Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
503z dziś
4415z ostatnich 7 dni
15926z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa i montaż agregatów pompowych

Przedmiot:

Dostawa i montaż agregatów pompowych

Data zamieszczenia: 2019-05-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółka Wodno-Ściekowa "Swarzewo" we Władysławowie
ul. Władysławowska 84
84-120 Władysławowo
powiat: pucki
tel. 586 741 508, faks 586 741 569
biuro@sws-swarzewo.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Władysławowo
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawę i montaż agregatów pompowych w wersji niezatapialnej, jednostopniowej, pozioma z wirnikiem dwukanałowym i szafą sterującą pracą agregatu w pompowni ścieków w Pucku i Władysławowie
Część 1 przedmiotu zamówienia: Dostawa i montaż fabrycznie nowego agregatu pompowego w wersji niezatapialnej, jednostopniowego, poziomego z wirnikiem dwukanałowym i szafą sterującą pracą agregatu w pompowni ścieków w Pucku. Parametry techniczne pracy pompowni w Pucku: o Długość rurociągu tłocznego Dn 500 mm, L= 5 800,0 m o Ciśnienie w rurociągu mierzone w pompowni ścieków manometrem wynosi 42 m sł. H2O o Wydajność minimalna pompy po zamontowaniu - 500 m3/h Parametry techniczne agregatu pompowego: o Pompa niezatapialna, jednostopniowa. o Sprawność hydrauliczna pompy w punkcie pracy nie niższa niż 70%. o Napięcie z sieci U=3x400 V AC, rozruch i hamowanie przez sofstart elektroniczny. o Długość kabla 20,0m. o Wymagany rodzaj wirnika: dwukanałowy o swobodnym przelocie minimum 80 mm. o Nominalna moc elektryczna silnika pobierana z sieci, nie większa jak 90 kW. o Pomiar temperatury w uzwojeniach silnika z sygnalizacją w szafie sterowniczej. o Bieżący pomiar poboru prądu montowany w szafie sterowniczej. o Uszczelnienie podwójne mechaniczne z powierzchniami ślizgowymi odpornymi na skokowe zmiany temperatury i przeciwny kierunek obrotów . o Szafa sterownicza IP 54 do montażu szeregowego (lub inna o porównywalnych parametrach). o W dostawie kolano wlotowe i kolano wylotowe, podstawa, nowa - zasuwa odcinająca (ręczna) rurociąg tłoczny i zawór kulowy. o Średnice istniejących zasuw: na ssaniu DN400, na tłoczeniu DN300), o Sonda hydrostatyczna pomiaru poziomu w zbiorniku. o Sygnalizator gruszkowy poziomu minimalnego (zabezpieczenie przed suchobiegiem). o Sygnalizator gruszkowy poziomu maksymalnego. o System AKPiA składający się z sterownika sterującego pracą agregatu, wyposażonego w moduł komunikacyjny Profibus DP. W celu zdalnego podglądu stanu pompowni i sterowania w systemie AKPiA SWS Swarzewo. Zasilanie AKPiA agregatu należy doposażyć w zasilanie awaryjne (UPS) Zakres robót montażowych: o Demontaż 1 szt. pompy Sarlin S1854H3511. o Montaż agregatu pompowego. o Połączenia z istniejącą instalacją rurami przewodowymi ze stali czarnej. o Demontaż istniejącej armatury odcinającej i zwrotnej. o Montaż nowej armatury odcinającej i zwrotnej, o Montaż szafy sterowniczej, okablowania oraz wpięcie AKPiA agregatu pompowego w system AKPiA Oczyszczalni Swarzewo Wymagany okres gwarancji licząc od momentu podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru- minimum 24 miesiące. Po montażu agregatu Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu (dołączyć do protokołu odbioru): o Deklarację zgodności, o Dane Techniczno Ruchowe, o Gwarancje na piśmie z określeniem warunków gwarancji, o Komplet protokołów badań i sprawdzeń, o Dokumentację powykonawczą zasilania i AKPiA. Część 2 przedmiotu zamówienia: Dostawa i montaż agregatu pompowego w wersji niezatapialnej, jednostopniowego, poziomego z wirnikiem dwukanałowym i szafą sterującą pracą agregatu w pompowni ścieków w Władysławowie. Parametry techniczne pracy pompowni we Władysławowie: o Długość rurociągu tłocznego Dn 600 mm, L= 2 800,0 m o Ciśnienie w rurociągu mierzone w pompowni ścieków manometrem wynosi 35 m sł. H2O o Wydajność minimalna pompy po zamontowaniu - 500 m3/h Parametry techniczne agregatu pompowego: o Pompa niezatapialna, jednostopniowa. o Sprawność hydrauliczna pompy w punkcie pracy nie niższa niż 70%. o Napięcie z sieci U=3x400 V AC, rozruch i hamowanie przez sofstart elektroniczny. o Długość kabla 20,0m. o Wymagany rodzaj wirnika: dwukanałowy o swobodnym przelocie minimum 80 mm. o Nominalna moc elektryczna silnika pobierana z sieci, nie większa jak 90 kW. o Pomiar temperatury w uzwojeniach z sygnalizacją w szafie sterowniczej. o Bieżący pomiar poboru prądu montowany w szafie sterowniczej. o Uszczelnienie podwójne mechaniczne z powierzchniami ślizgowymi odpornymi na skokowe zmiany temperatury i przeciwny kierunek obrotów . o Szafa sterownicza IP 54 do montażu szeregowego (lub inna o porównywalnych parametrach). o W dostawie kolano wlotowe i kolano wylotowe, podstawa, nowa - zasuwa odcinająca rurociąg tłoczny z napędem elektrycznym (zamknij-otwórz) i zawór kulowy. o Zasuwa na bypass z napędem elektrycznym (zamknij-otwórz). o Zasuwy sterowane z poziomu pompowni lokalnie i zdalnie z dyspozytorni w oczyszczalni ścieków w Swarzewie. Szafę sterowniczą należy podłączyć do istniejącego systemu. o Średnice istniejących zasuw i rurociągów: na ssaniu DN350, na tłoczeniu DN300. o zasuwa odcinająca rurociągu tłocznego z napędem elektrycznym oraz zawór kulowy. o Wymiana istniejącej przepustnicy bypassu na zasuwę z napędem elektrycznym. o Sonda hydrostatyczna pomiaru poziomu w zbiorniku. o Sygnalizator gruszkowy poziomu minimalnego (zabezpieczenie przed suchobiegiem). o Sygnalizator gruszkowy poziomu maksymalnego. o System AKPiA składający się z sterownika sterującego pracą agregatu, wyposażonego w moduł komunikacyjny Profibus DP. w celu zdalnego podglądu stanu pompowni i sterowania w systemie AKPiA SWS Swarzewo. Zasilanie AKPiA agregatu należy doposażyć w zasilanie awaryjne (UPS) Zakres robót montażowych: o Demontaż 1 szt. pompy Z2K250 o Montaż agregatu pompowego. o Połączenia z istniejącą instalacją rurami przewodowymi ze stali czarnej. o Demontaż istniejącej armatury odcinającej i zwrotnej. o Montaż nowej armatury odcinającej i zwrotnej. o Montaż szafy sterowniczej, okablowania oraz wpięcie AKPiA agregatu pompowego w system AKPiA Oczyszczalni Swarzewo Wymagany okres gwarancji licząc od momentu podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru- minimum 24 miesiące. Po montażu agregatu Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu (dołączyć do protokołu odbioru): o Deklarację zgodności, o Dane Techniczno Ruchowe, o Gwarancje na piśmie z określeniem warunków gwarancji, o Komplet protokołów badań i sprawdzeń, o Dokumentację powykonawczą zasilania i AKPiA

Część nr: 1 Nazwa: Dostawa i montaż fabrycznie nowego agregatu pompowego w wersji niezatapialnej, jednostopniowego, poziomego z wirnikiem dwukanałowym i szafą sterującą pracą agregatu w pompowni ścieków w Pucku.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Parametry techniczne pracy pompowni w Pucku: o Długość rurociągu tłocznego Dn 500 mm, L= 5 800,0 m o Ciśnienie w rurociągu mierzone w pompowni ścieków manometrem wynosi 42 m sł. H2O o Wydajność minimalna pompy po zamontowaniu - 500 m3/h Parametry techniczne agregatu pompowego: o Pompa niezatapialna, jednostopniowa. o Sprawność hydrauliczna pompy w punkcie pracy nie niższa niż 70%. o Napięcie z sieci U=3x400 V AC, rozruch i hamowanie przez sofstart elektroniczny. o Długość kabla 20,0m. o Wymagany rodzaj wirnika: dwukanałowy o swobodnym przelocie minimum 80 mm. o Nominalna moc elektryczna silnika pobierana z sieci, nie większa jak 90 kW. o Pomiar temperatury w uzwojeniach silnika z sygnalizacją w szafie sterowniczej. o Bieżący pomiar poboru prądu montowany w szafie sterowniczej. o Uszczelnienie podwójne mechaniczne z powierzchniami ślizgowymi odpornymi na skokowe zmiany temperatury i przeciwny kierunek obrotów . o Szafa sterownicza IP 54 do montażu szeregowego (lub inna o porównywalnych parametrach). o W dostawie kolano wlotowe i kolano wylotowe, podstawa, nowa - zasuwa odcinająca (ręczna) rurociąg tłoczny i zawór kulowy. o Średnice istniejących zasuw: na ssaniu DN400, na tłoczeniu DN300), o Sonda hydrostatyczna pomiaru poziomu w zbiorniku. o Sygnalizator gruszkowy poziomu minimalnego (zabezpieczenie przed suchobiegiem). o Sygnalizator gruszkowy poziomu maksymalnego. o System AKPiA składający się z sterownika sterującego pracą agregatu, wyposażonego w moduł komunikacyjny Profibus DP. W celu zdalnego podglądu stanu pompowni i sterowania w systemie AKPiA SWS Swarzewo. Zasilanie AKPiA agregatu należy doposażyć w zasilanie awaryjne (UPS) Zakres robót montażowych: o Demontaż 1 szt. pompy Sarlin S1854H3511. o Montaż agregatu pompowego. o Połączenia z istniejącą instalacją rurami przewodowymi ze stali czarnej. o Demontaż istniejącej armatury odcinającej i zwrotnej. o Montaż nowej armatury odcinającej i zwrotnej, o Montaż szafy sterowniczej, okablowania oraz wpięcie AKPiA agregatu pompowego w system AKPiA Oczyszczalni Swarzewo Wymagany okres gwarancji licząc od momentu podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru- minimum 24 miesiące. Po montażu agregatu Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu (dołączyć do protokołu odbioru): o Deklarację zgodności, o Dane Techniczno Ruchowe, o Gwarancje na piśmie z określeniem warunków gwarancji, o Komplet protokołów badań i sprawdzeń, o Dokumentację powykonawczą zasilania i AKPiA.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 42122130-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-09-01
data zakończenia: 2019-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Dostawa i montaż agregatu pompowego w wersji niezatapialnej, jednostopniowego, poziomego z wirnikiem dwukanałowym i szafą sterującą pracą agregatu w pompowni ścieków w Władysławowie.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Parametry techniczne pracy pompowni we Władysławowie: o Długość rurociągu tłocznego Dn 600 mm, L= 2 800,0 m o Ciśnienie w rurociągu mierzone w pompowni ścieków manometrem wynosi 35 m sł. H2O o Wydajność minimalna pompy po zamontowaniu - 500 m3/h Parametry techniczne agregatu pompowego: o Pompa niezatapialna, jednostopniowa. o Sprawność hydrauliczna pompy w punkcie pracy nie niższa niż 70%. o Napięcie z sieci U=3x400 V AC, rozruch i hamowanie przez sofstart elektroniczny. o Długość kabla 20,0m. o Wymagany rodzaj wirnika: dwukanałowy o swobodnym przelocie minimum 80 mm. o Nominalna moc elektryczna silnika pobierana z sieci, nie większa jak 90 kW. o Pomiar temperatury w uzwojeniach z sygnalizacją w szafie sterowniczej. o Bieżący pomiar poboru prądu montowany w szafie sterowniczej. o Uszczelnienie podwójne mechaniczne z powierzchniami ślizgowymi odpornymi na skokowe zmiany temperatury i przeciwny kierunek obrotów . o Szafa sterownicza IP 54 do montażu szeregowego (lub inna o porównywalnych parametrach). o W dostawie kolano wlotowe i kolano wylotowe, podstawa, nowa - zasuwa odcinająca rurociąg tłoczny z napędem elektrycznym (zamknij-otwórz) i zawór kulowy. o Zasuwa na bypass z napędem elektrycznym (zamknij-otwórz). o Zasuwy sterowane z poziomu pompowni lokalnie i zdalnie z dyspozytorni w oczyszczalni ścieków w Swarzewie. Szafę sterowniczą należy podłączyć do istniejącego systemu. o Średnice istniejących zasuw i rurociągów: na ssaniu DN350, na tłoczeniu DN300. o zasuwa odcinająca rurociągu tłocznego z napędem elektrycznym oraz zawór kulowy. o Wymiana istniejącej przepustnicy bypassu na zasuwę z napędem elektrycznym. o Sonda hydrostatyczna pomiaru poziomu w zbiorniku. o Sygnalizator gruszkowy poziomu minimalnego (zabezpieczenie przed suchobiegiem). o Sygnalizator gruszkowy poziomu maksymalnego. o System AKPiA składający się z sterownika sterującego pracą agregatu, wyposażonego w moduł komunikacyjny Profibus DP. w celu zdalnego podglądu stanu pompowni i sterowania w systemie AKPiA SWS Swarzewo. Zasilanie AKPiA agregatu należy doposażyć w zasilanie awaryjne (UPS) Zakres robót montażowych: o Demontaż 1 szt. pompy Z2K250 o Montaż agregatu pompowego. o Połączenia z istniejącą instalacją rurami przewodowymi ze stali czarnej. o Demontaż istniejącej armatury odcinającej i zwrotnej. o Montaż nowej armatury odcinającej i zwrotnej. o Montaż szafy sterowniczej, okablowania oraz wpięcie AKPiA agregatu pompowego w system AKPiA Oczyszczalni Swarzewo Wymagany okres gwarancji licząc od momentu podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru- minimum 24 miesiące. Po montażu agregatu Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu (dołączyć do protokołu odbioru): o Deklarację zgodności, o Dane Techniczno Ruchowe, o Gwarancje na piśmie z określeniem warunków gwarancji, o Komplet protokołów badań i sprawdzeń, o Dokumentację powykonawczą zasilania i AKPiA.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 42122130-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-09-01
data zakończenia: 2019-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 42122130-0

Dokument nr: 548834-N-2019, DPOM/01/05/2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.sws-swarzewo.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Zamawiający wprowadza, jako obowiązującą w toku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia - formę pisemną (z zastrzeżeniami wskazanymi w treści Specyfikcji Istotnych Warunków Zamówienia). Wykonawca może złożyć ofertę za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca
Adres:
Spółka Wodno - Ściekowa ,,SWARZEWO" w Swarzewie ul. Władysławowska 84, 84 - 120 Władysławowo

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-30, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2019-09-01 lub zakończenia: 2019-09-30

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczególnych wymagań. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczególnych wymagań. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczególnych wymagań. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: Dla części 1 przedmiotu zamówienia: 5 000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych) Dla części 2 przedmiotu zamówienia: 5 000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych) Przy wnoszeniu wadium, Wykonawca powinien wpisać numer niniejszego postępowania. Wadium wnoszone nie przez wykonawcę tylko w jego imieniu przez inny podmiot lub osobę powinno być wyraźnie oznakowane, którego wykonawcy dotyczy Zamawiający zastrzega, że przypadku, gdy Wykonawca nie dokona opisu, o którym mowa punkcje powyżej lub opis będzie błędny i w konsekwencji nie będzie można zidentyfikować, którego wykonawcy dotyczy to oferta wykonawcy zostanie odrzucona z postępowania na podstawia art. 89 ust. 1 pkt 7b Ustawy Pzp. Wadium wnoszone może być w następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 Ustawy Pzp z dnia 9 listopada 2000 r. O utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz 2015 poz. 978 i 1240) Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Krokowej 42 8349 0002 0030 3260 2000 0010 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, z tym, że wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie zamawiającego w momencie upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert. Zaleca się by dokument potwierdzający wniesienie wadium w pieniądzu, był załączony do oferty. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie innej niż w pieniądzu, dołączyć należy w oryginale do oferty, przed terminem wyznaczonym na składanie ofert. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna powinno wyraźnie oznaczać beneficjenta tj. Spółka Wodno - Ściekowa ,,SWARZEWO" ul. Władysławowska 84; Swarzewo, 84 - 120 Władysławowo winno być bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy (art. 89 ust. 1 pkt 7b Ustawy PZP). Zamawiający, zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy Pzp. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 5 Ustawy Pzp. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8.11, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego zgodnie z art. 46 ust. 3 Pzp. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o .której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.