Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3893z ostatnich 7 dni
15333z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie izolacji pionowej i poziomej, docieplenia fundamentów i wykonanie drenażu w...

Przedmiot:

Wykonanie izolacji pionowej i poziomej, docieplenia fundamentów i wykonanie drenażu w budynku mieszkalnym

Data zamieszczenia: 2019-05-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKANIOWYCH - TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o
PLAC WARSZAWSKI 10
41-800 ZABRZE
powiat: Zabrze
tel. (32) 271-03-15
Województwo: śląskie
Miasto: ZABRZE
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
na wykonanie robót budowlanych, usług:
Wykonanie izolacji pionowej i poziomej, docieplenia fundamentów i wykonanie
drenażu w budynku mieszkalnym przy ul. Żółkiewskiego 9 w Zabrzu.
Zakres prac obejmuje:
Izolacja pionowa
Olinowanie terenu
Wyznaczenie strefy niebezpiecznej
Wykopy o ścianach pionowych, odcinkami istniejących fundamentów gł. 1,80 m - 100%
Czyszczenie ścian szczotkami stalowymi - 100%
Wykonanie tynków kat. I naprawa podłoża pod izolację - 100%
Docieplenie fundamentów styropianem ekstrudowanym gr 5 cm
Izolacja fundamentów, powłokowa bitumiczna wykonana na zimno 1 warstwa, lepik -
100%
Docieplenie cokołu budynku steropianem ekstrudowanym gr 5 cm
Izolacja fundamentów folią kubełkową mocowaną na kołkach plastikowych - 100%
Montaż listwy - 100%
Zasypanie wykopów z ubiciem warstwami - 100%
Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego - 100%
Wykonanie opaski żwirowej o szer 0,50 m wzdłuż ściany - obrzeża betonowe 6x20x75 -
100%
Koszt wywozu gruzu wraz ze składowaniem na wysypisku
Uporządkowanie terenu
Izolacja pozioma - wykonanie przeciwwilgociowej poziomej - iniekcji - budynku
Olinowanie terenu - 100%
Wyznaczenie strefy niebezpiecznej - 100%
Osuszenie ścian fundamentowych metodą iniekcji krystalicznej - 100%
Uzupełnienie ubytków tynków kat. I na ścianach fundamentowych - 100%
Prace wykończeniowe
Wykonanie drenażu
Wykonanie podsypki piaskowej wokół budynku
Ułożenie rur drenażowych owiniętych włókniną filtracyjną
Wykonanie z piasku warstw filtrujących i zagęszczenie
Wykonanie studni zbiorczych (przy narożach budynku) szt=2
Podłączenie instalacji drenażowej do kanalizacji deszczowej
Uporządkowanie terenu
Wykonawca do kosztorysu powykonawczego dołącza kopie faktur za wywóz gruzu

Dokument nr: 111 REB III Nr 36/2019

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi bez udziału Wykonawców.

Składanie ofert:
Zamkniętą kopertę wraz z ofertą należy złożyć w siedzibie Zamawiającego
pok. nr 210, piętro II - Dział TTI
Termin składania ofert upływa dnia 13.06.2019r. o godz. 8.00
Koperta powinna być oznaczona :
ZBM-TBS Sp. z o.o. - KONKURS OFERT - Nr 111 REB III Nr 36/2019
Wykonanie izolacji pionowej i poziomej, docieplenia fundamentów i wykonanie
drenażu w budynku mieszkalnym przy ul. Żółkiewskiego 9 w Zabrzu.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji: III-IV kwartał 2019 rok

Wymagania:
* Koszty zakupu materiałów prosimy uwzględnić w cenach za poszczególne materiały.
*Wszelkie zezwolenia, uzgodnienia itp. Wykonawcy załatwiać będą we własnym zakresie,
jak również będą ponosić koszty z tym związane.
* Oferowana cena winna zawierać wszystkie składniki cenotwórcze.
* W niniejszym konkursie ofert Wykonawcy we własnym zakresie sami określą zakres -
ilość - koniecznych prac oraz przedstawią wraz z ofertą szczegółowy kosztorys-(y)
ofertowy-(e) i opisy technologii wykonania robót.
* jeżeli dotyczy
Protokół ze złożonych ofert zostanie umieszczony na stronie internetowej w terminie
do 14 dni od otwarcia.
Informacje telefoniczne w sprawie złożonych ofert nie będą udzielane.
Wszystkie oferty otrzymane po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
1. Formularz oferty określający oferowaną wartość realizacji przedmiotu zamówienia
netto i brutto, gwarancję, termin realizacji - Załącznik nr 1a
2. Oświadczenie - Załącznik nr 1b
3. Szczegółowy kosztorys ofertowy.
UWAGA !
- Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji
z wybranymi Wykonawcami.
- Zamawiający zastrzega sobie swobodę wyboru Wykonawcy i z tego tytułu
Wykonawcom nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do
Zamawiającego.
- Ostatecznego wyboru Wykonawcy dokona Zamawiający.
- Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie wpłynie
żadna oferta Wykonawcy nie podlegająca odrzuceniu.
- Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie
zamówienia bez podania przyczyny.
- Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia nie
stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych i co się z tym wiąże
przepisów dotyczących protestów, skarg i odwołań.

Kontakt:
Informacji w sprawie zamówienia udziela REB nr III tel. (32) 271-03-15
Ryszard Pankiewicz - Inspektor Nadzoru REB III
w godzinach pracy (tj. od godz. 7.00 do godz. 15.00)

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.