Przetarg: Budowa stacji transformatorowej 15/0,4kV kompaktowej wraz z powiązaniami sieci 15kV i 0,4kV

Przedmiot:

Budowa stacji transformatorowej 15/0,4kV kompaktowej wraz z powiązaniami sieci 15kV i 0,4kV

Data zamieszczenia: 2021-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: ENEA Operator Sp. z o.o
Sikorskiego 37
66-400 Gorzów Wielkopolski
powiat: Gorzów Wielkopolski
Telefon 953325234, Fax 95-720-48-58
michal.bednarek@operator.enea.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Gorzów Wielkopolski
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: Telefon 953325234, F
Termin składania ofert: 2021-07-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zamówienia Budowa stacji transformatorowej 15/0,4kV kompaktowej wraz z powiązaniami sieci 15kV i 0,4kV w m. Janczewo Ul. Lipowa

CPV: 45231400-9

Dokument nr: RPUZ/G/0092/2021/OD/ZIR/RI

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert 2021-07-13 08:30
Miejsce otwarcia ofert
Nazwa firmy ENEA Operator Sp. z o.o.
Ulica Sikorskiego 37
Kod pocztowy 66-400
Miasto Gorzów Wlkp.

Specyfikacja:
Sposób uzyskania SIWZ/Warunków Zamówienia W siedzibie Zamawiającego oraz za pomocą serwisu WWW: http://zamowienia.enea.pl

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert/wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu 2021-07-13 08:00
Miejsce składania ofert
Nazwa firmy ENEA Operator Sp. z o.o.
Ulica Sikorskiego 37 - sekretariat II pietro
Kod 66-400
Miasto Gorzów Wlkp.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia 12 tygodnia od dnia podpisania umowy

Wymagania:
Tryb postępowania Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie przepisów wewnętrznych obowiązujących u zamawiającego.
Podstawa prawna zastosowania trybu Art. 11 Regulaminu udzielania zamówień pzez ENEA Operator Sp. z o.o
Możliwość składania ofert częściowych Nie
Możliwość składania ofert wariantowych Nie
Opisu warunków udziału w postępowaniu Zgodnie z pkt. 4 Warunków Zamówienia
Informacje o oświadczeniach i dokumentach,
jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zgodnie z pkt. 5 Warunków Zamówienia
Liczby wykonawców, którzy zostaną
zaproszeni do składania ofert/negocjacji Wszyscy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie 100% cena
Termin związania ofertą 60 dni

Kontakt:
Dane teleadresowe zamawiającego
Nazwa firmy ENEA Operator Sp. z o.o.
Ulica Strzeszyńska 58
Kod 60-479
Miasto Poznań
NIP 7822377160
REGON 300455398
Dane osoby kontaktowej
Imię i nazwisko Michał Bednarek
Nazwa firmy ENEA Operator Sp. z o.o.
Ulica Sikorskiego 37
Kod 66-400
Miasto Gorzów Wlkp.
Telefon 953325234
Fax 95-720-48-58
E-mail michal.bednarek@operator.enea.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii