Przetarg: Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2021-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Gniezno Oddział: Referat gospodarki i rozwoju
Al. Reymonta 9-11
62-200 Gniezno
powiat: gnieźnieński
https://platformazakupowa.pl/transakcja/474680
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Gniezno
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-06-26 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
GR.273.95.1.2021 Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji zadania pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Winiary dz. 28, 26/6 (etap III) inspektor branży drogowej
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego Szczegóły zamówienia zawarto w opisie stanowiącym załącznik do zapytania oraz w projekcie umowy. Cena oferty dotyczy całego zamówienia. Cenę proszę określić kwotowo 1 usługa 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR Gmina Gniezno
Aleje Władysława Stanisława Reymonta 9-11
62-200, Gniezno

Dokument nr: ID 474680, GR.273.95.1.2021

Otwarcie ofert: Otwarcia : 26-06-2021 15:01:00

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/474680
Składania : 26-06-2021 15:00:00
Formularz do bezpośredniego złożenia oferty:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/474680

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja
Szanowni Państwo,
Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.
W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość"
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.
tel. 22 101 02 02
e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
2 Warunki płatności - Przelew do 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 Termin realizacji - Zgodnie z zapisami przedmiotu zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
4 Warunki udziału - a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania tych uprawnień b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Proszę potwierdzić wpisując "Posiadam"

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Krzysztof Kaźmierski
Gmina Gniezno Oddział: Referat gospodarki i rozwoju
Al. Reymonta 9-11
62-200 Gniezno
Kontakt: Za pośrednictwem platformy Opennexus

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii