Przetarg: Wymiana przewodu odgromowego

Przedmiot:

Wymiana przewodu odgromowego

Data zamieszczenia: 2021-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: ENERGA-OPERATOR Wykonawstwo Elektroenergetyczne sp. z o.o. ,z siedzibą w Słupsku Oddział w Kaliszu
Al. Wojska Polskiego 35
62-800 Kalisz
powiat: Kalisz
tel.: 785 857 523, tel. 785 857 524
andrzej.kowalski3@energa.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Kalisz
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 785 857 523, t
Termin składania ofert: 2021-07-08 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
3) Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na: ,,Wymiana przewodu odgromowego na przewód OPGW w linii napowietrznej WN 110kV relacji Ostrów - Odolanów". Nr postępowania ZN/67/4BZO/2021/PN rodzaj zamówienia: roboty budowlane ? dostawy usługi

Dokument nr: ZN/67/4BZ0/2021/PN

Otwarcie ofert: 10) Miejsce i termin otwarcia ofert: a) miejsce otwarcia: ENERGA - Logistyka Sp. z o.o. Wydział Zakupów Operacyjnych Kalisz, Al. Wojska Polskiego 35, 62-800 Kalisz, pok. nr 10 b) data: jak data składania ofert, godz. 10.10

Specyfikacja:
7) Warunki Zamówienia: Udostępnione sa w formie elektronicznej na stronie internetowej www.wykonawstwo.enerqa-operator.pl

Składanie ofert:
9) Miejsce i termin składania ofert: a) miejsce składania: ENERGA - Logistyka Sp. z o.o. Wydział Zakupów Operacyjnych Kalisz, Al. Wojska Polskiego 35, 62-800 Kalisz, pok. nr 10 b) w terminie do: 08-07-2021r., do godz. 10.00

Miejsce i termin realizacji:
4) Termin realizacji zamówienia:- do dnia 30.11.2021r.

Wymagania:
5) Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie - 100% cena brutto.
6) Termin związania ofertą: 60 dni licząc od dnia upływu terminu na składanie ofert.
8) W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki wskazane w Warunkach Zamówienia.
11) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie Regulaminu udzielania zamówień.

Kontakt:
Do porozumiewania się z wykonawcami upoważniono: a) w sprawach merytorycznych: Marek Goszczurny , tel.: 785 857 523, e-mail: marek.goszczurny@energa-operator.pl b) w sprawach proceduralnych: Andrzej Kowalski e-mail andrzej.kowalski3@energa.pl tel. 785 857 524 w dniach roboczych od poniedziałku do piątku, w godz. od 8 33 do 14 33

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii