Przetarg: Dostawa elementów elektrycznych złącznych

Przedmiot:

Dostawa elementów elektrycznych złącznych

Data zamieszczenia: 2021-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o
ul. Tramwajowa 6
90-132 Łódź
powiat: Łódź
tel.:+48 42 6721111. fax:+48 42 67212 09.
dolesko@mpk.lodz.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Łódź
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.:+48 42 6721111.
Termin składania ofert: 2021-07-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
informuje, iż wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,DOSTAWA elementów
elektrycznych złącznych", nr sprawy: WZ-091-66/21 Postępowanie prowadzone jest w trybie zaproszenia do
złożenia oferty z zachowaniem przepisów kodeksu cywilnego, o wartości szacunkowej poniżej 428 000 euro.
Jeśli jesteście Państwo zainteresowani niniejszym postępowaniem, zapraszamy do wzięcia w nim
udziału.

Dokument nr: WZ-091 -66/21

Specyfikacja:
W celu otrzymania dokumentacji (,,Zaproszenia do złożenia oferty") należy przesłać prośbę o jej wydanie na
adres e-mail: dolesko@mpk.lodz.pl, jak również podać poniższe dane:
o nazwa firmy wraz z adresem;
o adres e-mail, na który zostanie przekazana dokumentacja;
o nazwę postępowania.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert w przedmiotowym postępowaniu upływa dnia 2 lipca 2021 r. o godz. 10:00.

Kontakt:
adres do korespondencji: 90-952 Łódź. skr. pocztowa 71

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii