Przetarg: Dostawa wodomierzy

Przedmiot:

Dostawa wodomierzy

Data zamieszczenia: 2021-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich
Strzelce Wielkie 84
63-820 Piaski
powiat: gostyński
https://platformazakupowa.pl/transakcja/474846
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Piaski
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-07-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA wodomierzy dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich

Dokument nr: ID 474846, 04/06/2021

Otwarcie ofert: Otwarcia : 02-07-2021 10:05:00

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/474846
Składania : 02-07-2021 10:00:00
Formularz do bezpośredniego złożenia oferty:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/474846

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja
Szanowni Państwo,
w załącznikach do postępowania zamieszczono specyfikację oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.
W związku z powyższym przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" służy do komunikacji z Zamawiającym.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wodomierzy dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich:
1) Wodomierze muszą być zgodne z:
a. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych /Dz.U. Nr 209/2007 poz. 1513/;
b. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych /Dz.U. Nr 5/2008 poz. 29/ oraz powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-ISO 4064 lub PN-EN14154.
2) Wodomierze muszą posiadać certyfikat badania typu WE według MID obowiązujące na terenie całej UE, dopuszcza się zatwierdzenie krajowe ważne wyłącznie w Polsce. Wymagane jest załączenie jednego z wymienionych wyżej dokumentów do oferty/wraz z tłumaczeniem, przez tłumacza przysięgłego na język polski, jeśli dokument jest w języku obcym.
3) Wodomierze muszą posiadać aktualny atest higieniczny PZH.
4) Liczydło wodomierza mechaniczne 8 cyfrowe, hermetyczne, odporne na zaparowania, zabezpieczone klapką (dopuszcza się klapki wykonane z tworzywa sztucznego).
5) Zespół liczydła musi posiadać możliwość obrotu maksymalnie o 355°,
6) Materiały mające kontakt z wodą, muszą być odporne na korozję wewnętrzną i zewnętrzną lub zabezpieczone przed korozją poprzez odpowiednią obróbkę powierzchniową.
7) Korpus wodomierza nie może być wykonany z tworzywa sztucznego.
8) Wodomierze muszą być przystosowane do zamontowania (w miejscu zainstalowania wodomierza bez użycia przewodów i naruszenia jego cechy legalizacyjnych) zamiennie każdego z następujących rodzajów modułów komunikacyjnych: nadajnika impulsów, moduł transmisji w standardzie M-BUS (PN-EN1434-3) oraz modułu radiowego pracującego w systemie dwukierunkowym. Nie dopuszcza się przestarzałych rozwiązań zawierających nadajniki kontaktronowe podatne na zakłócenia silnym polem magnetycznym.
9) Każdy dostarczony wodomierz musi być fabrycznie nowy i posiadać aktualną cechę legalizacji, którą nadano nie wcześniej niż w roku dostawy wodomierzy do Zamawiającego.
10) Wszystkie wodomierze powinny pochodzić od jednego producenta i powinny posiadać liczydła jednego typu, przystosowanego do montażu nakładek radiowych jednego typu.
Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:
tel. 22 101 02 02
e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Formularz
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Proszę dołączyć podpisaną ofertę oraz formularz cenowy (może być skan) (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
Załacznik nr 4 do S [...].xlsx
Załacznik nr 1 do S [...].doc
2 Oświadczenie - Proszę dołączyć podpisany skan oświadczenia (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
Załacznik nr 2 do S [...].doc
3 Projekt umowy - Proszę zaakceptować warunki umowy wpisując "Akceptuję"
Załącznik nr 3 do SW [...].pdf
4 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z wykazaniem podstaw utajnienia.
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Małgorzata Jasik
Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich
Strzelce Wielkie 84
63-820 Piaski
Kontakt: Za pośrednictwem platformy Opennexus

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii