Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
572z dziś
4484z ostatnich 7 dni
15996z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ,,Adaptacja I piętra budynku

Przedmiot:

,,Adaptacja I piętra budynku

Data zamieszczenia: 2019-05-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Strzegom
ul. Rynek 38
58-150 Strzegom
powiat: świdnicki
tel. (074) 856-05-99, faks (074 ) 856-05-16
strzegom@strzegom.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Strzegom
Wadium: 15.000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-23 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Adaptacja I piętra budynku przy ul. Jeleniogórskiej 19 w Strzegomiu na potrzeby żłobka"
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: ,,Adaptacja I piętra budynku przy ul. Jeleniogórskiej 19 w Strzegomiu na potrzeby żłobka". 2.2 Celem inwestycji jest utworzenie nowej instytucji - samorządowego żłobka w Strzegomiu przy ul. Jeleniogórskiej 19, poprzez remont i przebudowę pomieszczeń budynku na potrzeby żłobka wraz z wydzieleniem, wyposażeniem i ogrodzeniem dodatkowego placu zabaw dla dzieci ze żłobka oraz wymianą nawierzchni chodnika doprowadzającego. 2.3 Zadanie inwestycyjne jest dofinansowane ze środków Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ,,MALUCH +" 2019. 2.4 Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 2.5 Zakres robót budowlanych obejmuje następujące prace: 2.5.1 branża konstrukcyjno - budowlana: - roboty rozbiórkowe i porządkowe, - dostosowanie klatek schodowych do obowiązujących przepisów p.poż., - dostosowanie całego budynku do zapisów ekspertyzy technicznej p.poż., - demontaż schodów przed wejściem głównym i bocznym do żłobka, - wykonanie przed wejściem głównym do żłobka schodów zewnętrznych z podestami, - wykonanie przed wejściem bocznym do żłobka pochylni dla osób niepełnosprawnych (wózków), - wykucia i poszerzenia otworów drzwiowych i okiennych w ścianach zewnętrznych i wewnętrznych budynku wraz z montażem nowych nadproży stalowych oraz rozbiórką części ścianek działowych i podłóg, - otworzenie i wydzielenie istniejących klatek schodowych na parterze i dostosowanie ich do wymogów p.poż., - obudowanie biegów schodów od spodu, - zamurowanie otworów wentylacyjnych, okiennych wewnętrznych, zewnętrznych oraz drzwiowych wraz z ich ociepleniem, otynkowaniem, malowaniem bądź nałożeniem tynku strukturalnego, - montaż klap dymowych w dachu, - demontaż 2 szt. drzwi wraz z ich montażem w innym wskazanym w dokumentacji projektowej miejscu w obiekcie, - montaż drzwi, w szczególności przeciwpożarowych dymoszczelnych, - demontaż i montaż ścianek gipsowo-kartonowych i gipsowo-kartonowo-wodoodpornych z płyt na ruszcie metalowym z wypełnieniem z wełny mineralnej, - usunięcie istniejących lamperii i wykonanie w ich miejsce nowych z tynku mozaikowego oraz pomalowanie pozostałej części ścian i sufitów farbami lateksowymi, - oczyszczenie z wtórnych powłok malarskich elementów drewnianych schodów, uzupełnienie ubytków (m.in. brakujących szczebli), montaż metalowych kątowników i malowanie schodów, - demontaż na spocznikach schodów istniejących desek, montaż płyt OSB, przyklejenie wykładziny PCV przeznaczonej do stosowania w obiektach użyteczności publicznej, - na korytarzach 2/9 i 2/14 wykonanie trzech stopni, wykończenie ich płytami granitowymi, zamontowanie poręczy ze stali nierdzewnej chromowanej, - oczyszczenie granitowych stopni schodów z wtórnych powłok malarskich poprzez piaskowanie, - montaż za istniejącą balustradą klatki schodowej nr 2 (rys. 12-AK), płyty plexi o grubości 5mm, - demontaż istniejących i montaż nowych balustrad ze stali nierdzewnej chromowanej na klatkach schodowych, - montaż ruchomej barierki ze stali nierdzewnej chromowanej, zamykającej wejście na poddasze, - montaż na istniejących i projektowanych grzejnikach obudów zabezpieczających z płyt MDF, - montaż sufitów podwieszonych z płyt GFK, - montaż ścianek działowych, - wykonanie tynku mozaikowego do wysokości wcześniejszych lamperii oraz pomalowanie pozostałej części ścian i sufitów farbami lateksowymi na korytarzach, - malowanie ścian i sufitów farbami lateksowymi, - zabezpieczenie ścian pomieszczeń przeznaczonych na pobyt dzieci oraz ścian pomieszczeń biurowych, do wysokości 160 cm przed zabrudzeniem przezroczystą powłoką, - montaż płytek ceramicznych podłogowych, klasy R9 w sanitariatach, - wykończenie podłóg płytkami gres, klasy R9 z zabezpieczeniem impregnatem do gresów i fug w zmywalni i pomieszczeniu kuchennym, - wykonanie fartucha z płytek ceramicznych o wymiarach nad projektowanym ciągiem mebli, urządzeń kuchennych i w miejscu lokalizacji umywalki na wysokość 160 cm od poziomu podłogi oraz malowanie pozostałej powierzchni ścian i sufitów farbami lateksowymi, z zabezpieczeniem ich do wysokości 160cm przed zabrudzeniem przezroczystą powłoką: zmywalnia, pomieszczenie kuchenne, - wykonanie okładzin ścian płytkami ceramicznymi, z malowaniem pozostałej powierzchni ścian i sufitów farbami lateksowymi w sanitariatach, - wykończenie podłóg wykładziną PCV przeznaczoną do stosowania w obiektach użyteczności publicznej, - uzupełnienie wszystkich ubytków elementów ściennych i wykonanie koniecznych tynków cementowo-wapiennych, - zabezpieczenie elementów drewnianych konstrukcji i przekrycia dachu środkiem ognioochronnym, - zabezpieczenie przekrycia dachu między belkami płytami GKF, - wykonanie wentylacji grawitacyjnej wraz z kratkami wentylacyjnymi i nawiewnikami, - montaż przewodów wentylacji z blachy stalowej wraz z wywietrzakami dachowymi, - w istniejących oknach piętra i pomieszczenia gospodarczego poddasza zastosować nawiewniki w ilości 1 szt. na okno, - dodatkowo należy wykonać zakres nie ujęty w dokumentacji projektowej: o przed wejściami do budynku zamontować wycieraczki systemowe (2 szt.) montowane we wpustach z obrobieniem metalowym (w ramce systemowej), wyposażone w elementy czyszczące w postaci szczotek i wkłady osuszające, osadzone w aluminiowych profilach (gumowo-szczotkowe), o wym. ok. 160x80 cm (kolorystyka wycieraczek dobrana na etapie realizacji w uzgodnieniu z Zamawiającym). 2.5.2 branża instalacje elektryczne: - demontaże, - przebudowa wewnętrznej linii zasilającej od przyłącza do RG, - wykonanie szafki licznikowej, - przebudowa rozdzielnicy elektrycznej RG, - wykonanie instalacji elektrycznej wraz z rozdzielnicami, - wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego (ewakuacyjnego), - wykonanie instalacji siłowej oraz gniazd wtykowych, - wykonanie połączeń wyrównawczych, - wykonanie instalacji komputerowej i telefonicznej, - wykonanie instalacji autonomicznych czujek dymu, - wykonanie instalacji sterowania oddymianiem grawitacyjnym, - wykonanie instalacji systemu przywoławczego, - wykonanie instalacji domofonowej, - wykonanie wentylacji mechanicznej (wentylator osiowy) wraz z czujnikiem higroskopijnym, włączanej i wyłączanej automatycznie wraz ze światłem, - w pomieszczeniach dostępnych dla dzieci, montaż wszystkich gniazd na wysokości 1,5m z ich zabezpieczeniem przed włożeniem obcego elementu do jednego z otworów, - dodatkowo należy wykonać zakres nie ujęty w dokumentacji technicznej: o wykonanie instalacji elektrycznej ładującej schodołaz oraz instalacji przyzywowej, na parterze budynku, wewnątrz budynku w miejscu ustalonym z Zamawiającym - klatka schodowa nr 2 (sygnalizacja dźwiękowa przyzywowa winna sygnalizować w korytarzu (pom. 2/9) potrzebę zejścia obsługi żłobka do niepełnosprawnego), o montaż podlicznika/-ów energii elektrycznej umożliwiających pomiar energii elektrycznej zużywanej we wszystkich pomieszczeniach objętych przedmiotem zamówienia. 2.5.3 branża instalacje sanitarne: - izolacja termiczna instalacji, c.w.u. i wody zimnej, - montaż i uruchomienie instalacji grzewczej, - montaż wewnętrznej instalacji wody zimnej i ciepłej wody użytkowej, - montaż armatury odcinającej itd., - montaż wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, - montaż armatury tzw. ,,biały montaż", - montaż grzejników c.o., - montaż podgrzewaczy elektrycznych zbiornikowych, - montaż armatury regulacyjnej, itd., - płukanie i przeprowadzenie prób szczelności instalacji wod-kan. i c.o., - dodatkowo należy wykonać zakres nie ujęty w dokumentacji technicznej: o montaż podliczników wody na wszystkich pionach, w sposób umożliwiający opomiarowanie poboru wody we wszystkich pomieszczeniach objętych przedmiotem zamówienia. 2.5.4 wyposażenie dodatkowe: - szafa gospodarcza z drzwiami zamykanymi na klucz z płyt przeznaczonych do montażu w sanitariatach o wysokości dostosowanej do pomieszczenia wyposażenia: zlewu stalowego jednokomorowego 50x50 cm na wysokości 50cm, wózek serwisowy z wiadrami i mopem, podgrzewaczem elektrycznym zbiornikowym izolowanym o pojemności 80 litrów, półka na wysokości około 150cm na środki chemiczne - wc personelu (pom. 2/11), - dostawa i montaż dozowników do mydła (10 szt.), pojemników na ręczniki papierowe (7 szt.), uchwytów na papier toaletowy (4 szt.) i koszy na odpady (7 szt.) - stal szlachetna, luster, - dostawa schodołazu (minimalne wymagania wskazane w punkcie 2.12 SIWZ, miejsce lokalizacji schodołazu - parter budynku przy klatce schodowej nr 2). 2.5.5 zagospodarowanie terenu: - wydzielenie placu zabaw dla dzieci najmłodszych ze żłobka objętego zadaniem inwestycyjnym, - wykonanie ogrodzenia wys. 1,5 m z systemowych stalowych paneli wraz z dwoma furtkami systemowymi o szerokości 1m i bramą wjazdową o szerokości 3 m z blokadą, całość winna zostać wykonana z materiału ocynkowanego ogniowo, z zastosowaniem drutu o grubości 5mm i oczkach siatki wielkości 50x200 mm, - brama winna być wyposażona w rygiel dolny, - brama i furtki winny być wyposażone w klamki z szyldem stalowym chromowanym, zamki z trzema kluczami i regulowane zawiasy, - dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw (domek ze zjeżdżalnią, ciężarówka, płotek edukacyjny, 3 ławki parkowe i 2 kosze na śmieci stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo, z daszkiem z dodatkowym wspornikiem, z dodatkowym wkładem ocynkowanym), - wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej, - rozplantowanie ziemi urodzajnej, - wysiew trawy - mieszanki traw przeznaczone na boiska sportowe. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w dokumentacji technicznej przy uwzględnieniu zapisów opisu przedmiotu zamówienia. 2.6 Zakres zobowiązań Wykonawcy obejmuje: ? wykonanie robót budowlanych dla zakresu określonego w dokumentacji technicznej oraz SIWZ, ? zorganizowanie i utrzymanie zaplecza budowy, dozorowanie budowy, ubezpieczenie terenu budowy, wszelkich robót przygotowawczych, demontażowych, wyburzeniowych, porządkowych, pomocniczych dla robót podstawowych (np. rusztowania), robót zabezpieczających, ? koszty wywozu, składowania i utylizacji materiałów rozbiórkowych, odpadów, gruzu i ziemi, ? koszty zapewnienia bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń, koszty wynikające z konieczności zapobieżenia awarii, ? wykonanie wszelkich badań, prób, pomiarów wynikających z dokumentacji technicznej bądź nakazane przez instytucje, które będą uczestniczyć w postępowaniu w wyniku którego, obiekt uzyska pozwolenie na użytkowanie, ? dokonanie rozruchu i regulacji wszystkich zamontowanych urządzeń, opracowanie instrukcji obsługi zamontowanych urządzeń i zasad korzystania z instalacji znajdującej się w obiekcie, przygotowanie protokołów z rozruchu, badań, pomiarów, szkolenie obsługi, uzyskanie branżowych odbiorów technicznych, uporządkowanie terenu budowy, ? obsługa geodezyjna zadania wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i wykonaniem mapy powykonawczej z potwierdzeniem wniesienia do zasobów geodezyjnych (mapa w 3 egz.), ? wykonanie dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach, ? opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu oraz scenariusza pożarowego i dostarczenie ich w 2 egz. Zamawiającemu jako załącznik do dokumentacji powykonawczej, ? oznakowanie i wyposażenie obiektu w znaki i urządzenia ochrony p.poż., zgodnie z opracowaną instrukcją bezpieczeństwa pożarowego, która winna uwzględniać Postanowienie nr WZ.5595.118.3.2018 z dnia 26 września 2018 r. Dolnośląskiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, ? wykonanie i zarejestrowanie świadectwa charakterystyki energetycznej obiektu - o ile jego posiadanie jest wymagane od Zarządcy obiektu przepisami prawa, ? organizację, zabezpieczenie, ubezpieczenie i zagospodarowanie oraz ogrodzenie terenu budowy, ? sporządzenie planu BIOZ, ? utrzymanie porządku w trakcie realizacji robót oraz systematyczne porządkowanie miejsca wykonywania robót, ? uczestniczenie w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach i naradach w celu omówienia spraw związanych z realizacją zadania oraz w okresie gwarancji i rękojmi, ? doprowadzenie terenu budowy i jego otoczenia do należytego stanu i porządku po zakończeniu robót, wywiezienie i utylizacja odpadów budowlanych i nadmiaru ziemi zgodnie w przepisami prawa, ? wszelkie dodatkowe koszty związane z prowadzeniem robót budowlanych niezbędne do prawidłowego i terminowego ich wykonania, jak np. koszty zużycia mediów, opłaty związane z nadzorem i odbiorem technicznym dysponentów sieci i inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania całości zamówienia, ? uzyskanie wszelkich pozwoleń, uzgodnień, odbiorów z dysponentami wszystkich sieci oraz dokonywanie wszelkich zgłoszeń i zawiadomień wynikających ze wszystkich decyzji i warunków technicznych, które stanowią podstawę do prowadzenia robót, ? obowiązkiem Wykonawcy nie będzie uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, jednak Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji odbiorowej potrzebnej do złożenia wniosku o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie- wszystkich protokołów, badań, pomiarów i sprawdzeń, odbiorów dysponentów sieci, dokumentacji powykonawczej i innych niezbędnych dokumentów, ? należy uwzględnić, aby przy zamawianiu stolarki dostosowywać wielkość otworów do wymagań producenta stolarki. 2.7 Szczegółowy zakres prac objętych niniejszym zamówieniem znajduje się w SIWZ oraz w dokumentacji technicznej, które stanowią podstawę do sporządzenia oferty. Na dokumentację techniczną składają się: - projekt budowlany tom 1 i 2, - projekty wykonawcze: architektura + konstrukcyjna, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne, projekt zagospodarowania terenu, - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót: architektura + konstrukcja, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne, zagospodarowanie terenu, - postanowienie nr WZ.5595.118.3.2018 z dnia 26 września 2018 r. Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. - Decyzja Starosty Świdnickiego o pozwoleniu na budowę nr 1760/2018 z dnia 06 listopada 2018 r. 2.8 UWAGA! Przedmiary robót stanowiące załączniki nr 9 do SIWZ, należy traktować jako element dodatkowy, jedynie ułatwiający sporządzenie oferty. Przedmiary robót nie mogą stanowić podstawy do wyceny przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją techniczną. Z uwagi na to, że w ramach niniejszego zamówienia przewidziane jest rozliczenie ryczałtowe, w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiaru, bądź nie uwzględnienia jakiejś części zamówienia w przedmiarze, nie będzie to mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak jakiejś części zamówienia w przedmiarze robót lub w tabelach, schematach materiałowych zawartych w dokumentacji technicznej w szczególności projekcie wykonawczym, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ich wykonania na podstawie projektu bądź niniejszego opisu przedmiotu zamówienia w umownej cenie ryczałtowej. 2.9 Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z SIWZ, w/w dokumentacją oraz obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami sztuki budowlanej. Roboty ujęte w w/w dokumentacji, a nie ujęte w wycenie oferty nie będą traktowane jako roboty dodatkowe i nie będą dodatkowo finansowane przez Zamawiającego. 2.10 Wykonawca jest zobowiązany zapewnić objęcie funkcji kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej przez osobę posiadającą właściwe uprawnienia do sprawowania tej funkcji. 2.11 Wykonawca jest zobowiązany zapewnić objęcie funkcji kierownika robót sanitarnych oraz kierownika robót elektrycznych przez osoby posiadające właściwe uprawnienia do sprawowania tych funkcji. 2.12 Dodatkowe wymagania do zakresu projektu, które należy uwzględnić przy wycenie oferty: 2.12.1 Dostawa i montaż schodołazu o minimalnych wymaganiach: 1) łatwy i szybki w montażu i demontażu, 2) uniwersalny - dostosowany do równych rodzajów wózków inwalidzkich, 3) obsługa nie może wymagać wysiłku fizycznego, 4) zapewniony łagodny start i stabilność podczas jazdy, 5) waga do 50 kg, 6) zasilanie za pomocą akumulatorów żelowych, bezobsługowych z wbudowaną elektroniczną ładowarką zasilaną bezpośrednio z linii 230V, 7) zapewniony łagodny napęd z zasięgiem minimum 3 kondygnacje przy pełnym obciążeniu, 8) udźwig 130 kg, 9) gąsienice z niebrudzącej gumy, zapewniające przyczepność nawet w przypadku mocno zaokrąglonych stopni schodowych, 10) wyposażenie w panel sterowania na kolumnie obejmującej wskaźnik poziomu naładowania akumulatorów, wskaźnik kąta nachylenia schodów, przycisk awaryjnego stopu, kluczyk uruchamiający urządzenie, zabezpieczenie w pedale, przyciski sterowania z opóźnioną aktywacją zapobiegające przypadkowemu uruchomieniu, ręczny zjazd i wjazd w razie niezamierzonego zatrzymania urządzenia na schodach, 2.12.2 Wykonanie instalacji elektrycznej oraz instalacji przyzywowej, na parterze budynku, wewnątrz budynku w miejscu ustalonym z Zamawiającym - klatka schodowa nr 2. 2.12.3 Baterie umywalkowe - nablatowe, korek automatyczny lub klik-klak, jednouchwytowe, z mieszaczem i głowicą ceramiczną, perlator lub inny system zapewniający ograniczenie przepływu wody. 2.12.4 Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym, jednouchwytowe, z mieszaczem i głowicą ceramiczną, perlator lub inny system zapewniający ograniczenie przepływu wody. 2.12.5 Baterie zlewozmywakowe z wyciąganą wylewką, wylewka u, jednouchwytowe, z mieszaczem i głowicą ceramiczną, perlator lub inny system zapewniający ograniczenie przepływu wody. 2.12.6 Miski ustępowe w zestawie podtynkowym (stelaż podtynkowy, deska wolnoopadająca, przycisk spłukujący chrom, pojemność spłukiwania 3/6 l, podkładka polietylenowa). 2.12.7 Uchwyt ścienny na papier toaletowy z zaokrągloną klapką, stal nierdzewna, szczotkowana satyna mat. 2.12.8 Pojemniki na ręczniki papierowe - stal nierdzewna, szczotkowana satyna mat, ręczniki typu ZZ, zabezpieczone trwałym stalowym zamkiem bębenkowym. 2.12.9 Dozowniki na mydło - naścienne, stal nierdzewna, szczotkowana satyna mat, minimalna pojemność 0,5 l, zabezpieczone trwałym stalowym zamkiem bębenkowym. 2.12.10 Kosze na odpady - stal nierdzewna, z otwartą ściąganą pokrywą, spód zabezpieczony przed zarysowaniem podłogi, powierzchnia kosza zabezpieczona przed pozostawaniem odcisków palców, zabezpieczone trwałym stalowym zamkiem bębenkowym. 2.13 Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane na okres wskazany w formularzu oferty. Minimalny wymagany okres gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy, maksymalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Wykonawca zobowiązany jest również udzielić gwarancji na wbudowane materiały, elementy i zamontowane oraz dostarczone urządzenia na okres jak w udzielonej gwarancji na roboty budowlane. UWAGA! Udzielając gwarancji Wykonawca zapewni bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na cały przedmiot zamówienia, minimum 1 raz do roku, chyba że gwarancja producenta danego materiału wymaga częstszych przeglądów gwarancyjnych. 2.14 Obowiązkiem Wykonawcy jest sprawdzenie, czy dostarczona dokumentacja techniczna jest kompletna i czy nie zawiera wad lub błędów dających się wykryć przy zachowaniu poziomu należytej staranności. Ujawnione w dokumentacji technicznej ewentualne pomyłki i błędy, wykryte w trakcie realizacji robót budowlanych, należy bezwzględnie zgłaszać Zamawiającemu w celu dokonania odpowiedniej weryfikacji oraz naniesienia przez Projektanta stosownych zmian. Ujawnione błędy nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do nieprawidłowego wykonania i realizacji robót budowlanych, niezgodnego z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i sztuką budowlaną. 2.15 Przy zamawianiu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do wbudowania, firmy i podwykonawcy składający oferty są zobowiązani do dokonania niezbędnych pomiarów z natury bezpośrednio na budowie, w miejscu, w którym wyroby i urządzenia mają być zastosowane lub wbudowane. W przypadku stwierdzenia w trakcie obmiarów kolizji z innymi elementami lub instalacjami, fakt ten należy zgłosić Zamawiającemu w celu wprowadzenia rozwiązania zamiennego w porozumieniu z Projektantem. 2.16 Wszystkie materiały i urządzenia przed ich wbudowaniem powinny uzyskać akceptację przedstawicieli Zamawiającego - Inspektorów nadzoru inwestorskiego. Kolorystykę i wzory elementów wykończeniowych należy bezwzględnie poddawać do akceptacji Zamawiającego, a w szczególności: - kolory farb do malowania, tynków mineralnych, mozaikowych, akrylowych, płytek ceramicznych, wykładziny PCV, - wzory: obudów z płyt MDF zabezpieczających grzejniki, kratek wentylacyjnych, armatury sanitarnej, drzwi, ścianek działowych, szafy gospodarczej, wyposażenia dodatkowego. 2.17 W cenie ryczałtowej należy ująć wszystkie roboty i prace, gdziekolwiek je opisano lub zasugerowano w opisie przedmiotu zamówienia (czytając łącznie wszystkie dokumenty), ale również te, które nie zostały opisane lub zasugerowane, ale w domyśle są niezbędne dla prawidłowego, zgodnego ze sztuką budowlaną, wykonania przedmiotu umowy i jego prawidłowego funkcjonowania. 2.18 Wykonawca odpowiedzialny jest za całokształt wykonywanego przedmiotu zamówienia, w tym: za przebieg i terminowe wykonanie, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi - określonymi dla przedmiotu zamówienia, spełnienie innych wymagań wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację zadania. 2.19 W przypadku stwierdzenia, że prace wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający może odstąpić od zapłaty i zażądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. 2.20 Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski we wszystkich branżach oraz nadzór autorski nad realizacją robót. 2.21 W terminie 7 dni od daty podpisania umowy Wykonawca przedłoży uzgodniony z Zamawiającym harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, uwzględniający poszczególne elementy robót i terminy ich wykonania. Harmonogram powinien uwzględniać taki podział elementów robót, który będzie umożliwiał kompletne odebranie elementu po jego zakończeniu i rozliczenie fakturami częściowymi. W harmonogramie należy uwzględnić: - fakturowanie częściowe - nie częściej niż raz w miesiącu, - roboty budowlane zewnętrzne: schody zewnętrzne z balustradą i schody zewnętrzne z pochylnią i balustradą, zagospodarowanie terenu, tj. niezbędne ciągi piesze, nowy plac zabaw dla dzieci żłobkowych z bezpieczną nawierzchnią trawiastą i ogrodzeniem; winny zostać zrealizowane do dnia 30 sierpnia 2019 r., - z uwagi na otrzymane dofinansowanie, ostatnia faktura płatna po zakończeniu robót, nie powinna być niższa niż 100.000,00 zł brutto i powinna obejmować co najmniej zakres wskazany w załączniku nr 10 do SIWZ. Terminy określone w harmonogramie będą terminami odbiorów części wykonanych robót i fakturowania, a nie terminami płatności. 2.22 Wykonawca przygotuje i dostarczy Zamawiającemu nie później niż 3 dni po podpisaniu umowy kosztorys, sporządzony z uwzględnieniem wskazań do harmonogramu o których mowa powyżej, zawierający stawki roboczogodziny i wysokość narzutów. 2.23 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, w tym za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z prowadzonymi pracami, na kwotę nie niższą niż: 850.000,00 zł. Ubezpieczenie OC winno obejmować również szkody wyrządzone przez wszystkich Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu, w terminie 14 dni od zawarcia umowy kopię polisy ubezpieczeniowej wraz z potwierdzenia jej opłacenia i oświadczeniem o braku roszczeń osób trzecich, które mogą być zaspokojone z polisy ubezpieczeniowej. 2,24 Roboty należy prowadzić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) i przepisami BHP. Zamawiający wskazuje, że w czasie realizacji zadania inwestycyjnego Wykonawca będzie posiadaczem odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 15 marca 2019 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.). 2.25 Jeżeli gdziekolwiek w dokumentacji budowlanej użyto nazwy marek (firm), nazw producentów wyrobów budowlanych czy technologii, lub jakiekolwiek nazwy identyfikujące producenta, w myśl art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy traktować tę informację jako wskazanie oczekiwanego standardu i poziomu jakości, a nie ściśle jako wskazanie wyrobu koniecznego do użycia. Możliwe jest zastosowanie innych równoważnych wyrobów budowlanych, t.j. spełniających minimalne parametry określone w dokumentacji technicznej i SIWZ. 2.26 Zatrudnienie na umowę o pracę: Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) roboty konstrukcyjne, b) roboty związane z wykonywaniem instalacji sanitarnych, c) roboty związane z montażem stolarki drzwiowej, d) roboty instalacyjne elektryczne, e) roboty wykończeniowe i rozbiórkowe, f) roboty związane z wykonaniem ogrodzenia i chodnika. 2.27 W trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy, w zakresie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w punkcie 2.26. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 2.28 W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności wskazane w punkcie 2.26 w trakcie realizacji zamówienia: o oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpisem osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; o poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy w/w oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn.zm.) - powinna jednak zawierać: imię i nazwisko osoby, datę zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu a także powinna pozwalać na jej identyfikację; o zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; o poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. 2.29 Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2.26 czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2.26 czynności. 2.30 W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy

CPV: 45210000-2,43325000-7,45300000-0,45400000-1

Dokument nr: 545157-N-2019, WIiZP.271.11.2019.IP.

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.strzegom.pl.

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Wykonawcy mogą składać oferty osobiście lub przesłać na adres Zamawiającego.
Adres:
GMINA STRZEGOM, RYNEK 38, 58-150 STRZEGOM.

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-23, godzina: 11:30,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-09-20

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w wyżej wymienionym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w wyżej wymienionym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna wyżej wymieniony warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 (jedną) osobą pełniącą funkcję kierownika budowy stosownie do przepisów ustawy Prawo budowlane, posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodziel?nych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) oraz będącą członkiem właściwej terytorialnie Izby Inżynierów. b) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 (jedną) osobą pełniącą funkcję kierownika robót elektrycznych stosownie do przepisów ustawy Prawo budowlane, posiadającą wykształcenie techniczne i uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz będącą członkiem właściwej terytorialnie Izby Inżynierów, c) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 (jedną) osobą pełniącą funkcję kierownika robót instalacji sanitarnych stosownie do przepisów ustawy Prawo budowlane, posiadającą wykształcenie techniczne i uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz będącą członkiem właściwej terytorialnie Izby Inżynierów, d) należycie zrealizował w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie obiektu kubaturowego - budynku o wartości nie mniejszej niż 800.000,00 zł brutto (słownie złotych: osiemset tysięcy 00/100). Wykonawca musi wykazać, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodny z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz prac wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te prace zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy prace zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego prace były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ); 2. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wraz z ofertą Wykonawca składa zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. 2. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca składa dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu - jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego. 3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
CENA 60,00
GWARANCJA 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.