Dostawa kolan

Przedmiot:

Dostawa kolan

Data zamieszczenia: 2022-05-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Polska Grupa Górnicza S.A. - Centrala
ul. Powstańców 30
40-039 Katowice
powiat: Katowice
(32) 716 10 73
ma.dudek@pgg.pl
https://lain3-pgg.coig.biz/auctions/get_new/
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: ---
Nr telefonu: (32) 716 10 73
Termin składania ofert: 2022-05-13 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA kolan typu PVC-U/E z warstwą powierzchniową elektroprzewodzącą dla
Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały - nr grupy 252-12**

Pozycje
Lp | Nazwa pozycji | Grupy materiałowe | Ilość | JM | Kryteria
---|---|---|---|---|---
1 | KOLANO PVC-U/E SDR-26(S12,5) KĄT 30ST. 1,0MPA 225X8,6MM Z POLICHLORKU
WINYLU Z WARSTWĄ POWIERZCHNIOWĄ ELEKTROPRZEWODZĄCĄ | 252-12 - Rury z tworzyw
sztucznych do instalacji kopalnianych | 10 | szt. | | Nazwa | Skok
[min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza
---|---|---|---
Cena | [- / -] | __ | 0,00
2 | KOLANO PVC-U/E SDR-26(S12,5) KĄT 45ST. 1,0MPA 225X8,6MM Z POLICHLORKU
WINYLU Z WARSTWĄ POWIERZCHNIOWĄ ELEKTROPRZEWODZĄCĄ | 252-12 - Rury z tworzyw
sztucznych do instalacji kopalnianych | 8 | szt. | | Nazwa | Skok
[min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza
---|---|---|---
Cena | [- / -] | __ | 0,00
3 | KOLANO PVC-U/E SDR-26(S12,5) KĄT 60ST. 1,0MPA 225X8,6MM Z POLICHLORKU
WINYLU Z WARSTWĄ POWIERZCHNIOWĄ ELEKTROPRZEWODZĄCĄ | 252-12 - Rury z tworzyw
sztucznych do instalacji kopalnianych | 8 | szt. | | Nazwa | Skok
[min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza
---|---|---|---
Cena | [- / -] | __ | 0,00
4 | KOLANO PVC-U/E SDR-26(S12,5) KĄT 90ST. 1,0MPA 225X8,6MM Z POLICHLORKU
WINYLU Z WARSTWĄ POWIERZCHNIOWĄ ELEKTROPRZEWODZĄCĄ | 252-12 - Rury z tworzyw
sztucznych do instalacji kopalnianych | 8 | szt. | | Nazwa | Skok
[min/max] | Kierunek licytacji | Wartość wywoławcza
---|---|---|---
Cena | [- / -] | __ | 0,00

Dokument nr: 402200632-1

Otwarcie ofert: Czas rozpoczęcia aukcji 13.05.2022 10:00:00
Czas zakończenia aukcji 13.05.2022 10:15:00
Zmiana ceny 2min __
Przedłużenie 2min __

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://lain3-pgg.coig.biz/auctions/get_new/

Czas zakończenia ofertowania 13.05.2022 07:00:00

Miejsce i termin realizacji:
W wymaganiach

Wymagania:
Dokumenty wymagane
Dokumenty żądane na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez
Organizatora | Wymagane parametry kolanka PCV z warstwą elektroprzewodzącą
do aukcji nr 402200632.pdf
---|---
### UWAGA:
1. Wymagane przez Zamawiającego i składane przez Wykonawcę dokumenty muszą
być sporządzone w języku polskim a dokumenty w innym języku przetłumaczone
przez Wykonawcę na język polski i złożone wraz z tłumaczeniem.
2. Oświadczenia Wykonawcy niezbędne do potwierdzenia spełnienia wymagań
określonych przez Zamawiającego, dołączane do oferty muszą być podpisane przez
osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
3. Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE)
spełniono na stronie internetowej PGG S.A. w zakładce RODO.
__
*Wykonawca może samodzielnie zmienić ofertę przed upływem terminu składania
ofert.**
## __ Dodatkowe informacje dotyczące aukcji
Nazwa specyfikacji | Wartość końcowa
---|---
1. Termin realizacji dostaw od dnia dostarczenia zamówienia do | 30
2. Termin płatności od daty wpływu faktury do Kupującego | 30 dni
3. Okres gwarancji od daty dostarczenia do magazynu Kupującego | min. 24
4. Przewidywany okres obowiązywania umowy | na czas określony od 13.05.2022
do 29.07.2022
## __ Uwaga
Wykonawca zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Polskiej
Grupy Górniczej S.A. i który posiada status Kwalifikowanego Dostawcy lecz nie
zadeklarował w Portalu Dostawcy PGG zgłoszenia w zakresie grupy
asortymentowej, której przedmiot niniejszego postępowania (aukcji) dotyczy a
jest zainteresowany złożeniem oferty w tym postępowaniu, to po zalogowaniu do
Portalu Aukcji Niepublicznych ma możliwość zgłoszenia udziału w aukcji za
pomocną przycisku ,,+" i ,,+ Zgłoś udział" na liście aukcji spotowych lub na
formatce poszczególnych aukcji.
Jeżeli Wykonawca nie jest zarejestrowany w _Centralnej Bazie Kwalifikowanych
Dostawców Polskiej Grupy Górniczej S.A._ a jest zainteresowany ubieganiem się
o zamówienia udzielane w trybie aukcji "spotowych" winien dokonać rejestracji
do _Centralnej Bazy Kwalifikowanych Dostawców_ na zasadach określonych w
_Portalu Dostawcy PGG_ dostępnym poprzez stronę internetową Organizatora
www.pgg.pl - Zakładka Dostawcy, menu Portal Dostawcy (przycisk _Centralna
Baza Kwalifikowanych Dostawców_ ) lub bezpośrednio na stronie internetowej
_Portalu Dostawcy PGG_ pod adresem: **https://dostawca-pgg.coig.biz/**
#####

Kontakt:
Lista kontaktów
Imię i nazwisko | Telefon | E-mail
---|---|---
Małgorzata Dudek | (32) 716 10 73 | ma.dudek@pgg.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii