Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3893z ostatnich 7 dni
15333z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa energii elektrycznej obejmująca jej sprzedaż

Przedmiot:

Dostawa energii elektrycznej obejmująca jej sprzedaż

Data zamieszczenia: 2019-10-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Projekt Kępno Sp. z o.o
Sportowa 9
63-600 Kępno
powiat: kępiński
Tel.: +48 668119787
jrp@pk.kepno.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Kępno
Wadium: 20 000,00 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-14 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa energii elektrycznej obejmująca jej sprzedaż na potrzeby funkcjonowania obiektów należących do spółki Projekt Kępno w okresie od 1.1.2020 r. do 31.12.2020 r.

Numer referencyjny: OB 1/10/2019
II.1.2)Główny kod CPV
09300000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie od dnia 1.1.2020 r. do 31.12.2020 r. do 3 punktów poboru (PPE) o łącznym zużyciu energii (+/-10 %) 1 900 000,00 kWh, z tego:

a. budynek hali widowiskowo-sportowej przy ul. Sportowej 9, 63-600 Kępno -- 120 000,00 kWh,

b. budynek przy ul. Zamkowej 5 -- 30 000,00 kWh,

c. budynek krytej pływalni Qarium Kępno przy ul. Sportowej 11, 63-600 Kępno -- 1 750 000,00 kWh.

Powyższe dane maja charakter orientacyjny, Wykonawca winien uwzględnić możliwe wahania poboru energii elektrycznej.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09300000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiat Kępiński, Gmina Kępno, Kępno, ul. Sportowa 9, Zamkowa 5, Sportowa 11, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie od dnia 1.1.2020 r. do 31.12.2020 r. do 3 punktów poboru (PPE) o łącznym zużyciu energii (+/-10 %) 1 900 000,00 kWh, z tego:

a. budynek hali widowiskowo-sportowej przy ul. Sportowej 9, 63-600 Kępno - 120 000,00 kWh,

b. budynek przy ul. Zamkowej 5 -- 30 000,00 kWh,

c. budynek krytej pływalni Qarium Kępno przy ul. Sportowej 11, 63-600 Kępno - 1 750 000,00 kWh.

Powyższe dane maja charakter orientacyjny, wykonawca winien uwzględnić możliwe wahania poboru energii elektrycznej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 20 000,00 PLN, słownie: dwadzieścia tysięcy złoty 00/100.

CPV: 09300000

Dokument nr: 477698-2019, OB 1/10/2019

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 14/11/2019
Czas lokalny: 11:45
Miejsce:

Biuro Zarządu Spółki Projekt Kępno Sp. z o.o., ul. Sportowa 9, 63-600 Kępno, POLSKA

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.pk.kepno.pl

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/11/2019

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiat Kępiński, Gmina Kępno, Kępno, ul. Sportowa 9, Zamkowa 5, Sportowa 11, POLSKA

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Kontakt:
Projekt Kępno Sp. z o.o.
Sportowa 9
Kępno
63-600
Polska
Osoba do kontaktów: Malgorzata Kita
Tel.: +48 668119787
E-mail: jrp@pk.kepno.pl
Kod NUTS: PL

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.