Wentylator promieniowy

Przedmiot:

Wentylator promieniowy

Data zamieszczenia: 2022-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Cersanit S.A. - Zakład Produkcyjny w Krasnymstawie
Leśna 6
22-300 Krasnystaw
powiat: krasnostawski
tel. 82 576 52 51 w.231, w.436
piotr.poniewozik@cersanit.com
https://cersanit.logintrade.net/zapytania_email,1371906,92f53d7439426ce5ca3ae5cece0ffa81.html
Województwo: lubelskie
Miasto: Krasnystaw
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 82 576 52 51 w.
Termin składania ofert: 2022-06-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZUR06/UTRZYMANIE RUCHU/ELEKTROMECHANIKA 5/Wentylator promieniowy RB4C-280/106 K069 I-2473/14860570
Treść zapytania:
Szanowni Państwo,
Zapraszam do udziału w Zapytaniu Ofertowym.
Wentylator RB4C-280/106 K069 I-2473 Producent: EMC
lub zamiennik https://optiba.pl/product/857520/wentylator-rb4c-280-106-k069-i-2473
wybrany musi dołączyć wszystkie wymagane dokumenty aby była możliwa finalna akceptacja oferty.
Ważne:
Prosimy o zapoznanie się z załącznikami do niniejszego Zapytania Ofertowego, w szczególności z załącznikiem Wymagania Dokumentowe.
Dostawca składając ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe potwierdza, że ma świadomość iż:
1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie OWZ obowiązujących w Cersanit S.A., Kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa bezwzględnie obowiązujących.
2. Do realizacji zawartej Umowy stosuje się OWZ w zakresie nieuregulowanym odrębnie przez Strony w procesie Postępowania Ofertowego. Złożenie Oferty jest jednoznaczne z akceptacją OWZ przez Dostawcę.
3. Wybór Oferty będzie jednoznaczny z zawarciem Umowy między Stronami Postępowania Ofertowego.
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. WENTYLATOR @300 2 szt. 22-2023-0026

Dokument nr: SRM/276219

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://cersanit.logintrade.net/zapytania_email,1371906,92f53d7439426ce5ca3ae5cece0ffa81.html
Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
14- 06- 2022 15: 00
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
20- 06- 2022 10: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
20- 06- 2022 10: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://cersanit.logintrade.net/zapytania_email,1371906,92f53d7439426ce5ca3ae5cece0ffa81.html

Uwagi:
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Kupiec:
Piotr Poniewozik
tel: 82 576 52 51 wew 231
e-mail: piotr.poniewozik@cersanit.com
Kontakt merytoryczny:
Arkadiusz Sadowski
tel: +48 82 576-52-51 w. 436
e-mail: arkadiusz.sadowski@cersanit.com

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii