Przetarg: Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych

Data zamieszczenia: 2021-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk
powiat: Gdańsk
48 58 527 9270
Klaudia.Wolowska@energa.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: ---
Nr telefonu: 48 58 527 9270
Termin składania ofert: 2021-07-01 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1 Gdańsk Gdańsk gmina miejska Ul. Przegalińska nr dzial.: 140-275
823#Opracowanie dokumentacji projektowej: budowa linii kablowej nn - 0,4kV dla zasilania
oświetlenia ulicznego na podstawie WP - P/21/019061.
sprawa ZN/4737/3131MZI/2021/2102011
2 Gdynia Gdynia gmina miejska Ul. Kacze Buki - nr dzial.: 27-119
823#Opracowanie dokumentacji projektowej: budowa przyłącza kablowego nn - 0,4kV dla
zasilania budynku mieszkalnego - jednorodzinnego na podstawie WP - P/19/059757.
sprawa ZN/4738/3131MZI/2021/2102003
3 Gdańsk Gdańsk gmina miejska Ul. Zenitowa - nr dzial.: 3-435/53
823#Opracowanie dokumentacji projektowej: budowa linii kablowej nn - 0,4kV dla zasilania
budynku mieszkalnego - jednorodzinnego na podstawie WP - P/20/077704.
sprawa ZN/4739/3131MZI/2021/2102000
4 Gdańsk Gdańsk gmina miejska Ul. Jodłowa nr dzial.: 89/2
823#Opracowanie dokumentacji projektowej: budowa linii kablowej nn - 0,4kV dla zasilania
budynku mieszkalnego - jednorodzinnego na podstawie WP - P/20/042579.
sprawa ZN/4741/3131MZI/2021/2101896
5 Gdańsk Gdańsk gmina miejska Ul. Zawiślańska - nr dzial.: 260-16
823#Opracowanie dokumentacji projektowej: budowa przyłącza kablowego nn - 0,4kV dla
zasilania oświetlenia ulicznego na podstawie WP - P/21/020752.
sprawa ZN/4742/3131MZI/2021/2102005
6 Gdańsk Gdańsk gmina miejska Ul. Komputerowa 45 nr dzial.: 3-235/17
823#Opracowanie dokumentacji projektowej: budowa linii kablowej nn - 0,4kV dla zasilania
budynku mieszkalnego - jednorodzinnego na podstawie WP - P/21/011370.
sprawa ZN/4743/3131MZI/2021/2102066

Dokument nr: 901/P/21/Gdańsk

Otwarcie ofert: 9) Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 409 data 01-07-2021 godz. 09:40

Specyfikacja:
Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego pod adresem:
https://bip.energa-operator.pl/przetargi-zamowienia-ogloszenia
Ogólne Warunki Umów dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://bip.energa-operator.pl/s/20394/proceduryregulaminy-
wytyczne

Składanie ofert:
Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, za pośred. poczty/kuriera do 01-07-2021 godz. 08:00

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany:
Przetarg nr 1 - 10-12-2021
Przetarg nr 2 - 10-12-2021
Przetarg nr 3 - 10-12-2021
Przetarg nr 4 - 19-11-2021
Przetarg nr 5 - 10-12-2021
Przetarg nr 6 - 10-12-2021

Wymagania:
Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy zakwalifikowani do prac na rzecz ENERGA-OPERATOR SA i znajdujący się w Rejestrze
Kwalifikowanych Wykonawców oraz spełniają pozostałe wymagania określone w WZ. Wniosek o umieszczenie w RKW wraz z Procedurą
można pobrać ze strony: https://bip.energa-operator.pl/s/20394/procedury-regulaminy-wytyczne

Uwagi:
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):
Przetarg nr 1 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 2 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 3 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 4 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 5 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 6 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Termin związania z ofertą: 45 dni od daty upływu terminu składania ofert

Kontakt:
2) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
Klaudia Wołowska, w godz. 8:00-14:00, tel. +48 58 527 9270
adres email: Klaudia.Wolowska@energa.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii