Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3893z ostatnich 7 dni
15333z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Sukcesywne dostawy materiałów lakierniczych oraz wyrobów malarskich

Przedmiot:

Sukcesywne dostawy materiałów lakierniczych oraz wyrobów malarskich

Data zamieszczenia: 2019-05-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. we Wrocławiu
ul. Bolesława Prusa 75-79
50-316 Wrocław
powiat: Wrocław
tel. 71 32 50 817(818), fax 71 32 50 802, tel. 71 32 50 816
przetarg@mpk.wroc.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: nie jest wymagany
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zamówienia (nazwa/tytuł zamówienia):
Sukcesywne dostawy materiałów lakierniczych oraz wyrobów malarskich
Opis przedmiotu zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania i oczekiwania Zamawiającego zawiera:
1) Wzór Umowy (WU - część II SIWZ);
2) Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ - część III SIWZ);
-które stanowią integralną część SIWZ.

CPV: 44800000-8

Dokument nr: NU.241/pn31_2019/KK

Otwarcie ofert: Termin i miejsce otwarcia ofert:
10.06.2019 r. o godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego:
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu, ul. Bolesława Prusa 75-79,
50-316 Wrocław, pok. nr 9 (sala konferencyjna).

Składanie ofert:
Termin składania ofert:
10.06.2019 r. do godz. 12:00.
Miejsce składania ofert:
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu, ul. Bolesława Prusa 75-79,
50-316 Wrocław, kancelaria, pok. 12, w godz. 800-1500

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji:
od dnia zawarcia umowy do dnia 30.09.2022r.

Wymagania:
Podstawa prawna:
Postępowanie jest prowadzone na podstawie § 5 ust. 6 Regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane przez MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu wprowadzonego do stasowania Zarządzeniem Nr 55/18 Prezesa Zarządu - Dyrektora Naczelnego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. we Wrocławiu z dnia 26 listopada 2018 r.- zamówienie sektorowe.
Warunki udziału w postępowaniu:
1) Warunek dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
2) Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
3) Warunek dotyczący posiadania zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje dostawy materiałów lakierniczych wyszczególnionych w załączniku nr 1 do umowy.
UWAGA: dla ww. wartości wykazanych przez Wykonawcę w walucie innej niż PLN, Zamawiający przyjmie przelicznik według średniego kursu NBP z dnia wszczęcia niniejszego postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.
Wadium:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w wysokości.

Uwagi:
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
Cena oferty - znaczenie 97%
Skrócony termin dostawy - znaczenie 3%
Termin związania ofertą:
30 dni

Kontakt:
Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami:
Pracowni Działu Zamówień, tel. 71 32 50 816

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.