(projekt budowlany, projekt wykonawczy, projekt techniczny, przedmiar, kosztorys, STWiORB).
Projekt boiska wielofunkcyjnego musi uwzględniać:
- budowę kortu tenisowego 23,77m x 10,97m,
- budowę boiska do siatkówki 18m x 9m,
- budowę boiska do piłki nożnej 30m x 12m,
- budowę boiska do koszykówki 3 x 3 (wym. 11m x 15m),
- boiska o różnym przeznaczeniu mają być oznaczone liniami w innym kolorze,
- należy zapewnić wyposażenie dla każdego rodzaju boiska,
- budowę siłowni zewnętrznej: 1x orbitrek, 1x ławka siedząca do ćwiczeń klatki piersiowej,
1x prasa nożna,
- budowę stolika do gry w szachy/warcaby,
- budowę ławkostołu,
- nawierzchnie boisk oraz siłowni powinny być wykonane z powierzchni bezpiecznej,
- teren boiska powinien być zabezpieczony piłkochwytami,
- budowę oświetlenia w technologii LED,
- wykonanie nasadzeń zieleni,
- budowę ogrodzenia wraz z furtką wejściową od str. Ul. Jagiellońskiej,
- małą architekturę - stojak na rowery, ławki oraz kosze na śmieci,
- inne wynikające z uzgodnień branżowych i właścicielskich.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: do 13.07.2021r. g. 12:00, oferty złożone po tym terminie nie będą
rozpatrywane
Adres na który należy przesłać oferty: iwona.mielewczyk@leba.eu

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania dokumentacji: 15.12.2021r. - za ostateczny termin wykonania zamówienia
uważa się datę uzyskania decyzji pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o braku sprzeciwu na
złożone zgłoszenie robót niewymagających uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii