Przetarg: Zakup narzędzi

Przedmiot:

Zakup narzędzi

Data zamieszczenia: 2021-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: ENIKA Sp. zo.o
Morgowa 11
91-223 Łódź
powiat: Łódź
607618197
k.pietrasik@enika.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/55568
Województwo: łódzkie
Miasto: Łódź
Wadium: ---
Nr telefonu: 607618197
Termin składania ofert: 2021-06-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,WDROŻENIE DO PRODUKCJI INNOWACYJNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH DLA TABORU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ"
Powstaje w kontekście projektu
RPLD.02.03.01-10-0050/17 - WDROŻENIE DO PRODUKCJI INNOWACYJNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH DLA TABORU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Część 1
Zakup narzędzi

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiot zamówienia dotyczy zakupu nowych narzędzi wykorzystywanych w procesie produkcji, w szczególności:
1) lutownica ręczna transformatorowa 10 szt.
Parametry techniczne:
Moc - 100W
Napięcie zasilania lutownicy 230V
Temperatura grota 400 oC
Masa lutownicy 720 g.
Właściwości sprzętu lutowniczego:
- podświetlenie obszaru pracy
- wyłącznik
- masa brutto do 0.79 kg
2) wkrętak dynamometryczny, nastawny, końcóka 0,25', długość 155 mm, 30cN-m do 1,2N-m - 2 szt
3) wkrętak dynamometryczny, nastawny, końcóka 0,25', długość 155 mm, 30cN-m do 3N-m - 3 szt.
4) zestaw nasadek 1/4 " do kluczy - 2 szt.
Zestaw składa się z 15 szt.: 11 nasadek 6 pkt.: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm, 2 przedłużek: 150, 75mm, rękojeści z grzechotką i rękojeści przesuwanej
5) wkrętaki magnetyczne- 2 szt
Zestaw składa się z 10 sztuk wkrętaków, w tym z płaskich: 3x75mm; 5x150mm; 6,5x45mm; 6,5x150mm; 8x150mm I wkretaków typu Pozidrive: 0x60mm; 1x100mm; 2x45mm; 2x100mm; 3x150mm.
6) zestaw kluczy nasadowych 1/2 - 1 szt.
W skład zestwu wchodzą: grzechotka 1/2"; nasadki 1/2" : 8 - 34 mm; nasadki głębokie 1/2" : 13 - 17 - 19 mm; Nasadki do świec 1/2" : 16 - 21 mm; przegub krzyżowy 1/2"; przedłużka 1/2" : 250 mm + adapter; przedłużka 1/2" : 125 mm
7) szlifierka kątowa - 1 szt.
Parametry techniczne:
Typ zasilania: elektryczne
Średnica tarczy: 125 mm
Moc: 850 W
Z regulacją obrotów
Max prędkość obrotowa: 11000 rpm
Min. prędkość obrotowa: 2800 rpm
Masa do 1,9 kg
8) klucz dynamometryczny 1/2', 2-203 Nm - 2 sz
Parametry techniczne:
Narzędzie precyzyjne służące do dokręcania połączeń gwintowych z siłą o dokładnie określonym momencie. Klucz wykonany ze stali chromowo wanadowej, co zapewnia jego trwałość i wytrzymałość. Z dużym czytelnym wyświetlaczem, dwoma trybami pracy, a także dwa rodzaje sygnalizacji: sygnał dźwiękowy tonowy i sygnał świetlny diodowy. Pomiar w 4 rodzajach jednostek, oraz zapamiętanie wartości 3 ostatnich pomiarów Dane techniczne:
Dokładność : 2%
Długość do 450 (mm)
Waga do 1700 (g)

CPV: 44510000-8

Dokument nr: 2021-5467-55568

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-06-30

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-07

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
łódzkie
Powiat
poddębicki
Gmina
Dalików
Miejscowość
Złotniki
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2021-07-02
Koniec realizacji
2021-09-30
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
1) lutownica ręczna transformatorowa 10 szt.
Parametry techniczne:
Moc - 100W
Napięcie zasilania lutownicy 230V
Temperatura grota 400 oC
Masa lutownicy 720 g.
Właściwości sprzętu lutowniczego:
- podświetlenie obszaru pracy
- wyłącznik
- masa brutto do 0.79 kg
2) wkrętak dynamometryczny, nastawny, końcóka 0,25', długość 155 mm, 30cN-m do 1,2N-m - 2 szt
3) wkrętak dynamometryczny, nastawny, końcóka 0,25', długość 155 mm, 30cN-m do 3N-m - 3 szt.
4) zestaw nasadek 1/4 " do kluczy - 2 szt.
Zestaw składa się z 15 szt.: 11 nasadek 6 pkt.: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm, 2 przedłużek: 150, 75mm, rękojeści z grzechotką i rękojeści przesuwanej
5) wkrętaki magnetyczne- 2 szt
Zestaw składa się z 10 sztuk wkrętaków, w tym z płaskich: 3x75mm; 5x150mm; 6,5x45mm; 6,5x150mm; 8x150mm I wkretaków typu Pozidrive: 0x60mm; 1x100mm; 2x45mm; 2x100mm; 3x150mm.
6) zestaw kluczy nasadowych 1/2 - 1 szt.
W skład zestwu wchodzą: grzechotka 1/2"; nasadki 1/2" : 8 - 34 mm; nasadki głębokie 1/2" : 13 - 17 - 19 mm; Nasadki do świec 1/2" : 16 - 21 mm; przegub krzyżowy 1/2"; przedłużka 1/2" : 250 mm + adapter; przedłużka 1/2" : 125 mm
7) szlifierka kątowa - 1 szt.
Parametry techniczne:
Typ zasilania: elektryczne
Średnica tarczy: 125 mm
Moc: 850 W
Z regulacją obrotów
Max prędkość obrotowa: 11000 rpm
Min. prędkość obrotowa: 2800 rpm
Masa do 1,9 kg
8) klucz dynamometryczny 1/2', 2-203 Nm - 2 sz
Parametry techniczne:
Narzędzie precyzyjne służące do dokręcania połączeń gwintowych z siłą o dokładnie określonym momencie. Klucz wykonany ze stali chromowo wanadowej, co zapewnia jego trwałość i wytrzymałość. Z dużym czytelnym wyświetlaczem, dwoma trybami pracy, a także dwa rodzaje sygnalizacji: sygnał dźwiękowy tonowy i sygnał świetlny diodowy. Pomiar w 4 rodzajach jednostek, oraz zapamiętanie wartości 3 ostatnich pomiarów Dane techniczne:
Dokładność : 2%
Długość do 450 (mm)
Waga do 1700 (g)

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania
o udzielenie zamówienia:
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do treści umowy polegających m.in. na zmianie terminu zakończenia realizacji robót, zmianie wynagrodzenia oraz zmianie personelu Wykonawcy.
1. Zmiana terminu zakończenia przedmiotu umowy może nastąpić m.in. w następujących przypadkach.
a. Nastąpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mająca wpływ na realizację przedmiotu niniejszej umowy.
b. Zamawiający może aneksować umowę w przypadku wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia na etapie podpisywania umowy oraz niezależnych od obu stron.
c. Zamawiający dopuszcza również aneksowanie umowy w zakresie wydłużenia terminu dostawy w przypadku wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia na etapie podpisywania umowy oraz niezależnych od obu stron.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy może być zmienione, gdy:
a. Nastąpi zmiana stawki podatku VAT,
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający łącznie następujące warunki:
1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi
do wykonywania zamówienia.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający łącznie następujące warunki:
1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi
do wykonywania zamówienia.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający łącznie następujące warunki:
1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi
do wykonywania zamówienia.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający łącznie następujące warunki:
1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi
do wykonywania zamówienia.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający łącznie następujące warunki:
1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi
do wykonywania zamówienia.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający łącznie następujące warunki:
1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi
do wykonywania zamówienia.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający łącznie następujące warunki:
1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi
do wykonywania zamówienia.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-06-23
Data ostatniej zmiany
2021-06-23

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
P = ( Cmin : C ) x Z
gdzie:
P - liczba otrzymanych punktów w kryterium
Cmin - najniższa cena wśród zaproponowanych
C - cena w badanej ofercie
Z - waga kryterium, Z=80
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Kryterium gwarancja - maksymalna liczba punktów 20
- Gwarancja do 12 miesięcy - 0 punktów
- Gwarancja 13-24 miesięcy - 10 punktów
- Gwarancja powyżej 24 miesięcy - 20 punktów

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Katarzyna Pietrasik
tel.: 607618197
e-mail: k.pietrasik@enika.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii