Przetarg: Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych

Data zamieszczenia: 2021-06-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Kaliszu
ul. al. Wolności 8
62-800 Kalisz
powiat: Kalisz
tel. 785-857-559
Wlodzimierz.Dolat@energa.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Kalisz
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 785-857-559
Termin składania ofert: 2021-07-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1 Kolnica Brudzew gmina wiejska nr dział.: 29/3 760#Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:"Elektroenergetyczne przyłącze kablowe nN dla zasilania budynku mieszkalnego - jednorodzinnego w m. Kolnica gm. Brudzew" sprawa ZN/4446/4646MZI/2021/2101308
2 Dobra Dobra miasto Ul. Jana Kilińskiego nr dział.: 638/4 760#Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:"Elektroenergetyczne przyłącze kablowe nN dla zasilania domu jednorodzinnego w m. Dobra, Ul. Jana Kilińskiego gm. Dobra" sprawa ZN/4450/4646MZI/2021/2101317
3 Lisice Dąbie obszar wiejski nr dział.: 97/1 760#Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:"Elektroenergetyczne przyłącze kablowe nN dla zasilania budynku gospodarczego w m. Lisice gm. Dąbie" sprawa ZN/4452/4646MZI/2021/2101320
4 Świnice Warckie Świnice Warckie gmina wiejska Ul. Różana 6 nr dział.: 345 760#Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ^Elektroenergetyczne przyłącze kablowe nN dla zasilania domu jednorodzinnego w m. Świnice Warckie, Ul. Różana 6 gm. Świnice Warckie" sprawa ZN/4453/4646MZI/2021/2101322
5 Obrzębin Turek gmina wiejska nr dział.: 210/1 760#Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:"Elektroenergetyczne przyłącze kablowe nN dla zasilania budynku mieszkalnego - jednorodzinnego w m. Obrzębin gm. Turek" sprawa ZN/4454/4646MZI/2021/2101323
6 Wilamów Uniejów obszar wiejski nr dział.: 524/1 760#Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:"Elektroenergetyczne przyłącze kablowe nN dla zasilania domu jednorodzinnego w m. Wilamów gm. Uniejów" sprawa ZN/4455/4646MZI/2021/2101325
7 Władysławów Władysławów gmina wiejska nr dział.: 429/1 760#Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.-."Elektroenergetyczne przyłącze kablowe nN dla zasilania budynku mieszkalnego - jednorodzinnego w m. Władysławów gm. Władysławów" sprawa ZN/4456/4646MZI/2021/2101398
8 Kowale Pańskie-Kolonia Kawęczyn gmina wiejska nr dział.: 213 760#Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ^Elektroenergetyczne przyłącze kablowe nN dla zasilania domu jednorodzinnego w m. Kowale Pańskie- Kolonia gm. Kawęczyn" sprawa ZN/4458/4646MZI/2021/2101399
9 Poroże Malanów gmina wiejska 19 nr dział.: 203,197 760#Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn./'Elektroenergetyczne przyłącze kablowe nN dla zasilania domu jednorodzinnego w m. Poroże 19 gm. Malanów" sprawa ZN/4459/4646MZI/2021/2101401
10 Dąbie Dąbie miasto Ul. Wojska Polskiego nr dział.: 1457/1 760#Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn./'Elektroenergetyczne przyłącze kablowe nN dla zasilania oświetlenia ulicznego w m. Dąbie, Ul. Wojska Polskiego gm. Dąbie" sprawa ZN/4460/4646MZI/2021/2101402

Dokument nr: 805/P/21/Turek

Otwarcie ofert: 9} Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 115 data 14-07-2021 godz. 10:10

Specyfikacja:
Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego pod adresem: https://bip.energa-operator.pl/przetargi-zamowienia-ogloszenia Ogólne Warunki Umów dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://bip.energa- operator.pl/s/20394/Drocedury-requlaminy-wytyczne

Wniosek o umieszczenie w RKW wraz z Procedura można pobrać ze strony: https://bip.enerqa-operator.pl/s/20394/procedury-requlaminy-wytyczne

Składanie ofert:
Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 5 do 14-07-2021 godz. 09:00

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany: Przetarg nr 1 - 08-12-2021 Przetarg nr 2 - 08-12-2021 Przetarg nr 3 - 08-12-2021 Przetarg nr 4 - 08-12-2021 Przetarg nr 5 - 08-12-2021 Przetarg nr 6 - 08-12-2021 Przetarg nr 7 - 08-12-2021 Przetarg nr 8 - 08-12-2021 Przetarg nr 9 -08-12-2021 Przetarg nr 10 - 08-12-2021

Wymagania:
Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy zakwalifikowani do prac na rzecz ENERGA-OPERATOR SA i znajdujący się w Rejestrze Kwalifikowanych Wykonawców oraz spełniają pozostałe wymagania określone w WZ.

Uwagi:
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %): Przetarg nr 1 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 2 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 3 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 4 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 5 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 6 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 7 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 8 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 9 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarq nr 10 Zadanie: 1 Cena brutto [100%1
Termin związania z ofertą: 45 dni od daty upływu terminu składania ofert

Kontakt:
2) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Włodzimierz Dolat, w godz. 8:00-14:00, tel. 785-857-559 adres email: Wlodzimierz.Dolat@energa.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii