Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3893z ostatnich 7 dni
15333z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa liczników specjalnych z modułami komunikacyjnymi

Przedmiot:

Dostawa liczników specjalnych z modułami komunikacyjnymi

Data zamieszczenia: 2019-10-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: Energa-Operator SA w Gdańsku
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk
powiat: Gdańsk
jolanta.skocka@energa.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-05 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa liczników specjalnych z modułami komunikacyjnymi

Numer referencyjny: P/1/0087/2019
II.1.2)Główny kod CPV
38551000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Oddziałów Zamawiającego 10 750 sztuk fabrycznie nowych liczników trójfazowych energii elektrycznej oraz oprogramowania umożliwiającego parametryzację liczników, odczyt danych pomiarowych, profili obciążeń, rejestratora zdarzeń, wraz z bezterminową licencją na jego użytkowanie dla 310 stanowisk dla wszystkich części zamówienia. Liczniki muszą spełniać wymagania techniczne i jakościowe opisane w Wymaganiach technicznych, które stanowią załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część nr 1

Część nr: część 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38551000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały zamawiającego w Gdańsku, Kaliszu, Koszalinie, Olsztynie Płocku i Toruniu

II.2.4)Opis zamówienia:

-- 8831 sztuk liczników trójfazowych czterokwadrantowych wielotaryfowych, z zegarem wewnętrznym, z pomiarem bezpośrednim, Pmax i profilem obciążeń i modułem komunikacyjnym oraz dostawa oprogramowania wraz z bezterminową licencją administracyjną na jego użytkowanie dla 310 stanowisk

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia zakresu zamówienia podstawowego o 4416 sztuk liczników w części 1 w oparciu o prawo opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy, zgodnie ze szczegółowymi postanowieniami przewidzianymi w umowie.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część nr 2

Część nr: część 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38551000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały zamawiającego w Gdańsku, Kaliszu, Koszalinie, Olsztynie, Płocku i Toruniu

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa 1919 sztuk liczników trójfazowych czterokwadrantowych wielotaryfowych, z zegarem wewnętrznym, z pomiarem Pmax i profilem obciążeń, z pomiarem strat U2h i I2h, z zasilaczem szerokopasmowym i modułem komunikacyjnym oraz dostawa oprogramowania wraz z bezterminową licencją administracyjną na jego użytkowanie dla 310 stanowisk.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia zakresu zamówienia podstawowego o 383 sztuk liczników w części 2 w oparciu o prawo opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy, zgodnie ze szczegółowymi postanowieniami przewidzianymi w umowie.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 38551000

Dokument nr: 460812-2019, P/1/0087/2019

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 05/11/2019
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Energa-Operator SA w Gdańsku, ul. M. Reja 29, w pok. nr 107 (I piętro) lub w 132.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://zakupy.energa-operator.pl

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/11/2019

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały zamawiającego w Gdańsku, Kaliszu, Koszalinie, Olsztynie Płocku i Toruniu

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały zamawiającego w Gdańsku, Kaliszu, Koszalinie, Olsztynie, Płocku i Toruniu

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości:

1) dla części 1 - 240 000,00 PLN,

2) dla części 2 - 60 000,00 PLN.

Zamawiający będzie wymagał zabezpieczenia należytego wykonania.

Wymagania dotyczące formy oraz sposobu wniesienia wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostaną określone w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Kontakt:
Energa-Operator SA
42
ul. Marynarki Polskiej 130
Gdańsk
80-557
Polska
Osoba do kontaktów: Jolanta Skocka
E-mail: jolanta.skocka@energa.pl
Kod NUTS: PL

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.