Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3893z ostatnich 7 dni
15333z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: II etap budowy dróg gminnych

Przedmiot:

II etap budowy dróg gminnych

Data zamieszczenia: 2019-10-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miejska Hrubieszów
ul. mjr H. Dobrzańskiego "Hubala" 1
22-500 Hrubieszów
powiat: hrubieszowski
tel. 084 6962380 w. 29, faks 846 962 380
zp@miasto.hrubieszow.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Hrubieszów
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-28 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II etap budowy dróg gminnych na Osiedlu Basaja w Hrubieszowie - ul. Storczykowa, Konwaliowa i Tulipanowa
Zadanie realizowane w ramach dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (nabór II - zadania roczne). Przedmiotem zamówienia jest ,,II etap budowy dróg gminnych na Osiedlu Basaja w Hrubieszowie - ul. Storczykowa, Konwaliowa i Tulipanowa", wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym obejmującego niżej opisany zakres: 1. Ulica Storczykowa: budowa drogi klasy technicznej Z, kategoria ruchu KR-2, obciążenie 100kN/oś, - w granicach opracowania od km 0+000 do km 0+365,33 m, szerokości jezdni 7,00 m, szerokość pasa ruchu 3,50 m. 1) nawierzchnia jezdni: a) warstwa ścieralna z kostki betonowej bezfazowej gr. 8cm b) podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm c) podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego gr. 20cm d) podbudowa pomocnicza z kruszywa związanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 20 cm e) warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego gr. 15 cm f) wzmocnienie istniejącego podłoża gruntowego - materace z geowłókniny separacyjnej wypełnione kruszywem naturalnym 0/32 mm gr. 25 cm - ułożenie trzech warstw g) obramowanie jezdni krawężnikami betonowymi 15x30 ułożonymi na ławie betonowej z oporem - beton C12/15. 2) obustronne chodniki szerokości - 2x1,50 m oddzielone pasem zieleni od krawędzi jezdni o konstrukcji: a) warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 6 cm b) podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm c) podbudowa zasadnicza z kruszywa związanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm d) warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego gr. 10 cm e) obramowanie obrzeżami betonowymi 6x20 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4. 3) zjazdy szerokości min 4.0 m - 13 sztuk o konstrukcji: a) warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm b) podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm c) podbudowa zasadnicza z kruszywa związanego cementem o Rm=5,0 MPa gr. 25 cm d) warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego gr. 15 cm e) obramowanie obrzeżami betonowymi 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4. 4) oznakowanie poziome i pionowe 5) oświetlenie uliczne zasilane projektowaną ziemną linią kablowa nn 0.4 kV, szafką oświetleniową czteroobwodową, złączem licznikowym- projektowane na słupach stalowych S-70 (10 szt.) wraz wysięgnikami i oprawami o mocy 40W 6) kanalizacja deszczowa z kielichowych, dwuwarstwowych polipropylenowych rur strukturalnych o sztywności obwodowej SN-8 ( 8,0 kN/m/2 ), łącznej długości 380,45 m a) ? 1000 mm L= 103,00 m b) ? 800 mm L= 176,75 m c) ? 600 mm L= 11,60 m d) ? 300 mm L= 89,10 m e) przykanaliki łącznie - szt. 21 f) uliczny wpust deszczowy - szt. 20 g) liniowy uliczny wpust deszczowy szt. 1 h) studnie prefabrykowane rewizyjne ? 1000 - szt. 13 i) studnia betonowa ? 1500 - szt. 1 j) wlot rowu melioracyjnego do kanalizacji ? 600 k) likwidacja rowu melioracyjnego 2. Ulica Konwaliowa: budowa drogi klasy technicznej L, kategoria ruchu KR-1, obciążenie 100kN/oś, - w granicach opracowania od km 0+000 do km 0+256,15 m, szerokości jezdni 6,00 m, szerokość pasa ruchu 3,00 m 1) nawierzchnia jezdni: a) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm b) warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 6 cm c) podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego stabilizowanego mech. gr. 15cm d) podbudowa pomocnicza z kruszywa związanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 25cm e) warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego gr. 15 cm f) obramowanie jezdni krawężnikami betonowymi 15x30 ułożonymi na ławie betonowej z oporem - beton C12/15. 2) obustronne chodniki szerokości - 2x1,50 m oddzielone pasem zieleni od krawędzi jezdni o konstrukcji: a) warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 6 cm b) podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm c) podbudowa zasadnicza z kruszywa związanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm d) warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego gr. 10 cm e) obramowanie obrzeżami betonowymi 6x20 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4. f) - zjazdy szerokości min 4.0 m - 24 sztuk o konstrukcji: g) warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm h) podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm i) podbudowa zasadnicza z kruszywa związanego cementem o Rm=5,0 MPa gr. 25 cm j) warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego gr. 15 cm k) obramowanie obrzeżami betonowymi 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4. 3) oznakowanie poziome i pionowe 4) oświetlenie uliczne zasilane projektowaną ziemną linią kablowa nn 0.4 kV, projektowane na słupach stalowych S-70 (6 szt.) wraz wysięgnikami i oprawami o mocy 40W 5) kanalizacja deszczowa z kielichowych, dwuwarstwowych polipropylenowych rur strukturalnych o sztywności obwodowej SN-8 ( 8,0 kN/m/2 ), łącznej długości 202.00 m a) ? 400 mm L= 15,10 m b) ? 300 mm L= 186,90 m c) przykanaliki łącznie - szt. 12 d) uliczny wpust deszczowy - szt. 10 e) liniowy uliczny wpust deszczowy szt. 2 f) studnie prefabrykowane rewizyjne ? 1000 - szt. 6 3. Ulica Tulipanowa: budowa drogi klasy technicznej L, kategoria ruchu KR-1, obciążenie 100kN/oś, - w granicach opracowania od km 0+222,11 do km 0+322.11, szerokości jezdni 6,00 m, 1) nawierzchnia jezdni a) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm b) warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 6 cm c) podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego stabilizowanego mech. gr. 15cm d) podbudowa pomocnicza z kruszywa związanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 25cm e) warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego gr. 15 cm f) obramowanie jezdni krawężnikami betonowymi 15x30 ułożonymi na ławie betonowej z oporem - beton C12/15. 2) obustronne chodniki szerokości - 2x1,50 m oddzielone pasem zieleni od krawędzi jezdni o konstrukcji: a) warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 6 cm b) podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm c) podbudowa zasadnicza z kruszywa związanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm d) warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego gr. 10 cm e) obramowanie obrzeżami betonowymi 6x20 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4. 3) zjazdy szerokości min 4.0 m - 8 sztuk o konstrukcji: a) warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm b) podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm c) podbudowa zasadnicza z kruszywa związanego cementem o Rm=5,0 MPa gr. 25 cm d) warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego gr. 15 cm e) obramowanie obrzeżami betonowymi 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4. 4) oznakowanie poziome i pionowe 5) oświetlenie uliczne zasilanego projektowaną ziemną linią kablowa nn 0.4 kV, projektowane na słupach stalowych S-70 (3 szt.) wraz wysięgnikami i oprawami o mocy 40W oraz na słupach stalowych S-80 (3 szt.) wraz oprawami o mocy 30W. 6) kanalizacja deszczowa z kielichowych, dwuwarstwowych polipropylenowych rur strukturalnych o sztywności obwodowej SN-8 ( 8,0 kN/m/2 ), łącznej długości 170,60 m a) ? 800 mm L= 140,10 m b) ? 300 mm L= 30,50 m c) przykanaliki łącznie - szt. 8 d) uliczny wpust deszczowy - szt. 8 e) studnie prefabrykowane rewizyjne ? 1000 - szt. 6 f) wlot rowu melioracyjnego do kanalizacji ? 800 g) likwidacja rowu melioracyjnego 4. Usuniecie kolizji istniejących urządzeń elektroenergetycznych z projektowaną droga ul. Storczykowa - ul. Konwaliowa obejmujące przestawienie szafy kablowej wraz z przełożeniem kabli. Uwaga: Zamówienie nie obejmuje budowy : 1) drogi wewnętrznej ulicy Tulipanowej na odcinku od 0+000 do 0+222,11; 2) drogi wewnętrznej ulicy Fiołkowej na całym odcinku wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym; 3) drogi wewnętrznej ulicy Konwaliowej na odcinku od 0+000 do 0+069,40; 4) kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Różanej z projektowaną częścią drogi wewnętrznej ulicy Tulipanowej (studzienki kinetowe DpR, D7t wraz z kanałem ? 200 mm L= 19,00 m, przykanalikami i wpustami ulicznymi W9t, W10t); 5) przykanalika i wpustu ulicznego W-10 do kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Storczykowej z projektowaną drogą wewnętrzną ulicy Konwaliowej; 6) oświetlenia ulicznego w drodze wewnętrznej ulicy Tulipanowej na odcinku od 0+000 do 0+222,11 (słupy 23, 24 i 25 wraz odcinkiem linii zasilającej z istniejącej szafy oświetlenia ulicznego w ulicy Różanej) ; 7) oświetlenia ulicznego w drodze wewnętrznej ulicy Konwaliowej na odcinku od 0+000 do 0+069,40 (słupy 1, 2 i 3 wraz odcinkiem linii zasilającej z projektowanej szafy oświetlenia ulicznego w ulicy Storczykowej) ;

CPV: 45000000-7,45100000-8,45110000-1,45230000-8,45233000-9,45233100-0,45231300-8,45316110-9,45311100-1

Dokument nr: 609175-N-2019, WIR.271.18.2019.JC

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
Gmina Miejska Hrubieszów ul. mjr H. Dobrzańskiego ,,Hubala" 1, 22-500 Hrubieszów

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-28, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-08-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-08-31

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 1) Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. wykonał co najmniej budowę lub przebudowę jednej drogi o nawierzchni utwardzonej wraz z uzbrojeniem tj. oświetleniem i odwodnieniem (kanalizacja deszczowa) zrealizowaną jako jedno zadanie o łącznej wartości robót nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł. Przez budowę, należy rozumieć odpowiednio budowę w rozumieniu przepisów art. 3 pkt. 6, 7a i 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186). 2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji: a) Co najmniej jedną osobą na stanowisko Kierownika budowy w branży drogowej posiadającą niezbędne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, z co najmniej 2 letnim doświadczeniem zawodowym. b) Co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję Kierownika robót sieci i instalacji sanitarnych posiadającą niezbędne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, z co najmniej 2 letnim doświadczeniem zawodowym, c) Co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję Kierownika robót sieci i instalacji elektrycznych posiadającą niezbędne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów z co najmniej 2 letnim doświadczeniem zawodowym.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający nie żąda dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do SIWZ), z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 4.2.3. ppkt. 1) SIWZ, b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do SIWZ - w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 4.2.3. ppkt. 2 SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w rozdziale 4 SIWZ oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą oświadczenia (aktualne na dzień składania ofert) w zakresie wskazanym w załączniku Nr 4 i 5 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenia te Wykonawca składa zgodnie ze wzorami stanowiącymi Załącznik Nr 4 i 5 do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o którym mowa w pkt 5.1.1 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te, mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 5.1.1 SIWZ. 2. Dowody, o których w rozdziale 4.5.1 SIWZ, w szczególności pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego złożone na zasadach określonych w rozdziale 4.4 - 4.5 SIWZ - jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego Załącznik nr 9 do SIWZ. 3.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.