Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
773z dziś
4564z ostatnich 7 dni
16310z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa urządzeń i narzędzi warsztatowych

Przedmiot:

Dostawa urządzeń i narzędzi warsztatowych

Data zamieszczenia: 2019-04-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: 4 Regionalna Baza Logistyczna we Wrocławiu
ul. Pretficza 28
50-984 Wrocław
powiat: Wrocław
Tel.: +48 261651080
4rblog.przetargi@ron.mil.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-20 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa urządzeń i narzędzi warsztatowych (nr sprawy: TECH/109/2019)

Numer referencyjny: TECH/109/2019
II.1.2)Główny kod CPV
43800000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa urządzeń i narzędzi warsztatowych wg zestawienia asortymentowo-ilościowego zawartego w formularzu ofertowym zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania do niego znajdują się we wzorze umowy (wraz z jej załącznikami) stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Urządzenia i narzędzia warsztatowe

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
43800000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warsztaty Techniczne - ul. Słubicka 10, 66-602 Krosno Odrzańskie, POLSKA

Warsztaty Techniczne - ul. Wileńska 14, 56-400 Oleśnica, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa urządzeń i narzędzi warsztatowych wg zestawienia asortymentowo-ilościowego zawartego w formularzu ofertowym zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania do niego znajdują się we wzorze umowy (wraz z jej załącznikami) stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia produktu równoważnego pod względem jakościowym, spełniający wymagania techniczne i opisany produkt, kompatybilny z urządzeniami, dla których jest przeznaczony. Dostarczone wyroby będą nowe, nieużywane, nienaprawiane, bez braków i uszkodzeń. Wyroby powinny spełniać wymagania techniczne, jakościowe i użytkowe zawarte w umowie i aktualnie obowiązującej dokumentacji zatwierdzonej do produkcji seryjnej - co objęte jest gwarancją udzieloną przez Wykonawcę.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 22/11/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający informuje, że przewiduje korzystanie z zamówień opcjonalnych (prawo opcji), zgodnie z zapisami wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. Zamawiający w Załączniku nr 1 do SIWZ określa gwarantowany poziom zamówienia, który może poszerzyć poprzez zwiększenie ilości asortymentu do maksymalnej ilości określonej w tabeli w Załączniku nr 1 do SIWZ, w kolumnie ,,Ilość (zamówienie opcjonalne)".

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji zamówienia w terminach:

? od 15 do 30 dni od podpisania umowy - dla zamówień gwarantowanych

? do 30 dni od daty uruchomienia opcji, jednak nie później niż do dnia 22.11.2019 r. - dla zamówień opcjonalnych.

Uwaga!

Jeżeli powyższy termin realizacji, liczony od dnia podpisania umowy, przekroczy datę

22.11.2019 r. - ostatecznym terminem realizacji zamówienia będzie ten dzień.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Urządzenia i narzędzia warsztatowe

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
43800000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warsztaty Techniczne - ul. Słubicka 10, 66-602 Krosno Odrzańskie, POLSKA

Warsztaty Techniczne - ul. Wileńska 14, 56-400 Oleśnica, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa urządzeń i narzędzi warsztatowych wg zestawienia asortymentowo-ilościowego zawartego w formularzu ofertowym zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania do niego znajdują się we wzorze umowy (wraz z jej załącznikami) stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia produktu równoważnego pod względem jakościowym, spełniający wymagania techniczne i opisany produkt, kompatybilny z urządzeniami, dla których jest przeznaczony. Dostarczone wyroby będą nowe, nieużywane, nienaprawiane, bez braków i uszkodzeń. Wyroby powinny spełniać wymagania techniczne, jakościowe i użytkowe zawarte w umowie i aktualnie obowiązującej dokumentacji zatwierdzonej do produkcji seryjnej - co objęte jest gwarancją udzieloną przez Wykonawcę.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 22/11/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający informuje, że przewiduje korzystanie z zamówień opcjonalnych (prawo opcji), zgodnie z zapisami wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. Zamawiający w Załączniku nr 1 do SIWZ określa gwarantowany poziom zamówienia, który może poszerzyć poprzez zwiększenie ilości asortymentu do maksymalnej ilości określonej w tabeli w Załączniku nr 1 do SIWZ, w kolumnie ,,Ilość (zamówienie opcjonalne)".

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji zamówienia:

? od 15 do 30 dni od podpisania umowy - dla zamówień gwarantowanych

? do 30 dni od daty uruchomienia opcji, jednak nie później niż do dnia 22.11.2019 r. - dla zamówień opcjonalnych.

Uwaga!

Jeżeli powyższy termin realizacji, liczony od dnia podpisania umowy, przekroczy datę

22.11.2019 r. - ostatecznym terminem realizacji zamówienia będzie ten dzień.

CPV: 43800000

Dokument nr: 169766-2019, TECH/109/2019

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 20/05/2019
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Siedziba Zamawiającego: ul. Pretficza 24-28, Wrocław, POLSKA.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://4rblog.wp.mil.pl

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/05/2019

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warsztaty Techniczne - ul. Słubicka 10, 66-602 Krosno Odrzańskie, POLSKA

Warsztaty Techniczne - ul. Wileńska 14, 56-400 Oleśnica, POLSKA

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warsztaty Techniczne - ul. Słubicka 10, 66-602 Krosno Odrzańskie, POLSKA

Warsztaty Techniczne - ul. Wileńska 14, 56-400 Oleśnica, POLSKA

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości:

Część 1: 3 200,00 PLN

Część 2: 600,00 PLN

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w jednej z form wskazanych w SIWZ.

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 18/07/2019

Kontakt:
4 Regionalna Baza Logistyczna
ul. Pretficza 28
Wrocław
50-984
Polska
Osoba do kontaktów: jw.
Tel.: +48 261651080
E-mail: 4rblog.przetargi@ron.mil.pl
Kod NUTS: PL514

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.