Przetarg: Wykonanie prac polegających na remoncie klatek schodowych oraz modernizacji instalacji...

Przedmiot:

Wykonanie prac polegających na remoncie klatek schodowych oraz modernizacji instalacji teletechnicznych

Data zamieszczenia: 2021-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ,,ŻOLIBORZ CENTRALNY"
ul. Adama Próchnika 6
01-585 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 22 839 96 70
bom@wsm-zc.waw.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 22 839 96 70
Termin składania ofert: 2021-07-08 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do składania ofert w konkursie na wyłonienie wykonawcy
zadania inwestycyjnego.
Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Żoliborz Centralny" z siedzibą w Warszawie przy ulicy Próchnika 6 zaprasza do złożenia ofert na wykonanie prac polegających na remoncie klatek schodowych oraz modernizacji instalacji teletechnicznych w budynku C przy Ul. Zygmunta Krasińskiego 18 w Warszawie.

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 lipca 2021 r. o godz. 14:20 w sali konferencyjnej (parter) przy ulicy Próchnika 6 w Warszawie.

Składanie ofert:
Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 lipca 2021 r. do godz. 14.00 w sekretariacie Spółdzielni w Warszawie przy ulicy Adama Próchnika 6 pok. 202

Wymagania:
Warunki uczestnictwa w postępowaniu ofertowym oraz listę niezbędnych oświadczeń i dokumentów określają załączniki do niniejszego zaproszenia.
Uwaga:
Wybór wykonawcy nastąpi po weryfikacji złożonych ofert. Zarząd WSM ,,Żoliborz Centralny" zastrzega sobie możliwość zaproszenia i prowadzenia indywidualnych negocjacji z wybranymi oferentami, a także możliwość niewybrania żadnej oferty.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii