Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3893z ostatnich 7 dni
15333z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa wełny mineralnej i papy

Przedmiot:

Dostawa wełny mineralnej i papy

Data zamieszczenia: 2019-10-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjne ,,ELTUR - SERWIS" Sp. z o.o
ul. Młodych Energetyków 12
59-916 Bogatynia
powiat: zgorzelecki
Telefon 75 77 232 51
renata.zurek@eltur-serwis.com.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Bogatynia
Wadium: 8 500,00zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-25 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nazwa postępowania Dostawa wełny mineralnej i papy na potrzeby izolacji dachów w ramach zadania ,,Budowa obiektów układu nawęglania Nowego Bloku w PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Turów"
Opis zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Dokument nr: GS/9540

Składanie ofert:
Termin składania ofert 25.10.2019r.
Miejsce składania ofert Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne ,,ELTUR-SERWIS" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Biuro Zarządu - Kancelaria Ogólna ul. Młodych Energetyków 12 59-916 Bogatynia (Budynek A19, w pokoju nr 40, w dni robocze od. 7.30 do 14.00)

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia Zgodnie z Umową
Miejsce realizacji zamówienia Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne ,,ELTUR-SERWIS" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wymagania:
Warunki udziału w postępowaniu 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym do wykonania zamówienia. 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia. 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie zapisów ust. 5.3, SIWZ.
Składanie ofert częściowych Nie dopuszcza się
Składanie ofert wariantowych Nie dopuszcza się
Kryteria oceny ofert Cena - 100%
Termin związania ofertą 90 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert
Wadium 8 500,00zł ( słownie: osiem tysięcy pięćset złotych)
Aukcja elektroniczna Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania aukcji elektronicznej
UWAGI: 1. Postępowanie zakupowe prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, które nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Procedurę Zakupów Przedsiębiorstwa Usługowo-Produkcyjnego ,,ELTUR-SERWIS" Sp. z o.o. 3. Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej i/lub negocjacji, jeżeli zostaną złożone co najmniej 2 oferty nie podlegające odrzuceniu. Parametrem licytowanym w aukcji będzie cena przy zachowaniu pozostałych danych z ofert Wykonawcy. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub odstąpienia od niego w każdym czasie bez podania przyczyny 5. Komisja przetargowa upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia Postępowania, dlatego poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.

Kontakt:
OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA KONTAKT Z WYKONAWCAMI
Imię i nazwisko Renata Żurek
Telefon 75 77 232 51
Faks
E-mail renata.zurek@eltur-serwis.com.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.