Przetarg: Dostawa, montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego do zasilania awaryjnego

Przedmiot:

Dostawa, montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego do zasilania awaryjnego

Data zamieszczenia: 2021-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNICZO-HODOWLANE ,,GAŁOPOL" Sp. z o.o
ul. Wierzbowa 10
64-500 Szamotuły
powiat: szamotulski
tel. 61 292 09 54, 505 030 586
sekretariat@galopol.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Szamotuły
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 61 292 09 54, 5
Termin składania ofert: 2021-06-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zarząd Przedsiębiorstwo Rolniczo-Hodowlane ,,GAŁOPOL" Sp. z o.o. w Galowie zaprasza do złożenia oferty na
dostawę, montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego do zasilania awaryjnego Zakładu Rolnego w
Przyborówku.
I. Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Agregat prądotwórczy przeznaczony do zasilania awaryjnego i ciągłego:
a. o parametrach:
o moc ciągła: 100kVA/80kW
o napięcie 400/230 V
o częstotliwość 50 Hz
b. z wyposażeniem:
o silnikiem spalinowym wysokoprężnym (olej napędowy),
o elektronicznym regulator obrotów silnika,
o elektroniczny panel sterujący mikroprocesorowy z komunikatami w j. polskim z możliwością
zdalnej kontroli (poprzez łącze internetowe) parametrów pracy agregatu, silnika spalinowego, sieci,
informacji o stanach awaryjnych i obsługi serwisowe oraz możliwość sterowania żaluzjami czerpni
i wyrzutni powietrza z pomieszczenia.
o automatyczny system podgrzewania bloku silnika (zasilanie 230 VAC) ułatwiający rozruch w
niskich temperaturach,
o obudowa,
o automatyczny rozruch,
o układ SZR zewnętrzny
c. transport do miejsca zamontowania tj. Przyborówko, 64-500 Szamotuły.
2. DOSTAWA agregatu, ustawienie, montaż wraz z oprzyrządowaniem, uzgodnienie z energetyką wyłączeń i
załączeń, uruchomienie, szkolenie obsługi, pomiary oraz przekazanie agregatu do eksploatacji (użytkowania).

Dokument nr: TRI /Śtyl2021

Składanie ofert:
Ofertę należy dostarczyć w terminie do dnia 30.06.2021 roku pocztą (decyduje data otrzymania oferty),
osobiście w sekretariacie Spółki lub e-mail: sekretariat@galopol.pl

Wymagania:
II. Oferta musi zawierać między innymi:
1. Pełną specyfikację parametrów urządzenia.
2. Termin przekazania do eksploatacji (użytkowania).
3. Harmonogramem z kosztami przeglądu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.
4. Dokumentacje i świadectwa niezbędne do prawidłowej eksploatacji agregatu zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
5. Warunki gwarancji.
6. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia w całości.
Przedsiębiorstwo Rolniczo-Hodowlane ,,GAŁOPOL" Sp. z o.o. w Galowie zastrzega sobie prawo swobodnego
wyboru oferty lub odstąpienie od wyboru bez podania przyczyny.
Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29.01.20004 roku Prawo Zamówień Publicznych.

Kontakt:
Upoważnionym do udzielania dodatkowych informacje dotyczących zapytania ofertowego jest Pan Tomasz
Radojewski - kom. 609710699 lub e-mail: inwestycje@galopoI.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii