Naprawy uszkodzeń drogi o nawierzchni asfaltowej

Przedmiot:

Naprawy uszkodzeń drogi o nawierzchni asfaltowej

Data zamieszczenia: 2022-05-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie
ul. Powązkowska 43/45
01-797 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 22 633-91-54, fax. 22 633-44-91
cmentarz@cmentarzekomunalne.com.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: nie wymaga
Nr telefonu: tel. 22 633-91-54, f
Termin składania ofert: 2022-05-13 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Naprawy uszkodzeń drogi o nawierzchni asfaltowej wokół Cmentarza Komunalnego Południowego w Antoninowie 40, gm. Piaseczno, odcinek południowy i wschodni".
3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
a) Zamówienie dotyczy naprawy uszkodzeń drogi o nawierzchni asfaltowej wokół Cmentarza Komunalnego Południowego w Antoninowie 40, gm. Piaseczno, odcinek południowy i wschodni.
b) Przedmiot zamówienia i wymagany zakres określają:
Wzór Umowy i karta gwarancyjna,
Druk Oferty

CPV: 45222000-9

Dokument nr: TE.2.3.222.30.2022.RM

Składanie ofert:
8. TERMIN SKŁADANIA ofert:
do dnia 13.05.2022 r. (piątek) do godz. 1200.
10. Miejsce składania ofert:
e-mail: cmentarz@cmentarzekomunalne.com.pl.

Miejsce i termin realizacji:
5. Termin wykonania zamówienia: nie dłużej niż 14 dni od daty podpisania umowy.

Wymagania:
2. Adres strony internetowej, na której dostępne jest zapytanie ofertowe:
http://www.cmentarzekomunalne.com.pl/zamowienia-publiczne
c) Na wykonane prace należy udzielić rękojmi 2 lata.
d) Okres gwarancji na w/w prace 2 lata.
e) Wielkość zamówienia: poniżej 130.000,00 zł.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Wadium nie wymaga się.
7. Kryteria oceny oferty i ich znaczenie:
Cena, waga - 100 %.
9. Wymagane dokumenty:
Oferta wraz z parafowanymi załącznikami.

Uwagi:
11. Informacja w sprawie RODO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ,,RODO") (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz.U.2019.1781 t.j. z dnia 2019.09.19) informujemy, że zasady przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujące Pani/Panu prawa z tym związane znajdują się na stronie http://www.cmentarzekomunalne.com.pl/klauzula-informacyjna/.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii