Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3893z ostatnich 7 dni
14876z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa fabrycznie nowych materiałów systemu preizolowanego do budowy sieci ciepłowniczych

Przedmiot:

Dostawa fabrycznie nowych materiałów systemu preizolowanego do budowy sieci ciepłowniczych

Data zamieszczenia: 2019-10-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna
ul. Puławska 28
20-822 Lublin
powiat: Lublin
Tel.: +48 814520304, Faks: +48 817406032
wioleta.grzesiuk@lpec.pl
https://lpec.eb2b.com.pl/open-auctions.html
Województwo: lubelskie
Miasto: Lublin
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-26 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa fabrycznie nowych materiałów systemu preizolowanego do budowy sieci ciepłowniczych

Numer referencyjny: NZ-3071-16/2019
II.1.2)Główny kod CPV
44000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa fabrycznie nowych materiałów systemu preizolowanego do budowy sieci ciepłowniczych.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44100000
44160000
44163000
44163100
44163120
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sieć ciepłownicza na terenie miasta Lublin.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa fabrycznie nowych materiałów systemu preizolowanego do budowy sieci ciepłowniczych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 17
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 44000000

Dokument nr: 503210-2019, NZ-3071-16/2019

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 26/11/2019
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie LPEC S.A., ul. Puławska 28, 20-822 Lublin, POLSKA w dniu 26.11.2019 r. o godz. 10:15 w pokoju 214. Oferent może śledzić otwarcie ofert i będzie miał dostęp do dokumentów, które nie zostały zastrzeżone w postępowaniu jako tajemnica przedsiębiorstwa na platformie zakupowej, na której złożył ofertę.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://lpec.eb2b.com.pl

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://lpec.eb2b.com.pl/open-auctions.html

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/11/2019

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sieć ciepłownicza na terenie miasta Lublin.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną w celu wyboru najkorzystniejszej oferty, po dokonaniu oceny ofert w przypadku, gdy zostaną złożone co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu.

Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej wraz z formularzem ofertowym zostaną wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.

Szczegóły - część XVII SIWZ.

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 24/01/2020

Kontakt:
Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna
Krajowy numer identyfikacyjny: 712-01-50-496
ul. Puławska 28
Lublin
Kod NUTS: PL814
20-822
Polska
Osoba do kontaktów: Wioleta Grzesiuk
E-mail: wioleta.grzesiuk@lpec.pl
Tel.: +48 814520304
Faks: +48 817406032

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.