Przetarg: Remont wiatrołapów

Przedmiot:

Remont wiatrołapów

Data zamieszczenia: 2021-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu
ul. Sosnkowskiego 40 - 42
45-273 Opole
powiat: Opole
tel.: +48 77 46 24 700 fax.: +48 77 46 24 701
przetargi@sm.opole.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Opole
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: tel.: +48 77 46 24 7
Termin składania ofert: 2021-07-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont wiatrołapów w budynkach przy Ul. Jana Bytnara "Rudego" 5 a-c, 4 a-d
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, że ogłasza postępowanie na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie wiatrołapów budynku przy Ul. Jana Bytnara ,,Rudego" 4 a-d oraz Ul. Jana Bytnara ,,Rudego" 5 a-c na terenie Osiedla nr I Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu - 2 zadania częściowe
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania częściowe. Oferent składa ofertę na wybrane
przez siebie zadanie/zadania.
Zadanie nr 1 - remont 2 szt. wiatrołapów przy budynku ul Jana Bytnara ,,Rudego" 5 a-c, w zakresie :
Zakres 1 - rozebranie istniejących wiatrołapów wraz z pracami wykończeniowymi i wykonaniem podłoża
pod montaż nowych wiatrołapów:
rozebranie istniejących wiatrołapów wraz z wywozem i utylizacją materiałów z rozbiórki,
rozebranie istniejącej posadzki oraz podbudowy betonowej,
wykonanie wykopu wzdłuż i wew. ścian fundamentowych do głębokości 1,0 m poniżej poziomu
terenu,
rozebranie istniejących ścian fundamentowych do 0,50 m (w zależności od stopnia zniszczenia
istniejących ścian) wraz z wykuciem miejsc dla fundamentów,
uzupełnienie rozebranych ścian betonem c 20/25,
wykonanie izolacji części podziemnej z użyciem bitumicznej emulsji izolacyjnej na zimno,
zasypanie piskiem i zagęszczenie warstwami - całość z zewnątrz oraz wewnątrz należy zasypać
pospółką lub innym kruszywem 0-31,5mm oraz zagęszczać mechanicznie warstwami o grubości
20-30cm,
wykonanie płyty betonowej z betonu min. c16/20 o grubości 12cm, na podłożu gruntowym
zbrojonej siatką,
wykonanie izolacji posadzki wiatrołapu z użyciem systemowych mas hydroizolacyjnych odpornych
na parcie wody od zewnątrz, np. schomburg aąuafin 2k wraz z użyciem systemowych taśm
uszczelniających we wszystkich narożach,
wykonanie podwaliny betonowej (cokołu) o wysokości min. 10 cm oraz opaski zew. z płytek
z granitu szlifowanego, ze spadkiem na zewnątrz wokół ścianek wiatrołapu,
wykonanie posadzki z płyt o wym. min 30x30cm z granitu szlifowanego o gr 2cm wraz
z wykonaniem cokolika wewnątrz wiatrołapu o wysokości 10cm i grubości min. 1.0cm,
widoczne ponad gruntem ściany fundamentowe zaizolować izolacją o fakturze i kolorze betonu
(np. ceresit cr166, xypex concentrate) ze szczególnym naciskiem na wykończenie na styku
krawędzi płytek i ścian bocznych,
uzupełnienie warstw elewacyjnych budynku (ocieplenie i malowanie). Ścianę budynku w miejscu
nowego wiatrołapu należy wykończyć poprzez uzupełnienie ocieplenia w technologii ETICS z
użyciem styropianu EPS 70 038 o gr.12 cm i tynku silikonowego barwionego w masie, typu
,,baranek" o grubości min. 2 mm w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym. Zaproponowane
materiały elewacyjne muszą spełniać wymóg nienasiąkliwość! i posiadać wysoką odporność na
promieniowanie UV i inne czynniki atmosferyczne, a w szczególności muszą posiadać
podwyższoną odporność na grzyby, pleśnie, algi. Zaproponowane materiały elewacyjne do
wykonania ocieplenia muszą stanowić jeden system producenta,
remont cząstkowy nawierzchni dojścia do wiatrołapu - nawiązanie do istniejącego chodnika,
montaż wycieraczki o wym. 60x40 cm z osadnikiem i wkładem z kraty stalowej ocynkowanej
ogniowo o oczku max 44x11 mm,
wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki.
Zakres 2 - DOSTAWA i montaż nowych 2 szt. wiatrołapów wraz z drzwiami, wykonanych w technologii
ścianek profilowych przeszklonych z profili stalowych ocynkowanych lub aluminiowych malowanych
proszkowo. Wiatrołap w wersji z trzema ścianami (dwie boczne oraz frontowa z drzwiami) o wymiarach
wewnętrznych: szerokość 200cm, głębokość - 225 em. Dach dwuspadowy, pokrycie z poliwęglanu litego
(barwa mleczna) o gr.10mm, tym:
dostawa i montaż konstrukcji wiatrołapów na gotowym podłożu,
ścianki wiatrołapu należy zamontować na wykonanej podwalinie betonowej,
kolor konstrukcji standardowy wg palety RAL- do uzgodnienia z Zamawiającym,
wykonanie kompletu obróbek (listwy łącznikowe, boczne -aluminiowe),
odwodnienie dachu zgodnie z zastosowanym systemem zadaszenia wraz z odprowadzeniem rurą
spustową na teren zielony poprzez ułożony i ustabilizowany na gruncie odpływ wykonany
z modułów betonowych,
drzwi wejściowe jednoskrzydłowe (110x200cm) wyposażone w klamkę wewnątrz wiatrołapu,
od zewnątrz - pochwyt, wkładka patentowa, komplet 3 kluczy, zamek zapadkowo-zasuwkowy
(LOB) z możliwością montażu zamknięcia na elektrozamek (elektrozamek typu BI RA), stopka
podporowa, samozamykacz z blokadą rozwarcia, zawiasy łożyskowane (3 szt. na skrzydło) - dla
drzwi aluminiowych wymagane są zawiasy wzmocnione z możliwością regulacji np. typu Dr Hahn
ponadto do montażu zawiasów wymagane jest wzmocnienie profilu aluminiowego wewnętrznymi
elementem stalowym lub innym systemowym wzmocnieniem (Zamawiający nie dopuszcza
zawiasów wrębowych). Wszystkie elementy wyposażenia muszą być ogólnodostępne,
ścianki jak i drzwi wykonać w wersji podzielonej w poziomie na dwie kwatery. Górna i dolna
kwatera wypełniona szybą pojedynczą bezpieczną. Dopuszcza się wypełnienie dolnej kwatery
panelem. Ponadto dopuszcza się wykonanie trzeciej kwatery w przestrzeni powyżej drzwi
wejściowych z wypełnieniem szybą bezpieczną pojedynczą. W części frontowej należy
przewidzieć miejsce na panel kasety domofonowej oraz miejsce na tablicę z adresem budynku,
uszczelnienie styku konstrukcji wiatrołapu z posadzką i ścianą budynku przy pomocy
systemowego trwale plastycznego uszczelniacza (np. uszczelniacz sikaflex pro-3).
Zadanie nr 2 - remont 4 szt. wiatrołapów przy budynku ul Jana Bytnara ,,Rudego" 4 a-d, w zakresie :
Roboty przygotowawcze
rozebranie pokrycia dachowego z papy,
demontaż ślusarki wraz z drzwiami stalowymi,
rozbiórka posadzki,
rozbiórka podbudowy elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych (ok. 15 em),
skucie tynków na ścianach i sufitach,
wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki.
Naprawa ścian fundamentowych:
wykonanie wykopu wzdłuż ścian zewnętrznych do głębokości około 0,90 m poniżej poziomu
terenu,
naprawa istniejących ścian fundamentowych (w zależności od stopnia zniszczenia istniejących
ścian) -uzupełnienia ścian i tynku,
wykonanie izolacji części podziemnej z użyciem bitumicznej emulsji izolacyjnej na zimno,
wykonanie opaski o nawierzchni żwirowej - grub. po zagęszczeniu. 15 em, w obramowaniu z
obrzeża trawnikowego.
Posadzka, izolacje
wykonanie podkładu betonowego pod posadzkę,
wykonanie izolacji przeciwwodnej posadzki wewnątrz wiatrołapu z użyciem mas hydroizolacyjnych
wraz z użyciem systemowych taśm uszczelniających we wszystkich narożach,
wykonanie posadzki z płyt granitowych szlifowanych o grubości 2 cm o wym. min. 30x30 cm,
wykonanie cokolików przy posadzce o wysokości min 10 cm z granitu polerowanego o grubości
min 1cm,
montaż wycieraczki o wym. 60x50 cm z osadnikiem i wkładem z kraty stalowej ocynkowanej
ogniowo o oczku max 44x11 mm,
remont cząstkowy nawierzchni dojścia do wiatrołapu.
4. Naprawa pokrycia papowego daszku i odwodnienia:
naprawa, malowanie obróbek blacharskich i elementów odwodnienia, a w przypadku klatki 4c
wymiana rury spustowej,
wykonanie warstwy spadkowej,
pokrycie dachu 2x papą termozgrzewalną ( podkładowa o gr. min. 4 mm, nawierzchniowa min.
5,2 mm) np. EXTRADACH TOP 5,2 SZYBKI PROFIL, po uprzednim przygotowaniu powierzchni,
wykonanie obróbek z papy j/w.
5. Wykończenie ścian wiatrołapu poprzez naprawę oraz uzupełnienie uszkodzeń ścian, wymianę tynku
na ścianach i sufitach w wewnątrz i na zewnątrz wiatrołapu:
wykonanie na ścianach i sufitach wewnątrz wiatrołapu tynku cementowo-wapiennego kat. III,
malowanie ścian wewnątrz wiatrołapu,
wykonanie na ścianach zewnątrz wiatrołapu tynku silikatowego barwionego w masie o fakturze
baranka gr. 1,5 mm,
Zaproponowane materiały elewacyjne muszą spełniać wymóg nienasiąkliwość! i posiadać wysoką
odporność na promieniowanie UV i inne czynniki atmosferyczne a w szczególności muszą posiadać
podwyższoną odporność na grzyby, pleśnie, algi.
6. Wymiana ślusarki wraz z drzwiami na aluminiową - PROFILE ZAMKNIĘTE (wymiary należy
dostosować indywidualnie dla każdego wiatrołapu). Drzwi wejściowe- dwuskrzydłowe (w module
150x205cm). Profil wzmocniony wewnętrznie stalą w miejscach montażu samozamykacza, zawiasów
i zamka.
Wyposażenie drzwi:
klamka / gałka lub pochwyt,
wkładka patentowa z kompletem 3 kluczy,
zamek zapadkowo- zasuwkowy z możliwością montażu zamknięcia na elektrozamek,
stopka podporowa,
zawiasy łożyskowane (3szt. na skrzydło) - dla drzwi aluminiowych wymagane są zawiasy
wzmocnione z możliwością regulacji np. typu Dr Flahn oraz do montażu zawiasów wymagane
wzmocnienie profilu aluminiowego wewnętrznym profilem stalowym lub innym systemowym
wzmocnieniem profilu (Zamawiający nie dopuszcza zawiasów wrębowych),
samozamykacz z blokadą rozwarcia,
drzwi wykonać w wersji podzielonej w poziomie na trzy kwatery. Górne kwatery wypełnione szybą
pojedynczą bezpieczną, dolne kwatery wypełniona panelem. Powyżej drzwi wejściowych
dopuszcza się wypełnienie szybą bezpieczną pojedynczą lub panelem. W części frontowej należy
przewidzieć miejsce na panel kasety domofonowej,
kolor standardowy z palety RAL zgodny z drzwiami wewnętrznymi wejściowymi do budynku
7. Zamawiający dopuszcza zastosowanie drzwi profilowych stalowych ocynkowanych żarówo,
malowanych proszkowo z zawiasami spawanymi z łożyskiem, w pozostałym zakresie wyposażone
j.w.
8. Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki (stal do punktu skupu złomu wskazanego przez
Zamawiającego).
Informacje dodatkowe dla zadań nr 1 i 2 :
1. Roboty należy wykonać z użyciem materiałów i rozwiązań systemu o parametrach nie gorszych
od rozwiązania przykładowego podanego w przedmiarach robót.
2. Pomiary wykonawcze wiatrołapów należy potwierdzić na budowie. Zamawiający dopuszcza możliwość
montażu wiatrołapów w innych wymiarach i kształcie po wcześniejszym uzgodnieniu z Inwestorem
3. Prace należy wykonać na podstawie dokumentacji/rysunków technicznych a także przedmiarów robót
z uwzględnieniem wytycznych Zamawiającego określonych w niniejszej Specyfikacji, w sposób zgodny
z obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru, wymogami
technologicznymi oraz przepisami BHP i p.poż.- projekty przedmiotowych wiatrołapów zawierają
rysunki techniczne stanowiące załącznik do niniejszej SWZ.
4. Zamawiający dopuszcza wykonanie remontu w innej technologii niż określona w SWZ pod warunkiem,
że Oferent, wraz z ofertą przedstawi zamienne rozwiązanie z podaniem producenta i rodzaju
materiału/systemu, a zastosowane materiały/system będą posiadały parametry nie gorsze niż
rozwiązania przyjęte przez Zamawiającego w SWZ. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia
Oferent własnym staraniem i na własny koszt dostarczy zamienny projekt wykonawczy.
5. Zastosowane materiały muszą odpowiadać, co do jakości wymogom dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie mieszkaniowym oraz posiadać wymagane atesty, aprobaty lub deklaracje
zgodności.
6. Ze względu na brak zastępczej komunikacji do klatek budynków wykonawca w czasie robót
związanych z przebudową wiatrołapów winien zapewnić wykonanie zabezpieczonych pomostów
komunikacyjnych oraz dostosować organizację robót dla utrzymania czynnych wejść do budynków.
7. Przywrócenie terenu wokół budynków do stanu pierwotnego poprzez wykonanie rekultywacji
uszkodzonych terenów zielonych i ewentualnie nawierzchni utwardzonych.

Otwarcie ofert: 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 lipca 2021r. o godz. 10:30 w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 211.

Specyfikacja:
Specyfikacja warunków została zamieszczona na stronie internetowej
Zamawiającego tj. http://sm.opole.pl/44/63/przetarqi-remontowo-budowlane.html oraz wywieszona na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu 13 lipca 2021 r. o godz. 10:00
1. Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni, pok. 114, w terminie do 13 lipca 2021 r.
do godz.10;00.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert w formie elektronicznej na adres e-mail
przetargi@sm.opole.pl
Przesłane dokumenty powinny być podpisane i zeskanowane do pliku *.pdf
oraz spakowane do pliku w formacie *.zip zaszyfrowanego hasłem. Hasło do rozpakowania plików
oferty należy wysłać na wyżej wskazany adres e-mail, w dniu otwarcia ofert, najpóźniej do godz.
10:00.

Miejsce i termin realizacji:
VII. TERMIN REALIZACJI I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Oczekiwany termin realizacji przedmiotu zamówienia : do 31 października 2021 r.

Wymagania:
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Zamówienie udzielone zostanie w trybie przetargu nieograniczonego, którego zasady określa
Regulamin udzielania zamówień na roboty budowlane, remontowe, dostawy i usługi przez Spółdzielnię
Mieszkaniową w Opolu. Regulamin dostępny na stronie http://sm.opole.pl/24/53/przepisv-
spoldzielcze.html
2. W procedurze przetargowej nie mają zastosowania przepisy ustawy o zamówieniach publicznych.
IV. USTALENIE CENY ZAMÓWIENIA
1. Cena zamówienia brutto winna być ustalona na podstawie przedmiarów robót dostarczonych przez
Zamawiającego, z uwzględnieniem Wytycznych Zamawiającego określonych w niniejszej specyfikacji.
2. Zaproponowana cena powinna obowiązywać w całym okresie realizacji.
3. Podana przez Wykonawcę cena ofertowa brutto będzie stanowić wynagrodzenie ryczałtowe
(art.632 kodeksu cywilnego).
4. Wykonawca podaje w formularzu ofertowym cenę brutto.
5. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia wynikające wprost z
dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.
6. Wykonawca określając wynagrodzenie ryczałtowe zobowiązany jest do bardzo starannego
zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi
mieć wpływ na cenę wykonania zamówienia.
7. Ryzyko ustalenia wynagrodzenia w formie ryczałtu spoczywa na wykonawcy, stąd musi on należycie
ocenić wartość przedmiotu zamówienia, gdyż nie może domagać się podwyższenia wynagrodzenia
ryczałtowego, chociażby w chwili zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru i kosztu prac.
Cena ryczałtowa wskazana przez wykonawcę w okresie ważności umowy nie może ulec zmianie.
8. Wykonawca sporządza kosztorys ofertowy w oparciu o własną, opartą na rachunku ekonomicznym
kalkulację ceny. Przedmiary robót, stanowiące załączniki do niniejszej SWZ należy traktować jako
opis zakresu i ilości robót niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
9. Zamawiający przewiduje możliwość zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji cenowych z Wykonawcą, który złożył
w oparciu o przyjęte kryteria najkorzystniejszą ofertę. Negocjacje cenowe zostaną podjęte
w szczególności w przypadku, gdy zaoferowana cena będzie wyższa od założonej przez
Zamawiającego.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu robót wynikających z przedmiaru, a tym
samym ceny zamówienia. Cena oferty skorygowana zostanie do określonych zakresów.
12. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia robót dodatkowych i zamiennych, po potwierdzeniu
powyższego zakresu przez Zamawiającego.
13. Cena w/w robót ustalona będzie na podstawie kosztorysów dodatkowych, przy czym w przypadku
robót zamiennych kosztorys ofertowy będzie skorygowany o roboty, z których się zrezygnuje.
14. Podstawą do opracowania kosztorysów dodatkowych będą składniki cenotwórcze (R, Kp, Kz i Z)
i ceny materiałów przyjęte w kosztorysie ofertowym.
15. Zamawiający dopuszcza powierzenie przez Wykonawcę wykonania robót podwykonawcy, pod
warunkiem, że wykonawca wskaże podwykonawców oraz zakres i wartość robót powierzonych
podwykonawcy zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ Wykaz podwykonawców.
V. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia z tytułu:
a) gwarancji jakości oraz rękojmi wykonanych robót, po zakończeniu robót, w wysokości
2,5% wynagrodzenia umownego brutto, w zaokrągleniu w górę do pełnych setek, w formie
kaucji na okres udzielonej gwarancji; Zamawiający dopuszcza ustanowienie zabezpieczenia w
formie bezwarunkowej gwarancji bankowej lub bezwarunkowej gwarancji ubezpieczeniowej,
według wzoru stanowiącego załącznik nr 4, udzielonej na okres o 30 dni dłuższy od okresu
gwarancji jakości liczonego od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag.
2. Zabezpieczenia, o których mowa powyżej, będą zwracane w wartości nominalnej.
3. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na wykonane roboty na okres 60 miesięcy.
4. Oferent zobowiąże się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na kwotę co najmniej
250.000,00 zł w całym okresie wykonania umowy, polisa będzie stanowiła załącznik do umowy
z Wykonawcą.
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ DOKUMENTY NA ICH SPEŁNIENIE
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Oferentów, którzy wyrządzili szkodę, nie
wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie.
2. Oferent ubiegający się o zamówienie powinien posiadać wiedzę i doświadczenie do wykonania
zamówienia oraz dysponować odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Oferent wykaże, że w ciągu ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa
i prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty objęte przetargiem, o wartości brutto minimum
30.000,00 zł każda
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca powinien dostarczyć:
o Zestawienie robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku
wskazanego w punkcie VI. 2 niniejszej SWZ oraz wartości wykonanych robót. Zestawienie to
należy przedstawić na załączniku nr 2
o Referencje potwierdzające spełnienie warunku wskazanego w punkcie VI.2 niniejszej SWZ.
3. W przypadku gdy o zamówienie ubiega się konsorcjum (Oferenci wspólnie składający ofertę):
a) Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty pełnomocnictwa do reprezentowania w postępowaniu
o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia udzielone przez pozostałych
członków konsorcjum a określające skład konsorcjum, wskazanie lidera konsorcjum (podmiotu
upoważnianego), zakresu pełnomocnictwa (do złożenia wspólnej oferty i zawarcia wspólnej
umowy), oznaczenie czasu trwania konsorcjum oraz czasu na jaki pełnomocnictwo zostało
udzielone (oba te okresy nie mogą być krótsze niż czas realizacji przedmiotu zamówienia i okres
udzielonej gwarancji),
b) za spełnienie warunków, o których mowa w punktach VI.2 uznaje się łączne wypełnienie
niniejszych wymogów przez członków konsorcjum,
c) Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenia każdego członka konsorcjum
o przyjęciu solidarnej odpowiedzialności za wykonanie przedmiotu umowy i udzieloną gwarancję.
4. W przypadku gdy Oferent zamierza powierzyć część robót podwykonawcy, zobowiązany jest
przedstawić:
a) nazwę podwykonawcy,
b) zakres prac powierzanych podwykonawcy,
c) wartość prac powierzanych podwykonawcy,
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji cenowych z Wykonawcą, który złożył
w oparciu o przyjęte kryteria najkorzystniejszą ofertę. Negocjacje cenowe zostaną podjęte
w szczególności w przypadku, gdy zaoferowana cena będzie wyższa od założonej przez
Zamawiającego.
6. Oferta może zostać odrzucona wówczas, gdy cechować ją będą znamiona nieuczciwej konkurencji,
przejawiającej się w szczególności podaniem nieprawdziwych danych oraz przy zaoferowaniu ceny
znacząco odbiegającej od średniej ceny złożonych ofert.
2. Zamawiający wymaga aby roboty były prowadzone w sposób ciągły bez zbędnych przerw,
dopuszcza się jedynie przerwy, które wynikają z technologii prowadzonych robót.
3. Oferta winna zawierać czas realizacji przedmiotu zamówienia od dnia przekazania placu budowy
oraz harmonogram robót.
4. Za dzień zakończenia robót uważa się dzień, w którym Wykonawca zakończył wszystkie roboty
objęte umową, uporządkował teren robót, usunął poza teren budowy wszystkie wytworzone odpady
1 pozostałości oraz przedstawił wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót wszystkie niezbędne do
odbioru dokumenty.
5. Oferent wyraża zgodę na następujące warunki płatności: na każde zadanie częściowe maksymalnie
2 faktury - 1 faktura częściowa i faktura końcowa, z terminem płatności 21 dni. Faktura częściowa
będzie płatna za wykonanie etapu robót, faktura końcowa będzie płatna po wykonaniu całego
zadania robót. Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie protokół odbioru częściowego
wykonanego etapu robót, a dla faktury końcowej protokół odbioru końcowego bez uwag.
VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w formie przelewu na konto Zamawiającego: PKO BP
S.A. Opole 10 1020 3668 0000 6702 0010 2558 w wysokości:
Zadanie nr 1 - 1.200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100)
Zadanie nr 2- 1.200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100)
2. Wadium powinno wpłynąć na konto Zamawiającego do dnia 12.07.2021 r. (data uznania rachunku
Zamawiającego). Zamawiający uzna warunkowo zabezpieczenie oferty wadium, również w sytuacji,
kiedy Oferent wykona przelew środków na rachunek Zamawiającego i przedłoży wydruk z systemu
bankowego potwierdzający wykonany przelew, a środki zostaną uznane na rachunku zamawiającego
nie później niż w dniu otarcia ofert lub dokona wpłaty wadium w kasie i przedłoży wraz z ofertą
potwierdzenie wpłaty wadium.
3. Oferta, która nie będzie zabezpieczona w/w kwotą wadium zostanie odrzucona. Oferent wybrany traci
wadium na rzecz Zamawiającego, jeżeli odmówi podpisania umowy. Wadium zostanie zwrócone
Oferentom w wartości nominalnej.
4. Dyspozycja w zakresie zwrotu wadium dla Oferenta:
którego oferta została wybrana do realizacji - zostanie przekazana do banku w ciągu 7 dni
roboczych od daty podpisania umowy przez obie strony i wniesieniu przez Oferenta
zabezpieczenia z tytułu należytego wykonania umowy,
którego oferta nie została wybrana - zostanie przekazana do banku w ciągu 7 dni roboczych od
daty wyboru wykonawcy.
5. Wadium zostanie zwrócone na rachunek, z którego dokonano przelewu lub na inny, jeżeli taki wskaże
Oferent (w formie pisemnej).
IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE POWINNA ZAWIERAĆ OFERTA
1. Formularz ofertowy według wzoru - załącznik nr 1 do SWZ, z propozycją ceny brutto przedmiotu
zamówienia opracowaną zgodnie z niniejszą SWZ.
2. Proponowany termin realizacji przedmiotu zamówienia od dnia przekazania placu budowy,
przedstawiony zgodnie z punktem VII niniejszej SWZ (zawarte w formularzu ofertowym).
3. Oświadczenia (zawarte w formularzu ofertowym):
o przyjęciu warunków specyfikacji i projektu umowy,
o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu,
o niezaleganiu w płatnościach w Urzędzie Skarbowym i ZUS,
o ubezpieczeniu się od odpowiedzialności cywilnej jeżeli oferta zostanie wybrana lub posiadaniu
ubezpieczenia i przedłożenia polisy OC przed podpisaniem umowy, na sumę gwarancyjną nie
niższą niż 250.000,00 zł,
o wizji lokalnej oraz uzyskaniu informacji koniecznych do przygotowania oferty,
o nie podleganiu wykluczeniu z przyczyn wskazanych w punkcie VI. SWZ,
o wypełnieniu obowiązku informacyjnego przewidzianym w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO" wobec osób fizycznych, od
których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie
zamówienia w toku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego . (jeśli dotyczy)
4. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
Powyższe informacje powinny być potwierdzone aktualnym wydrukiem z systemu komputerowego
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub
Krajowego Rejestru Sądowego.
5. Kosztorys ofertowy - kosztorys szczegółowy z wykazami składników cenotwórczych (R, Kp, Kz,
i Z) oraz cenami materiałów zastosowanymi w kosztorysie ofertowym.
6. Harmonogram robót.
7. Wykaz robót w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wskazanego w punkcie VI.2
SWZ oraz wartości wykonanych robót. Zestawienie to należy przedstawić na załączniku nr 2 wraz
z referencjami potwierdzającymi spełnienie warunku.
8. Wykaz podwykonawców, wykonawca wskaże podwykonawców oraz zakres i wartość robót
powierzonych podwykonawcy zgodnie z załącznikiem nr 3
9. Dowód wpłaty wadium
10. Szczegółową specyfikację techniczną wiatrołapów (w tym opis konstrukcji)
X. PRZYGOTOWANIE OFERTY
1. Oferta powinna być złożona w nieprzejrzystej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego z napisem:
Nazwa wykonawcy
ZAMAWIAJĄCY:
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu
ul. Kazimierza Sosnkowskiego 40-42
45-273 Opole
Oferta
PRZETARG - remont wiatrołapów przy budynku ul. Jana Bytnara ,,Rudego" 4 a-d, 5a-c
Termin składania ofert upływa w dniu 13.07.2021 r do godziny 10:00
2. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego oraz nazwę i adres Oferenta.
3. Konsekwencje złożenia oferty nie zgodnie z ww. opisem ponosi Wykonawca.
3. W związku ze stanem epidemii wywołanej wirusem Sars-Cov-2, wykonawcy nie mogą być obecni
podczas otwarcia ofert.
4. W przypadku przesłania ofert drogą pocztową, decyduje data doręczenia. Oferty złożone po terminie
podanym powyżej zostaną zwrócone Oferentom.
Oferent, najpóźniej w terminie 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty, zobowiązany będzie
dostarczyć ofertę w oryginale na adres Zamawiającego, pod rygorem utraty wadium.
6. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający
otrzyma na piśmie powiadomienie o chęci wprowadzenia zmian lub wycofania oferty. Ofertę można
wycofać lub wprowadzić do niej zmiany przed ostatecznym terminem składania ofert.
7. Zaleca się aby wszystkie strony oferty były ponumerowane, zaparafowane i ułożone w kolejności
wynikającej z punktu IX niniejszej SWZ. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami (oryginały bądź
kserokopie) powinna być podpisana przez upełnomocnionego przedstawiciela Oferenta.
XII. TERMIN I WYBÓR OFERT
1. Oceny ofert dokona Komisja Przetargowa na posiedzeniu zamkniętym.
2. Oferty zostaną rozpatrzone w terminie do 13 sierpnia 2021 r. O wynikach przetargu Oferenci zostaną
powiadomieni pisemnie.
XIII. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione
w niniejszej SWZ warunki oraz uzyska największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie z poniższym
wzorem.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi
kryteriami: cena.
Cena oferty brutto C - waga 100 pkt.
Cena oferty brutto - będzie określona proporcjonalnie wg wzoru:
najniższa cena brutto z badanych ofert
C =.......................................x 100 pkt
cena brutto oferty badanej
3. Zamawiający dokona obliczeń ilości punktów wg powyższych wzorów z dokładnością do 2 miejsc po
przecinku.
XIV. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAWARCIA UMOWY
1. Przyjęcie oferty przez Zamawiającego nie stanowi zawarcia umowy.
2. Projekt umowy, zawierający wszystkie uwarunkowania oferty, stanowi załącznik do niniejszej SWZ.
3. Najpóźniej w terminie 14 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty, wybrany Wykonawca
zobowiązany jest podpisać umowę.
4. Oferent zobowiąże się do zawarcia umowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 pod rygorem utraty
wadium.
5. Oferent będzie związany złożoną ofertą do dnia 13.08.2021 r.
6. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.
7. Zamawiający na etapie zawierania umowy dopuszcza możliwość korekty zakresu robót.
8. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu polisę OO na sumę gwarancyjną
nie mniejszą niż 250.000,00 zł.
2. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje będą
przekazywane wyłącznie w formie pisemnej na adres Zamawiającego lub faksem lub drogą
elektroniczną na adresy/numery wskazane w niniejszym punkcie, a udzielane odpowiedzi będą
przekazywane Oferentom na adresy/numery wskazane w zapytaniu.
3. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień co do treści SWZ, załączników, dokumentacji technicznej
nie później niż do 09.07.2021 r. pod warunkiem, że pisemny wniosek (zapytanie) o wyjaśnienie treści
SWZ, załączników, dokumentacji technicznej wpłynął do Zamawiającego nie później niż do 06.07.2021
r. do godz. 12;00 (decyduje data i godzina doręczenia). Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ,
załączników, dokumentacji technicznej wpłynie po terminie składania wniosku lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Treść
zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SWZ, bez
ujawniania źródła zapytania.
4. Zapytania powinny być składane w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego lub mailem na adres
przetargi@sm.opole.pl
XVI. UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, prawo nie wybrania żadnej z ofert oraz
unieważnienia przetargu, bez podania przyczyny.
XVII. ODWOŁANIA
Oferentom nie przysługują środki odwoławcze.

Kontakt:
1. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Oferentami są w sprawach formalnych: Pani Anna Feruś
tel. 77/4624741, 77/4624702 i Pani Aleksandra Dulik tel. 77/4624724, 77/4624702.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii