Przetarg: Poprawa estetyki przestrzeni publicznej poprzez ułożenie bruku

Przedmiot:

Poprawa estetyki przestrzeni publicznej poprzez ułożenie bruku

Data zamieszczenia: 2021-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Bolków Oddział: Referat GKŚ
Rynek 1
59-420 Bolków
powiat: jaworski
tel: 75 74 13 215 wew 207
https://platformazakupowa.pl/transakcja/474814
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Bolków
Wadium: ---
Nr telefonu: tel: 75 74 13 215 we
Termin składania ofert: 2021-06-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ID.271.17.2021 ,,Poprawa estetyki przestrzeni publicznej w Radzimowicach poprzez ułożenie bruku w centrum Sołectwa"
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Wybrukowanie dróg oraz wykonanie opornika skarpy W ogłoszeniu 1 usługa 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -

Dokument nr: ID 474814, ID.271.17.2021

Otwarcie ofert: Otwarcia : 30-06-2021 09:05:00

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/474814
Składania : 30-06-2021 09:00:00
Formularz do bezpośredniego złożenia oferty:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/474814

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji - Do dnia 30.10.2021 r.. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja
Szanowni Państwo,
informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.
Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.
GMINA BOLKÓW,
ul. Rynek 1, 59-420 Bolków
ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nie przekraczającego równowartości 130.000,00 zł na USŁUGI pn.:
,,Poprawa estetyki przestrzeni publicznej w Radzimowicach
poprzez ułożenie bruku w centrum Sołectwa"
Przedmiotem zamówienia jest wybrukowanie staroodzyskową kostką granitową 20/20, którą dostarczy Zamawiający, dróg wokół głównego placu w Radzimowicach, położonego na części działek o nr ewid. 249, 245 i 235/2 obręb Mysłów - łącznie ok. 560 m2 oraz wykonanie opornika skarpy na długości ok. 10 mb.
Zamawiający dostarczy kruszywo (niesort granitowy) na podsypkę i obsypkę do zagęszczenia bruku oraz jeśli będzie niezbędna - zaprawę betonową w workach.
Zamawiający zapewni również koparkę z operatorem do wykorytowania i profilowania nawierzchni pod bruk, a także zapewni wywóz urobku.
Wszelki pozostały sprzęt ( urządzenie do cięcia, do zagęszczenia itp.) zapewni Wykonawca w ramach realizacji niniejszej usługi.
Szczegółowy zakres i warunki zamówienia określone zostały w opisie ogłoszenia, stanowiącym załącznik do niniejszego postępowania.
Zamawiający wymaga aby Oferent do składanej oferty załączył wypełniony i podpisany formularz ofertowy będący załącznikiem niniejszego postępowania.
W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel: 75 74 13 215 wew 207 w godz. pracy Urzędu od 07:00 do 15:00 (pn-pt)
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.
tel. 22 101 02 02
e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
2 Warunki płatności - Przelew do 14 dni od dnia odbioru prac i dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 Termin realizacji - Do dnia 30.10.2021 r.. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty zgodnie z treścią ogłoszenia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Katarzyna Janik
Gmina Bolków Oddział: Referat GKŚ
Rynek 1
59-420 Bolków
Kontakt: Za pośrednictwem platformy Opennexus

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii