Przetarg: Świadczenie usług zootechnicznych

Przedmiot:

Świadczenie usług zootechnicznych

Data zamieszczenia: 2021-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16
02-958 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 22 544 27 00
mzolnierczuk@muzeum-wilanow.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 22 544 27 00
Termin składania ofert: 2021-06-28 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie cenowe o szacowanie wartości zamówienia
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej dotyczącej: Świadczenia usług zootechnicznych na terenie zarządzanym przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.
II. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem Zamówienia jest wykonywanie na terenie zarządzanym przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie prac zootechnicznych z uwzględnieniem Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania cenowego.

CPV: 77400000-4

Dokument nr: DR.2402.2.MZ.2021

Składanie ofert:
III. INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW SKŁADANIA OFERT
1. Oferty cenowe należy składać mailowo do dnia 28.06.2021 r., do godz. 12:00, na adres e-mail: mzolnierczuk@muzeum-wilanow.pl w formie wypełnionego formularza cenowego stanowią-cego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
2. W tytule maila należy wpisać: Oferta - szacowanie wartości, znak sprawy: DR.2402.2.MZ.2021

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy w terminie od dnia 01.07.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

Wymagania:
Niniejsze zapytanie cenowe ma na celu przeprowadzenie szacowania wartości zamówienia.
Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu publicznym i służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia.
Przedstawiona wycena posłuży Zamawiającemu do ustalenia szacunkowej wartości zamówienia, w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego.
I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii