Przetarg: Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych

Przedmiot:

Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych

Data zamieszczenia: 2021-06-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Kaliszu
ul. al. Wolności 8
62-800 Kalisz
powiat: Kalisz
tel. 785 857 536
Daniel.Matlak@energa.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Kalisz
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 785 857 536
Termin składania ofert: 2021-06-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1 Wroczewo Sompolno obszar wiejski nr dział.: 4/3 769# Opracowanie dokumentacji projektowej dla zasilania dz. w m. Wroczewo. sprawa ZN/4307/4747MZI/2021/2003496
2 Koło Koło gmina miejska Ul. 3 Maja nr dział.: 107 769# Opracowanie dokumentacji projektowej dla zasilani dz. w m. Koło Ul. 3 -go Maja. sprawa ZN/4308/4747MZI/2021/2003497
3 Korzecznik Kłodawa obszar wiejski nr dział.: 58/2, 58/1 769# Opracowanie dokumentacji projektowej dla zasilania dz. w. Korzecznik. sprawa ZN/4309/4747MZI/2021/2003500
4 Leśnica Koło gmina wiejska nr dział.: 79/11, 79/12, 79/13, 79/5, 79/6, 79/7 769# Opracowanie dokumentacji projektowej dla zasilania zespołu działek w m. Leśnica. sprawa ZN/4310/4747MZI/2021/2003762
5 Boguszyce Wierzbinek gmina wiejska nr dział.: 122/2 769# Opracowanie dokumentacji projektowej dla zasilania dz. w m. Boguszyce. sprawa ZN/4311/4747MZI/2021/2003764
6 Talarkowo Wierzbinek gmina wiejska nr dział.: 11/1,10/3 769# Opracowanie dokumentacji projektowej dla zasilania dz. w m. Talarkowo. sprawa ZN/4312/4747MZI/2021/2003765
7 Lubstówek Sompolno obszar wiejski nr dział.: 93/4 769# Opracowanie dokumentacji projektowej dla zasilania dz. w m. Lubstówek. sprawa ZN/4313/4747MZI/2021/2003953
8 Korzecznik-Podlesie Babiak gmina wiejska nr dział.: 82/5 769# Opracowanie dokumentacji projektowej dla zasilani dz. w m. Korzecznik Podlesie sprawa ZN/4314/4747MZI/2021/2003954
9 Dęby Szlacheckie Osiek Mały gmina wiejska nr dział.: 185/19 769# Opracowanie dokumentacji projektowej dla zasilani dz. nr. 185/19 w m. Dęby Szlacheckie sprawa ZN/4315/4747MZI/2021/2003955
10 Lubstówek Sompolno obszar wiejski nr dział.: 223, 17 769# Opracowanie dokumentacji projektowej dla zasilani dz. Lubstówek. Sprawa ZN/4316/4747MZI/2021/2004013
11 Zakrzewek Wierzbinek gmina wiejska nr dział.: 146 769# Opracowanie dokumentacji projektowej dla zasilani dz. w m. Zakrzewek . sprawa ZN/4317/4747MZI/2021/2004037
12 Katarzyna Przedecz obszar wiejski nr dział.: 283/4 769# Opracowanie dokumentacji projektowej dla zasilani dz. Katarzyna. sprawa ZN/4318/4747MZI/2021/2004038
13 Police Średnie Kościelec gmina wiejska nr dział.: 183/1 769# Opracowanie dokumentacji projektowej dla zasilani dz. w m. Police Średnie sprawa ZN/4319/4747MZI/2021/2004040
14 Kolonia Lipiny Sompolno obszar wiejski nr dział.: 174,175 769# Opracowanie dokumentacji projektowej dla zasilani dz. w m. Kol. Lipiny. sprawa ZN/4320/4747MZI/2021/2004042

Dokument nr: 781/P/21/Koło

Otwarcie ofert: 9) Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 115 data 30-06-2021 godz. 10:40

Specyfikacja:
Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego pod adresem: https://bip.energa-operator.pl/przetargi-zamowienia-ogloszenia Ogólne Warunki Umów dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://bip.energa- operator.pl/s/20394/procedurv-requlaminy-wytyczne

Wniosek o umieszczenie w RKW wraz z Procedura można pobrać ze strony: https://bip.enerqa-operator.pl/s/20394/procedury-requlaminy-wytyczne

Składanie ofert:
Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 5 do 30-06-2021 godz. 09:00

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany: Przetarg nr 1 - 22-10-2021 Przetarg nr 2 - 22-10-2021 Przetarg nr 3 - 22-10-2021 Przetarg nr 4 - 22-10-2021 Przetarg nr 5 - 22-10-2021 Przetarg nr 6 - 22-10-2021 Przetarg nr 7 -17-09-2021 Przetarg nr 8 - 22-10-2021 Przetarg nr 9 - 22-10-2021 Przetarg nr 10 - 22-10-2021 Przetarg nr 11 - 22-10-2021 Przetarg nr 12 - 22-10-2021 Przetarg nr 13 - 22-10-2021 Przetarg nr 14 - 22-10-2021

Wymagania:
Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy zakwalifikowani do prac na rzecz ENERGA-OPERATOR SA i znajdujący się w Rejestrze Kwalifikowanych Wykonawców oraz spełniają pozostałe wymagania określone w WZ.

Uwagi:
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %): Przetarg nr 1 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 2 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 3 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 4 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 5 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 6 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 7 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 8 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 9 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 10 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 11 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 12 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 13 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 14 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Termin związania z ofertą: 45 dni od daty upływu terminu składania ofert

Kontakt:
2) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Daniel Matlak, w godz. 8:00-14:00, tel. 785 857 536 adres email: Daniel.Matlak@energa.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii