Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
636z dziś
4426z ostatnich 7 dni
16172z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana styropianu na zaprawę tynkarską

Przedmiot:

Wymiana styropianu na zaprawę tynkarską

Data zamieszczenia: 2019-10-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Administracja Domów Miejskich ,,ADM" Sp. z o.o
ul. Toruńska 36
85-023 Bydgoszcz
powiat: Bydgoszcz
tel. 513 000 740
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Bydgoszcz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-31 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
roboty budowlane
ZAMAWIAJĄCY:
Wspólnota Mieszkaniowa Nowy Rynek 1
II. Przedmiot zamówienia:
Temat: ,,Wymiana styropianu na zaprawę tynkarską w ramach wykonawstwa zastępczego"
III. Zakres prac: usunięcia styropianu z przestrzeni pomiędzy listwami boniowymi na ścianie
parteru elewacji od ul Nowy Rynek, wypełnienie przestrzeni po usuniętym styropianie
zaprawa tynkarską, wklejenie siatki zbrojącej na uzupełnione tynkiem powierzchnie,
zagruntowanie, wykonanie tynku szlachetnego, malowanie. Powierzchnia ściany objęta
pracami w ramach wykonawstwa zastępczego została zaznaczona kolorem czerwonym
na załączonym zdjęciu.

Składanie ofert:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z opisem:
OFERTA na ,,Wymiana styropianu na zaprawę tynkarską w ramach wykonawstwa
zastępczego"
w terminie do 31.10.2019r. do godz. 12:00
w siedzibie RWM, Bydgoszcz ul. Toruńska 36, sekretariat p. 3, parter

Miejsce i termin realizacji:
VI. Wymagania dotyczące realizacji zadania:
? termin realizacji: do 1 miesiąca od podpisania umowy
? gwarancja: minimum 5 lat

Wymagania:
IV. Wynagrodzenie wykonawcy: ryczałtowe
V. Wymagania dotyczące zabezpieczenia:
? zamawiający wymaga zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości
10% wartości zamówienia wniesione w formie gotówki, gwarancji bankowych albo
gwarancji ubezpieczeniowych
VII. Wymagania stawiane Wykonawcy:
? doświadczenie zawodowe: wykaz robót identycznych z przedmiotem zamówienia
z ostatnich 3 lat z wyszczególnieniem budynków, wg tabeli:
Lp. Zamawiający Rodzaj robót Data wykonania Wartość brutto.
Rok 2019
Rok 2018
Rok 2017
Referencje na wykazane roboty, wystawione przez Zamawiających, potwierdzające
wykonanie robót terminowo i z należytą starannością, będą dodatkowym atutem
? potencjał kadrowy: minimum 2 osoby, w tym kierownik robót z uprawnieniami
budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej i zaświadczeniem o przynależności
do właściwej izby inżynierów budownictwa
? potencjał techniczny: niezbędne do wykonania zamówienia narzędzia i urządzenia
oraz środki transportowe, jakimi dysponuje oferent
VIII. Sposób przygotowania oferty:
Oferent zobowiązany jest złożyć pisemną ofertę na formularzu zgodnym ze wzorem
udostępnionym przez Zamawiającego, wraz z następującymi załącznikami:
? kosztorysem szczegółowym,
? oświadczeniem o posiadanym doświadczeniu sporządzone zgodnie ze wzorem tabeli
podanym w punkcie VII wraz z odpisami referencji potwierdzającymi należyte
wykonanie wyspecyfikowanych robót,
? oświadczeniami, o których mowa w punktach IX i X,
? dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania Wykonawcy
przez osobę podpisującą ofertę i jej załączniki,
IX. Oferent zobowiązany jest do:
? złożenia oświadczenia, że nie będzie wprowadzał w trakcie realizacji prac żadnych
zmian materiałowych w stosunku do zaproponowanych w ofercie przetargowej,
? złożenia oświadczenia, o nie zaleganiu w opłacaniu składek do ZUS i Urzędu Skarbowego,
? złożenia oświadczenia, o posiadaniu wymaganego potencjału kadrowego i technicznego,
niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia.
X. W przypadku wykonywania zamówienia przy udziale podwykonawcy, oferent zobowiązany
jest załączyć do oferty zakres przewidzianych do realizacji prac przez podwykonawcę
lub oświadczenie, że prace wykonane zostaną siłami własnymi.
? Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez dokonania
wyboru oferty, odwołania postępowania, swobodnego unieważnienia postępowania
bez podania przyczyny, bez konieczności informowania o tym fakcie oferentów,
oraz prawo swobodnego wyboru oferty,
? Zamawiający zastrzega sobie także prawo przeprowadzenia dodatkowych
negocjacji z wybranym wykonawcą lub wykonawcami, bez konieczności
informowania pozostałych oferentów o wyniku zamówienia,
Oferta ważna będzie przez okres 30 dni od dnia upływu terminu jej złożenia

Kontakt:
? dodatkowe informacje dotyczące zamówienia udzielane będą
pod nr tel. 513 000 740, RWM ,,ADM", ul. Toruńska 36, pok. nr 24

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.